Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk[email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 34
візитів сьогодні: 5201
візитів всього: 145685
Прогноз погоди
13.06.2016 - Про  внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 10.06.2015 №932 «Про місцеві податки та збори»
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
 ________________ сьомого скликання
 
від  ____________ № _____           
м. Житомир
 
Про  внесення змін до рішення
Житомирської міської ради від
10.06.2015 №932 «Про місцеві
податки та збори»
 
У зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України та з врахуванням статтей 10, 12, 266, 267, розділів ХІІІ, XIV Податкового кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
І. Внести до рішення Житомирської міської ради від 10.06.2015 №932 «Про місцеві податки і збори» (Місто, 26.06.2015, № 25 (953)) такі зміни:
1. У додатку 1:
1.1. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити підпунктами «3.2.10» і «3.2.11» такого змісту:
«3.2.10. Об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
3.2.11. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг».
1.2. У розділі 6 додатку 1:
1.2.1. пункт 6.3 виключити;
1.2.2. у пункті 6.4 слова «в т.ч. на 2015 рік» виключити;
1.2.3. у підпункті 6.5.1. пункту 6.4 слова «вул. Черняховського» замінити словами «вул. Леха Качинського»;
1.2.4. у підпункті 6.5.2. пункту 6.4 слова «вул. Ватутіна» замінити словами «проспект Незалежності»;
1.2.5. у підпункті 6.5.2. пункту 6.4 слова «вул. Якіра» замінити словами «вул. Троянівська»;
1.2.6. у підпункті 6.4.2. пункту 6.4 слова «вул. Черняховського» замінити словами «вул. Чуднівська».
1.3. У розділі 7 додатку 1:
1.3.1. у підпункті 7.1.1. – 7.1.3. слова «та додаткової пільги Житомирської міської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення)» виключити.
1.3.2. доповнити підпунктом «7.1.5» такого змісту:
 «7.1.5. За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "7.1.1" - "7.1.4." цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку)».
 2. У додатку 2:
 2.1. пункт 3.1. розділу 3 викласти в такій редакції:
«3.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті».
2.2. розділ 6 доповнити пунктами «6.7.- 6.10» такого змісту:
«6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.
6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1 розділу 3 цього додатку є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1 розділу 3 цього додатку є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування».
3. У додатку 3:
3.1. пункт 5.1 доповнити підпунктами «5.1.3. – 5.1.5.» такого змісту:
«5.1.3. гаражних, гаражно – будівельних кооперативів, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та виробничих житлово ремонтно - експлуатаційних підприємств міської ради – 0,03 відсотка;
5.1.4. установ, підприємств, організацій підпорядкованих Міністерству оборони України, які надають житлово-комунальні послуги (землі житлового фонду) - 0,5 відсотка».
3.2. пункт 7.1 розділу 7 доповнити пунктами «7.1.4. - 7.1.5.» такого змісту:
«7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів».
4. У додатку 4:
4.1. у частині 3 пункту 1.1. розділу 1 цифри «20 000 000» замінити цифрами «5 000 000»;
4.2. у частині 1 пункту 5.3 розділу 5 цифру і слово «2 відсотки» замінити цифрою і словом «3 відсотки»;
4.3. у частині 2 пункту 5.3 розділу 5 цифру і слово «4 відсотки» замінити цифрою і словом «5 відсотків»;
4.4. пункт 9.10. розділу 9 викласти в такій редакції:
«9.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:
першої групи;
другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку».
ІІ. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
ІІІ. Вважати такими, що втратили чинність у звязку з введенням в дію цього рішення:
1. Пункт 1 рішення міської ради від 03.03.2011 №61 «Про встановлення податків та зборів на території м.Житомира відповідно до Податкового кодексу України»;
2. Пункт 1 рішення міської ради від 09.02.12 №295 «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2011 №61 «Про встановлення податків та зборів на території м.Житомира відповідно до Податкового кодексу України».
IV. Управлінню по зв’язках з громадськістю оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
V. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ясюнецького О.О. та постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій Житомирської міської ради.
 
Міський голова                                                                    С.І. Сухомлин
 
Порівняльна таблиця Завантажити


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове