Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 5
візитів сьогодні: 4990
візитів всього: 62133
Прогноз погоди
Проекти рішень засідання виконавчого комітету від 16 серпня 2016 року

 

 

 

УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М. ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                                 №

 

Про утворення тендерного комітету виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира для організації та проведення процедур закупівель за кошти районного бюджету, затвердження його складу та Положення про нього

 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»  виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Утворити тендерний комітет виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира для організації та проведення процедур закупівель за кошти районного бюджету та затвердити його склад згідно з додатком 1.

 

 1. Затвердити Положення про тендерний комітет виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира для організації та проведення процедур закупівель за кошти районного бюджету згідно з додатком 2.

 

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Корольовської районної ради м.Житомира від  18.09.2012 №84 «Про утворення комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за кошти районного бюджету, затвердження його складу та Положення про нього».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Шевчук Ю.М.

 

 

Голова ради                                                                                                О.В. Соя

 

Повідомлення про засідання виконкому

Корольовської районної ради

        

 

Чергове засідання виконкому Корольовської районної ради м. Житомира відбудеться   16  серпня   2016 року о 14 год. 30 хв. в малому залі засідань

 (кім. 320)

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИР

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  _________   №_____

Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Корольовського району на 2016-2020 роки.

Відповідно до Указу Президента України від18.10.01 № 922/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», розпорядження голови Житомирської  обласної державної адміністрації та голови Житомирської обласної ради від 30.12.15 №447/45 «Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Житомирської області на 2016-2020 роки та складу Житомирської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення» та з метою підвищення рівня правової культури, правосвідомості населення району, виконавчий комітет районної ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити Стратегію розвитку правової освіти населення Корольовського району на 2016-2020 роки  згідно з додатком 1.

2.  Затвердити План правоосвітніх заходів  Корольовського району  на 2016-2020 роки  згідно з додатком 2.

3. Міжвідомчій координаційно-методичній раді по правовій освіті населення району, відділам апарату та виконкому постійно здійснювати організаційну роботу щодо виконання Плану правоосвітніх  заходів Корольовського району на 2016-2020 роки.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Чеховського П.М.

 

Голова ради                                                                                                 О.В.Соя

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету районної ради

від _______  №_____

 

 

Стратегія  розвитку

правової освіти населення Корольовського району

на 2016-2020 роки

 

І. Загальні положення

 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових верств громадян України.

Стратегію розвитку правової освіти населення Королівського району на 2016-2020 роки (далі – Стратегія розвитку правової освіти) розроблено з метою визначення комплексу організаційно-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення району.

Стратегія розвитку правової освіти передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи по їх реалізації.

 

                   Метою Стратегії розвитку правової освіти є :

 

Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 

              Мету Стратегії передбачається досягти шляхом :

 

Утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення  органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів,  засобів  масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм  правоосвітньої  діяльності;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу;

безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.

 

Основними завданнями Стратегії розвитку правової освіти є :

 

Підвищення рівня правової  підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами Корольовської районної ради м.Житомира;

створення  належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

доступ громадян до безоплатної первинної правової допомоги;

вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

 

2.Основані напрями реалізації Стратегії розвитку правової освіти :

 

Визнання правової освіти населення одним з основних чинників формування високої правової свідомості й правової культури та всього суспільства;

здійснення комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок, необхідних для реалізації своїх прав та свобод, а також виконання покладених на них обов’язків;

надання правової освіти в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах;

здіснення  у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах; широкої позакласної і поза аудиторської роботи з правового навчання і виховання, до якої будуть залучатися вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права;

активна участь в організації й здійсненні заходів щодо правової освіти населення органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчо-координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами й установами;

проведення державними закладами, підприємствами та організаціями  на території Королівського району правоосвітньої та правовиховної діяльності;

організація проведення лекторіїв, конференцій правового спрямування, організація  зустрічей  населення з фахівцями-юристами та інші заходи.

 

3.Фінансове забезпечення Стратегії розвитку правової освіти:

 

Фінансування Стратегії розвитку правової освіти буде здійснюватися виходячи з реальних можливостей районного бюджету та його пріоритетів;

джерелами фінансування є кошти міського бюджету, виділені районній раді для забезпечення Стратегії розвитку правової освіти та інші кошти згідно з чинним законодавством.

 

 4.Очікувані   результати    реалізації    Стратегії    розвитку

                                    правової освіти

 

Реалізація Стратегії розвитку правової освіти сприятиме :

підвищенню рівня правової культури населення району;

формуванні у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

підвищенню рівня правової поінформованості населення району.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 П,М.Чеховський

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету районної ради

від ­­­­_____  №___

 

   План

проведення  правоосвітніх заходів щодо реалізації Стратегії   розвитку правової освіти  населення   Корольовького району на 2016-2020 роки

 

 

п/п

Заходи

Термін виконання

 

Виконавці

 1.  

Проводити заходи щодо практичної реалізації Стратегії розвитку правової освіти населення району, систематично аналізувати стан цієї роботи.

 

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 1.  

Організовувати проведення заходів з питань підвищення рівня правової культури громадян.

 

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 1.  

Забезпечити проведення навчання працівників апарату ради та виконкому, під час яких надавати комплекс знань з питань діяльності органів місцевого самоврядування, що включатиме вивчання основ правознавства, відповідних актів законодавства.

 

Постійно

Керівництво ради та виконкому

 1.  

Сприяти діяльності молодіжних правових клубів.

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 

 1.  

Залучати до проведення правороз’яснювальної роботи найбільш кваліфікованих у галузі права вчених та фахівців-практиків.

 

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 1.  

Проводити серед молоді змагання на краще володіння правовими знаннями.

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 

 1.  

Організовувати зустрічі з мешканцями району з метою поширення серед населення знань про соціально-правову політику держави, про стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.

 

Постійно

Управління, відділи виконкому, районна МКМР з правової освіти населення

 1.  

У взаємодії з територіальними виборчими комісіями проводити правове навчання організаторів виборів.

 

У передвиборчий період

Районна МКМР з правової освіти населення

 1.  

Забезпечити надання в межах своєї компетенції безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення через громадську приймальню.

 

Постійно

Управління, відділи виконкому

 1.  

Вносити на розгляд сесії районної ради питання щодо фінансування правоосвітніх заходів в районі.

Щорічно при прийнятті районних бюджетів у 2016-2020

роках

 

Виконком

 1.  

Проводити огляди-конкурси на кращу організацію правової освіти серед навчальних закладів району

 

Постійно

Районна МКМР з правової освіти населення

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 П.М.Чеховський

 

 

 
   


УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

м. ЖИТОМИРА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від   ____________  № ______                           

Про роботу фінансового відділу

районної ради щодо виконання

делегованих повноважень в 2015 році 

та І півріччі 2016 року                                     

 

 

 

          Заслухавши  інформацію  начальника  фінансового  відділу  районної  ради         Когут А. В. про роботу фінансового відділу районної ради щодо виконання делегованих повноважень  в 2015 році та І півріччі 2016 року, визначених рішенням міської ради від 25.02.03р. №160 «Про визначення обсягів і меж повноважень Богунської  та Корольовської районних рад у м. Житомирі та їх виконавчих органів», відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», рішення міської ради від 29.01.15р. № 844 «Про міський бюджет на 2015 рік», рішення міської ради від 28.12.15 № 42 «Про міський бюджет на 2016 рік», рішення районної ради від 30.01.15р. №161 «Про районний бюджет на 2015  рік» та рішення районної ради від 29.12.15р. № 20 «Про районний бюджет на 2016 рік» виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію про роботу  фінансового відділу районної ради по виконанню делегованих повноважень за 2015 рік та І півріччя 2016 року взяти до відома.

 

2.   Фінансовому відділу районної ради (Когут А.В.):

2.1.Сприяти  виконавчим органам Корольовської районної ради щодо виконання районного бюджету в межах затверджених кошторисних призначень.

2.2.Забезпечити надання звітів, інформацій управлінню Державної казначейської служби України у м. Житомирі та департаменту бюджету та фінансів міської ради  в установлені терміни.

2.3.Спільно з департаментом бюджету та фінансів міської ради вирішувати забезпечення фінансування із державного бюджету в необхідному обсязі коштів (субвенції) на житлово-комунальні послуги організаціям-надавачам послуг та фінансування із місцевого бюджету на утримання органів місцевого самоврядування.

2.4.Здійснювати перевірку кошторисів головних розпорядників коштів, детально аналізувати використання кошторисних призначень та  в разі необхідності  подати департаменту бюджету та фінансів міської ради розрахунки про додаткове виділення коштів.

3. Про хід виконання даного рішення інформувати райвиконком в грудні  2016 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О. Г.

 

 

 

 

 

 
Голова ради                                                                   О. В. Соя

 

 

 

 


УКРАЇНА

 

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

м. Житомира

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _________ № ____

 

 

Про роботу управління праці

та соціального захисту населення

районної ради щодо надання

житлових субсидій населенню

Корольовського району м.Житомира

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника управління – начальника відділу грошових виплат і компенсацій Процюк Л. В. про надання житлових субсидій з травня 2015 року по травень 2016 року, виконком районної ради відмічає, що управлінням праці та соціального захисту населення  Корольовської районної ради м.Житомира проведена відповідна робота.

У зв’язку з поетапним реформуванням системи надання житлових субсидій значно збільшилась кількість звернень за призначенням субсидій. Так, за 2015 рік звернулось за призначенням субсидії з початку року 18900 мешканців району, в тому числі звернулись поштою 5800. Перед управлінням праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира було поставлено приорітетне завдання – забезпечити належну організацію процесу призначення субсидії та максимально якісно надавати кожній родині адресну допомогу, а також провести належну інформаційно-роз’яснювальну роботу для охоплення всіх домогосподарств, які мають право на субсидію.

В Приймальні громадян управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира прийом громадян проводиться в подовженому режимі, який змінюється в залежності від кількості звернень громадян та поставлених завдань перед управлінням. В період найбільшої чисельності звернень за житловими субсидіями було забезпечено належне обслуговування громадян та не допущено створення великих черг, але забезпечити впровадження нових механізмів надання субсидій в умовах безпрецедентного зростання обсягів роботи та кількості звернень громадян за призначенням субсидії потребує збільшення штатних одиниць та оновлення комп’ютерної техніки. 

Так протягом звітного періоду до приймальні громадян звернулось  52401 осіб щодо надання консультації, видачі довідок та з заявами на призначення різних видів державної соціальної допомоги.  

 В ході проведеної роботи кожне третє домогосподарство району одержує житлову субсидію. Кількість одержувачів субсидії збільшилось в 4,5 рази.

Протягом опалювального періоду 2015-2016 років одержували субсидію  20355 сімей району, виплачено готівку на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 8 сім’ям. Проведено 110 тисяч перерахунків субсидії у зв’язку зі зміною цін і тарифів, відокремлення комунальних послуг від житлових, створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На новий термін,  без звернення громадян, управлінням призначено субсидію 11012 домогосподарств.

Управлінням праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира забезпечено електронний обмін інформацією з житлово-комунальними підприємствами, впроваджено електронний зв'язок в режимі запиту з Житомирським районом електричних мереж та ПАТ «Житомиргаз» з подальшим підтвердженням на паперових носіях, чим забезпечено можливість збору інформації від житлово-комунальних підприємств по кожному заявнику без його особистої участі, що суттєво прискорило процес оформлення субсидій. В роботі виникають проблемні питання: в базі МІЦ відсутня інформація про склад зареєстрованих осіб та житлову характеристику по об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

В окремих випадках за рахунок коштів передбачених на надання субсидій, виходячи із конкретних обставин сім’ї рішенням комісії по призначенню субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за звітний період призначено субсидію, як виняток, 1728 сімей призначено субсидію рішенням комісії. Така чисельність обумовлена тим, що багато домогосподарств звертались до комісії для зняття зареєстрованих членів родини, які фактично не проживають.  

Такі показники 2015 та 2016 років є підтвердженням того, що питання соціального захисту малозабезпечених сімей, в період оплати житлово-комунальних послуг, яке є одним із приорітетних напрямків державної політики, забезпечується в районі успішно.  

З метою обізнаності населення з питань порядку призначення житлових субсидій управлінням праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира проведено значну роз’яснювальну роботу, а саме: проведено 19 зустрічей в трудових колективах, озвучено 6 виступів на радіо, в газеті «Місто» опубліковано 4 статті та 1 стаття в газеті «Ехо», проведено прямий ефір на обласному телебаченні. На офіційному веб-сайті Житомирської міської ради в розділі «Корольовська районна рада» та на стендах управління постійно оновлюється інформація про зміни в чинному законодавстві. Враховуючи вищезазначене, виконавчий комітет районної ради:

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про надання житлових субсидій за опалювальний період з травня 2015 по травень 2016 взяти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира (Мисюк В. В.)

2.1. Продовжити роботу по вдосконаленню прийому громадян та призначенню субсидій, в тому числі на новий термін, без звернення громадян, для своєчасного та якісного надання житлових субсидій за спрощеним порядком.

2.2. Продовжувати проводити роз’яснювальну роботу серед населення та через засоби масової інформації з питань призначення субсидій за спрощеним порядком.

2.3. Звернутися до Житомирського міського голови щодо збільшення штатних одиниць відділу грошових виплат і компенсацій.

2.4. Співпрацювати з житлово-комунальними підприємствами міста щодо налагодження електронного обміну інформації.

 

3. Інформувати виконавчий комітет Корольовської районної ради про виконання цього рішення у травні 2017 року.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Шевчук Ю. М.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                               О. В. Соя

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#istanbul evden eve nakliyat1xbet зеркалоpromosyonjokerbet girişizmit escort7. koğuştaki mucize izleborsaanalizleriinstagetfollower instagram beğeni satın al evden eve nakliyatjojobet günceljojobet girişankara dügün fotoğrafçısı