Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 62
візитів сьогодні: 5175
візитів всього: 124440
Прогноз погоди
Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 
від 16.12.2015 № 881
          м. Житомир
 
Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради та Положення про неї

 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання і всебічний розвиток та відповідно до статті 34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”, від 22.10.14 № 624 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866”, від 05.08.15 № 551 „Про внесення змін  та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу повноважень.
 
Міський голова                                                                                    С.І.Сухомлин
Додаток 1
до рішення міськвиконкому
 від ”16” 12. 2015  № 881
Склад
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Житомирської міської ради
 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу повноважень
голова комісії
Начальник служби у справах дітей
заступник голови комісії
Провідний спеціаліст служби у справах дітей міської ради
секретар комісії 
Члени комісії :
 • Заступник начальника, завідуючий сектором опіки (піклування), усиновлення та соціального захисту дітей служби у справах дітей міської ради
 • Завідуючий сектором профілактики злочинності та бездоглядності дітей служби у справах дітей міської ради
 • Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради
 • Директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей  та молоді
 • Начальник відділу соціальної роботи  Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
 • Заступник начальника управління освіти міської ради
 • Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради
 • Заступник начальника управління охорони здоров’я міської ради
 • Головний спеціаліст, юрисконсульт відділу правового забезпечення документообігу юридичного департаменту міської ради
 • Заступник начальника управління житлового господарства міської ради
 • Представник уповноваженого органу внутрішніх справ (за згодою)
 • Представник ГО„Милосердя” – Паламарчук В.Г. (за згодою)
 • Представник УГСПЛ – Пінчук  К.В. (за згодою)
 
Начальник служби у справах дітей                                          Н.Г.Косяк
Керуючий справами                                                             О.М.Пашко
 
Додаток 2
до рішення міськвиконкому
                                                       від ”16” 12. 2015  № 881
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Житомирської міської ради
1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі — комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про освіту”, “Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї.
3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі суб’кти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;
2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:
реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
позбавлення та поновлення батьківських прав;
вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
участь одного з батьків у вихованні дитини;
побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
встановлення і припинення опіки, піклування;
утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
інші питання, пов’язані із захистом прав дітей;
3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків та:
Приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);
Направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.
5. Комісія має право:
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;
залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).
6. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу повноважень.
Голова комісії має заступника, який виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності.
7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники виконавчих органів міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін’юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов’язки секретаря комісії.
8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.
9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.
10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.
12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей міської ради.
 
Начальник служби у справах дітей                                         Н.Г.Косяк
Керуючий справами                                                                 О.М.Пашко


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at k92.net Port 80