Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 19
візитів сьогодні: 5548
візитів всього: 476730
Прогноз погоди
Виконавчий комітет Корольовської районної ради м.Житомира
                ЗАТВЕРДЖЕНО          
                Наказ Міністерства фінансів України    
                26 серпня 2014 року № 836    
                               
                ЗАТВЕРДЖЕНО          
                Наказ/розпорядчий документ  
                               
                         Виконавчий комітет Корольовської районної ради м.Житомира
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
                               
                і наказ          
                Фінансовий відділ Корольовської районної ради м. Житомира
                (найменування місцевого фінансового органу)  
                від 09.02.2016 29-д          
                               
                               
                               
                               
  ПАСПОРТ   
                               
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін)   
                               
1.    0300000   Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира                
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                               
                               
2.   0310000    Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира          
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                               
                               
3.    0314800;    0829         Інші кулькутно-освітні заклади і заходи   
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)        
                               
4. Обсяг бюджетних призначеь - 5,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  5,0 тис. гривень. та  спеціального фонду -  0,00 тис. гривень  
5. Підстави для виконання бюджетної програми:          
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"  
6. Нормативно - правові акти:  
    - Укази і розпорядження Президента України  
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України                
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади              
    - Накази Державної казначейської служби України                  
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації від 27.04.2015р. №129 "Про створення робочої групи"; рішення сессії Корольовської районної ради від 29.12.2015 р. № 20 "Про районний бюджет на  2016 рік"; рішення виконавчого комітету Корольовської районної ради від 16.04.2013 р. № 37 "Про затвердження районної комісії по підготовці до випуску "Книга памяті України""; Положення "Про почесну грамоту, Грамоту, Подяку, цінний подарунок Корольовської районної ради м. Житомира".  
                               
6. Мета бюджетної програми                          
Відзначення загальнодержавних свят, ювілеїв юридичних осіб, громадян, підготовка до видання четвертої частини "Книга пам"яті України". Чорнобильська трагедія. Жиитомирська область".  
                               
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми                
                               
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми  
1 0314800 0829 Інші культурно-освітні заклади і заходи  
                               
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  
                        тис .грн.      
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
1 2 3 4 5 6 7  
  0314800 0829 110502 - Завдання: Забезпечення проведення в Корольовському районі м. Житомира заходів щодо відзначенння загальнодержавних та професійних свят, заохочення кращих працівників підприємств, установ, організацій, пошукова робота із складання поіменних списків учасників ліквідації аварії на ЧАЄС, які проживають на території району.  5,0 0,0 5,0  
      Усього: 5,0 0,0 5,0  
                               
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми      
                               
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
1 2 3 4 5  
Регіональни цільова програма          
Усього          
                               
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
                               
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника  
1 2 3 4 5 6  
  0314800 Завдання: Забезпечення проведення в Корольовському районі м. Житомира заходів щодо відзначенння загальнодержавних та професійних свят, заохочення кращих працівників підприємств, установ, організацій, пошукова робота із складання поіменних списків учасників ліквідації аварії на ЧАЄС, які проживають на території району.   
1   Показники затрат:                      
    Кількість ліквідаторів в т.ч.:  чол. Відділ соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чонобильської катастрофи, громадські організації. 998  
    1 категорія чол.   268  
    2 категорія чол.   543  
    3 категорія чол.   45  
    померлі  чол.   142  
    Кількість анкет од. зібрані відомості  про ліквідаторів 998  
    Послуги зв"язку - кількість дзвінків  од. роздруковка "Укртелекома" 2000  
2   Показники продукту:                    
    підготовлені та оформлені до друку поіменні списки  арк. зібрані відомості  про ліквідаторів 300  
3    Показники ефективності:                      
    надруковані поіменні списки   арк. роздруковані списки 300  
                               
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                          тис. грн.  
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування  
загальний фонд загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом  
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13  
  Підпрограма                    
  Інвестиційний проект                     
  Надходження із бюджету                    
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х Х     Х        
  Усього                    
                               
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.    
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).    
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.  
                               
                               
Голова ради        О.В. Соя        
            (підпис)   (ініціали та прізвище)        
                               
ПОГОДЖЕНО:                            
                               
Начальник фінансового відділу Корольовської районної ради м. Житомира       А.В. Когут        
            (підпис)   (ініціали та прізвище)        
                               
                               
                               

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО            
                    Наказ Міністерства фінансів України    
                    26 серпня 2014 року № 836    
                                   
                    ЗАТВЕРДЖЕНО          
                    Наказ/розпорядчий документ  
                                   
                             Виконавчий комітет Корольовської районної ради м. Житомира
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
                                   
                    і наказ          
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м. Житомира
                    (найменування місцевого фінансового органу)  
                    від 09.02.2016 29-д          
                                   
                                   
                                   
                                   
  ПАСПОРТ   
                                   
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін)   
                                   
1.    0300000   Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира                
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                    
                                   
                                   
2.   0310000    Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира          
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                    
                                   
                                   
3.    0310170;     0111  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м.Житомира
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)        
                                   
4. Обсяг бюджетних призначеь - 3876,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  3876,4 тис. гривень. та  спеціального фонду -  0,00 тис. гривень  
5. Підстави для виконання бюджетної програми:          
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI                      
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"  
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"  
5. Закон України  від 25.12.2015 року № 928-VІІІ "Про державний бюджет України на 2016 рік"   
6. Нормативно - правові акти:  
    - Укази і розпорядження Президента України  
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України                
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади              
    - Накази Державної казначейської служби України                  
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації від 20.11.2015р. №392  "Про обласний бюджет на 2016 рік"; рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015р. №42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення сессії Корольовської районної ради від 29.12.2015 р. № 20 "Про районний бюджет на  2016 рік"  
                                   
6. Мета бюджетної програми                              
Керівництво і управління діяльністю Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира  
                                   
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми                
                                   
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми  
1 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира  
                                   
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  
                            тис .грн.      
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
1 2 3 4 5 6 7  
  0310170 0111 010116 - Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира 3876,4 0 3876,4  
      Усього: 3876,4 0 3876,4  
                                   
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми      
                                   
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
1 2 3 4 5  
           
Усього          
                                   
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
                                   
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника  
1 2 3 4 5 6  
  0310170 Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира  
1   Показники затрат:                          
    кількість штатних одиниць  од. штатний розпис Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира станом на 01.01.2016 року 31,5  
     - в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування  од. штатний розпис Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира станом на 01.01.2016 року 25,5  
2   Показники продукту:                        
    кількість отриманих  листів, звернень, заяв, скарг  од. книга реєстрації  1259  
    кількість прийнятих нормативно-правових актів рішення Виконкому 112 од. рішення сесії 48 од. книга реєстрації  160  
3    Показники ефективності:                          
    кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 49,4  
  кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника од. розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 6,3  
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) 123,1  
                                   
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                        
                              тис. грн.  
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування  
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Підпрограма                        
  Інвестиційний проект                         
  Надходження із бюджету                        
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х        
  Усього                        
                                   
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.    
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).    
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.  
                                   
                                   
Голова ради        О.В. Соя        
            (підпис)   (ініціали та прізвище)        
                                   
ПОГОДЖЕНО:                                
                                   
Начальник фінансового відділу Корольовської районної ради м.Житомира       А.В. Когут        
            (підпис)   (ініціали та прізвище)        
                                   
                                   

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare