Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 21
візитів сьогодні: 5545
візитів всього: 476699
Прогноз погоди
Управління праці та соціального захисту населення районної ради
                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513400;  1090  «Інші видатки на соціальний захист населення» 
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  196,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  196,5 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 
Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
Бюджетний кодекс України.
ПКМУ від 31.01.07 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
ПКМУ від 11.01.05 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
 
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання допомоги окремим категоріям громадян
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513400 1090 Забезпечення послуги санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років
2 1513401 1090 Забезпечення  малозабезпечених громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Підпрограма 090412: Надання послуг санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років
1 1513400 1090 Завдання: Забезпечення послуг санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років 187,1   187,1
      Підпрограма 090412: Надання послуг  малозабезпечених громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами
2 1513401 1090 Завдання: Забезпечення  малозабезпечених громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами 9,4   9,4
      Усього 196,5   196,5
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Підпрограма 090412: Надання послуг санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення послуги санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років тис.грн. рішення сесії районної ради 187100,00
2   Показники продукту:                      
    кіцлькість отримувачів пільгових послуг осіб рішення сесії районної ради 15
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на забезпечення послуги санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років грн. рішення сесії районної ради 1 039,00
    питома вага відштодованих послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090412: Надання послуг  малозабезпечених громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами
1   Показники затрат:                        
    «Забезпечення малозабезпечених громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами» грн. рішення сесії районної ради 9445,00
2   Показники продукту:                      
    кіцлькість отримувачів пільгових послуг осіб рішення сесії районної ради 19
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на забезпечення громадян району та багатодітних сімей безкоштовнопаливними дровами грн. рішення сесії районної ради 497,10
    питома вага відштодованих послуг до нарахованих %    
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 
                             

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513020;                           Надання пільг та  субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  30,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -   30,9 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
Бюджетний кодекс України.
ПКМУ від 31.01.07 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
ПКМУ від 11.01.05 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення  надання пільг та  субсидій окремим катнгоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513021 1030  Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 
2 1513023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 
3 1513025 1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
4 1513026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Підпрограма 090202: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 
1 1513021 1030 Завдання:  Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 13,5 0 13,5
      Підпрограма 090208: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 
2 1513023 1070 Завдання:  Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою 1,5 0 1,5
      Підпрограма 090216: Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
3 1513025 1070 Завдання:  Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 0,7 0 0,7
      Підпрограма 090406:  Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
4 1513026 1060 Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 15,2 0 15,2
      Усього 30,9 0 30,9
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Підпрограма 090202: надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг окремим категоріям населення грн. розрахунок 13500,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу осіб розрахунок, списки пільговиків 15
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу  грн. розрахунок 1221,74
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090208: Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг окремим категоріям населення грн. розрахунок 1450,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 2
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива  грн. розрахунок, списки пільговиків 745,00
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090216: Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім`ям грн. розрахунок 700,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу осіб розрахунок, списки пільговиків 1
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу  грн. розрахунок 700,00
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих      
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090406:  Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім`ям грн. розрахунок 15250,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу осіб розрахунок, списки пільговиків 4
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу  грн. розрахунок 2005,00
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  Усього     30900,00
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.   1513010;                           Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природнього газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь - 173850,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 173850,0 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон України «Про міліцію».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про службу безпеки України».
Закон України «Про прокуратуру».
Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Закон України «Про охорону дитинства».
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні»
.Закон України «Про освіту».Кримінально-виконавчий Кодекс України
Закон України «Про статус суддів». Основи законодавства України про культуру. 
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Закон України «Про автомобільний транспорт».
Закон України «Про транспорт». Закон України «Про міський електричний транспорт».
Закон України «Про залізничний транспорт». Закон України «Про теплопостачання».
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
2 1513012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
3 1513013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4 1513014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 4 ст.20 ЗУ "" Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "і" частини 1 ст.77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ч.5 с.29 ЗУ "Про культуру", ч.2 ст.30 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу" абзацом 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.
5 1513015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
6 1513016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн. грн  
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Підпрограма 090201: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
  1513011 1030 Завдання:  Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 22120,7 0 22120,7
      Підпрограма 090204: Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
  1513012 1030 Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 5264,3 0 5264,3
      Підпрограма 090207: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
  1513013 1070 Завдання:  Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 4250,4 0 4250,4
      Підпрограма 090210: Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 4 ст.20 ЗУ "" Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "і" частини 1 ст.77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ч.5 с.29 ЗУ "Про культуру", ч.2 ст.30 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу" абзацом 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.
  1513014 1070 Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 3,0 0 3,0
      Підпрограма 090215:Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
  1513015 1070 Завдання:  Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян визначеним програмою 2641,5 0 2641,5
      Підпрограма 090405: Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
  1513016 1060 Завдання:  Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 139570,1 0 139570,1
      Усього 173850,0 0 173850,0
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Підпрограма 090201: Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 22120700,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 10695
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 632,50
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090204: Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 5264300,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 2248
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 632,50
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090207: Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 4250400,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 1615
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 219,32
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090210: Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною 4 ст.20 ЗУ "" Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "і" частини 1 ст.77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ч.5 с.29 ЗУ "Про культуру", ч.2 ст.30 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу" абзацом 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням.
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 3000,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 1
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 250,00
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090215: Надання пільг багатодітним сім`ям  на оплату житлово-комунальних послуг 
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 2641500,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 2150
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 102,38
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
  2E+06 Підпрограма 090405: Надання субсидій населенню для відшкодування витратна оплату  житлово-комунальних послуг 
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян грн. розрахунок 139570100,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім`ї) осіб розрахунок 10000
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн. розрахунок 632,05
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
                                 
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513180;    1010   Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь - 555,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 555,4 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон України «Про міліцію».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про службу безпеки України».
Закон України «Про прокуратуру».
Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Закон України «Про охорону дитинства».
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні»
.Закон України «Про освіту».Кримінально-виконавчий Кодекс України
Закон України «Про статус суддів». Основи законодавства України про культуру. 
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Закон України «Про автомобільний транспорт».
Закон України «Про транспорт». Закон України «Про міський електричний транспорт».
Закон України «Про залізничний транспорт». Закон України «Про теплопостачання».
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
             
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам,  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
  1513180 1010 Забезпечення  соціальними послугами громадян похилого віку,  інвалідів,  дітей-інвалідів хворх, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.  
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  1513180 1010 Завдання:  Забезпечення виплати соціальних гарантій інвалідам,  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-валідам хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 555,4 0 555,4
      Усього 555,4 0 555,4
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Програма 091205: Надання виплати соціальних гарантій інвалідам,  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати соціальних гарантій інвалідам,  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги грн. розрахунок 555353,00
2   Показники продукту:                      
    чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб зокрема: осіб розрахунок 276
    інвалідам І групи осіб розрахунок 202
    інвалідам ІІ грури осіб розрахунок 73
    інвалідам ІІІ групи осіб розрахунок 1
    середній розмір витрат на надання пільг , зокрема: грн. розрахунок  
    інвалідам І групи грн. розрахунок 1603
    інвалідам ІІ грури грн. розрахунок 1542
    інвалідам ІІІ групи грн. розрахунок 911
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513190 ;  1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору)
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  811,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  811,1 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон України «Про міліцію».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про службу безпеки України».
Закон України «Про прокуратуру».
Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Закон України «Про охорону дитинства».
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні»
.Закон України «Про освіту».Кримінально-виконавчий Кодекс України
Закон України «Про статус суддів». Основи законодавства України про культуру. 
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Закон України «Про автомобільний транспорт».
Закон України «Про транспорт». Закон України «Про міський електричний транспорт».
Закон України «Про залізничний транспорт». Закон України «Про теплопостачання».
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
 
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору)
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513190 1060 Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору)
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 1513190 1060 Завдання: 091207 зір Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору) 811,1 0 811,1
      Усього 811,1 0 811,1
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Програма 091205:  надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору)
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу грн. розрахунки, списки пільговиків 811119,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільгових послуг од. розрахунки, списки пільговиків 251
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати ЖКП і природнього газу на одного пільговика грн. розрахунки, списки пільговиків 269,30
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513190 ;  1060  Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО)
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  195,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  195,0 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон України «Про міліцію».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про службу безпеки України».
Закон України «Про прокуратуру».
Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Закон України «Про охорону дитинства».
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні»
.Закон України «Про освіту».Кримінально-виконавчий Кодекс України
Закон України «Про статус суддів». Основи законодавства України про культуру. 
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Закон України «Про автомобільний транспорт».
Закон України «Про транспорт». Закон України «Про міський електричний транспорт».
Закон України «Про залізничний транспорт». Закон України «Про теплопостачання».
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО)
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513190 1060 Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО)
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Програма 091207: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО)
1 1513190 91207 Завдання: Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) 195,0 0 195,0
      Усього 195,0 0 195,0
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Програма 091207: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО)
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу грн. розрахунки, списки пільговиків 195000,0
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів пільгових послуг од. розрахунки, списки пільговиків 30
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати ЖКП і природнього газу на одного пільговика грн. розрахунки, списки пільговиків 538,6
    питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих %    
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000             Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513202;  1030   Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь - 45,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 45,0 тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
 
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Закон України  від 25.12.2015р року № 928-VII "Про державни й бюджет України на 2016 рік" 
6. Нормативно - правові акти:
    - Укази і розпорядження Президента України
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України              
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади            
    - Накази Державної казначейської служби України                
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
 
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513202 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Програма 091209:  Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованістьПрограма 091209: 
1 1513202 1030 Завдання:   Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 45,0 0 45,0
      Усього 45,0 0 45,0
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  1E+06 Програма 091209:  Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
1   Показники затрат:                        
    Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість грн. рішення сесії районної ради 45000,00
2   Показники продукту:                      
    Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів од. рішення сесії районної ради 2
3    Показники ефективності:                        
    кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів од. інформація про роботу організації ветеранів 5
  середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів од. інформація про роботу організації ветеранів 3
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000           Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира  
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1513040;  _________  Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь - 118604,9  тис. гривень, у тому числі загального фонду - 118604,9  тис. гривень. та  спеціального фонду -  тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 21.11.1992р. № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
Постанова КМУ від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання невідоме».
Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам».
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
                                 
7. Підпрограми, спрямрвані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1513041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
2 1513042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років 
3 1513043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
4 1513044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
5 1513045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6 1513046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
7 1513047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини
8 1513048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  
9 1513080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
10 1513049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
      Підпрограма 090302   Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам 
1 1513041 1040  Завдання: Забезпечення виплати допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам 857,9 0 857,9
      Підпрограма 090303: Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років 
2 1513042 1040 Завдання:  Забезпечення виплатидопомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років  954,7 0 954,7
      Підпрограма 090304: Надання допомоги при народженні дітини
3 1513043 1040 Завдання:  Забезпечення виплати  допомоги при народженні дитини 60705,7 0 60705,7
      Підпрограма 090305: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
4 1513044 1040 Завдання:  Забезпечення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  3279,4 0 3279,4
      Підпрограма 090306: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
5 1513045 1040 Завдання:  Забезпечення виплати допомоги на дітей одиноким матерям 10419,2 0 10419,2
      Підпрограма 090307: Надання тимчасової державної допомоги дітям
6 1513046 1040 Завдання:  Забезпечення виплати  тимчасової державної допомоги дітям 1397,8 0 1397,8
      Підпрограма 090308: Надання допомоги при усиновленні дитини
7 1513047 1040 Завдання:  Забезпечення виплати допомоги при усиновленні дитини 213,3 0 213,3
      Підпрограма 090401: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  
8 1513048 1040 Завдання: Забезпечення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям   11867,5 0 11867,5
      Підпрограма 090413: Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
9 1513080 1010 Завдання:  Забезпечення виплати допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3225,6 0 3225,6
      Підпрограма 091300: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
10 1513049 1010 Завдання: Забезпечення виплати  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 25683,8 0 25683,8
      Усього 118604,9 0 118604,9
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  2E+06 Підпрограма 090302   Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам 
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами грн. розрахунок 857900,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами осіб розрахунок 45
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір допомоги  у зв’язку з вагітністю і пологами грн. розрахунок 1506
    питома вага відшкодованої допомоги  до нарахованої %    
  2E+06 Підпрограма 090303: Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років 
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років  грн. розрахунок 954700,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років  осіб розрахунок 620
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір  допомоги по догляду за дитиною віком до 3-х років  грн. розрахунок 130
    питома вага відшкодованої допомоги  до нарахованої %    
  2E+06 Підпрограма 090304: Надання допомоги при народженні дітини
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання допомоги при народженні дитини грн. розрахунок 60705700,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини осіб розрахунок 1250
    кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини осіб розрахунок 3750
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини грн. розрахунок 10320
    середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини     860
    питома вага відшкодованої допомоги  до нарахованої %    
  2E+06 Підпрограма 090305: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  грн. розрахунок 3279400,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування  осіб розрахунок 5
    кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування      70
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір щомісячної допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування  грн. розрахунок 2429,5
    середній розмір щомісячної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування  грн. розрахунок 3 029,0
  2E+06 Підпрограма 090306: Надання допомоги на дітей одиноким матерям
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям грн. розрахунок 10419200,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям осіб розрахунок 500
    кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям осіб розрахунок 970
    кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям осіб розрахунок 130
3    Показники ефективності:                        
    середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям грн. розрахунок 12114,7
    середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям грн. розрахунок 1514,5
    середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям грн. розрахунок 1 434,5
  2E+06 Підпрограма 090307: Надання тимчасової державної допомоги дітям
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям грн. розрахунок 1397800,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років осіб розрахунок 15
    кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років осіб розрахунок 160
3    Показники ефективності:                        
    середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років грн. розрахунок 607,5
    середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років грн. розрахунок 757,3
  2E+06 Підпрограма 090308: Надання допомоги при усиновленні дитини
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  допомоги при усиновленні дитини грн. розрахунок 213300,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини осіб розрахунок 7
    кількість одержувачів місячної  частини допомоги при усиновленні дитини осіб розрахунок 13
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини грн. розрахунок 10320
    середній розмір місячної частини допомоги при усиновленні дитини %   860,0
  2E+06 Підпрограма 090401: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям   грн. розрахунок 11867500,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям  осіб розрахунок 460
3    Показники ефективності:                        
    середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям грн. розрахунок 1540,0
    питома вага відшкодованої допомоги  до нарахованої %    
  2E+06 Підпрограма 090413: Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу грн. розрахунок 3225600,00
2   Показники продукту:                      
    кількість отримувачів допомоги на догляд за інвалідом внаслідок психічного розладу осіб розрахунок 145
3    Показники ефективності:                        
    середній розмір витрат допомоги на догляд за інвалідом внаслідок психічного розладу грн. розрахунок 1434,0
  2E+06 Підпрограма 091300: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
1   Показники затрат:                        
    Забезпечення виплати  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам грн. розрахунок 25683800,00
2   Показники продукту:                      
    кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства осіб розрахунок 250
    кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II група                   осіб розрахунок 280
    кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III група осіб розрахунок 420
    кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд осіб розрахунок 500
    кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів осіб розрахунок 10
3    Показники ефективності:                        
    середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи грн. розрахунок 2297,0
    середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи грн. розрахунок 1677,0
    середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років грн. розрахунок 1118,0
    середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою грн. розрахунок 1168,0
    середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років грн. розрахунок 1215,0
    середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років грн. розрахунок 1515,0
      Усього     118604900,00
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000            Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира        
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1510180;     0111   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  5838,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5838,4 тис. гривень. та  спеціального фонду -  0,00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Закон України  від 25.12.2015р року № 928-VII "Про державни й бюджет України на 2016 рік" 
7. Нормативно - правові акти:
    - Укази і розпорядження Президента України
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України              
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади            
    - Накази Державної казначейської служби України                
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
                                 
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
       
  1510180 0111 Завдання: Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 5838,4   5838,4
      Усього 5838,4   5838,4
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  1510180 Завдання: Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Короьовського району м.Житомира наданих законодавством повноважень
1   Показники затрат:                        
    кількість штатних одиниць од. штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року  56
     - в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування од. штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року  56
2   Показники продукту:                      
    кількість отриманих  листів, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації  4750
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. книга реєстрації  750
3    Показники ефективності:                        
    кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 85
  кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника од. розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 13
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) 104,3
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                               

 

 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України  
                    26 серпня 2014 року № 836  
                                 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ/розпорядчий документ
                                 
                    Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира
                   
                    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                    і наказ        
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира
                   
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д        
                                 
                                 
                                 
                                 
  ПАСПОРТ 
                                 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                                 
1.    1500000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира    
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                  
                                 
                                 
2.   1510000            Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира        
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                  
                                 
                                 
3.    1510180;     0111   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)      
                                 
4. Обсяг бюджетних призначеь -  5327,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5327,9 тис. гривень. та  спеціального фонду -  0,00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:        
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ                    
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Закон України  від 25.12.2015р року № 928-VII "Про державни й бюджет України на 2016 рік" 
7. Нормативно - правові акти:
    - Укази і розпорядження Президента України
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України              
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади            
    - Накази Державної казначейської служби України                
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р."
     - Рішення Корольовської районної ради від 23.03.2016р. № 32 " Про внесення змін до районного бюджету"
6. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми              
                                 
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.    
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
       
  1510180 0111 Завдання: Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 5327,9   5327,9
      Усього 5327,9   5327,9
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми    
                                 
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                                 
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  1510180 Завдання: Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Короьовського району м.Житомира наданих законодавством повноважень
1   Показники затрат:                        
    кількість штатних одиниць од. штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року  56
     - в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування од. штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року  56
2   Показники продукту:                      
    кількість отриманих  листів, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації  4750
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. книга реєстрації  750
3    Показники ефективності:                        
    кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 85
  кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника од. розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 13
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) 95,1
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                      
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                                 
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                                 
                                 
Начальник управління       В.В. Мисюк      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
ПОГОДЖЕНО:                              
                                 
Керівник фінансового відділу       А.В. Когут      
            (підпис)   (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare