Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 14
візитів сьогодні: 5002
візитів всього: 62293
Прогноз погоди
Інформація про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2013-2015 роки у 2015 році
Інформація про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2013-2015 роки у 2015 році
У  місті   працює   28219  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  з  них: 122 – середні підприємства, 2373 – малі підприємства та 25724 фізичних осіб-підприємців.
 
Динаміка кількості  малих підприємств міста Житомир упродовж 2012 – 2014 років
У порівнянні з 2013 роком спостерігається тенденція до зменшення кількості малих підприємств на 1,6%, середніх - на 8,9%. Водночас, кількість фізичних осіб-підприємців щороку зростає, так, у 2015 році по відношенню до 2013 року їх кількість збільшилась на 17,7%.
На малих і середніх підприємствах міста зайнято 37,0 тис. осіб. Фізичні особи-підприємці, які працюють на єдиному податку забезпечили роботою 3228 осіб, що на 13% менше, ніж у минулому році.
Кількість  зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах міста Житомир упродовж 2010 – 2014 років
тис. осіб
Кількість зайнятих працівників, тис. осіб  
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Малих підприємств
17,8
16,8
16,5
15,8
14,1
темп росту/зниження
х
94,4
98,2
95,8
89,2
Середніх підприємств
18,1
17,0
23,9
23,8
22,9
темп росту/зниження
х
93,9
140,6
99,6
96,2
Усього
35,9
33,8
40,4
39,6
37,0
темп росту/зниження
х
94,2
119,5
98,0
93,4
 
Малими та середніми підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму понад 11 млрд. грн. Внесок малого та середнього підприємництва в загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) міста склав 72,2%.
 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)  малими та середніми підприємствами міста Житомир упродовж
2010 – 2014 років, лн. грн.
Підприємства 
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Середні підприємства
3397,0
3251,5
5668,5
7139,6
7097,9
темп росту/зниження
х
95,7
174,3
126,0
99,4
Малі підприємства
3029,5
3510,4
3793,5
3742,5
4149,2
темп росту/зниження
104,9
115,9
108,1
98,7
110,9
Усього
6426,5
6761,9
9462,0
10882,1
11247,1
темп росту/зниження
х
105,2
139,9
115,0
103,4
 
Малими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції (робіт, послуг) на 4149,2  млн. грн.,  або 26,6%, загального обсягу по місту. В середньому одним малим підприємством реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 1748,5 тис. грн., що на 12,7% більше попереднього року.
Загальний обсяг надходжень до бюджету м. Житомир від суб’єктів малого і середнього підприємництва в 2015 році склав 705731,21 тис. грн., або 93,1% від загального обсягу надходжень до бюджету міста. У порівнянні з               2014 роком спостерігається зростання надходжень на 87686,5 тис. грн.
За 2014 рік до бюджету міста Житомир надійшло  75,2 млн. грн. єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. Це в 1,2 рази більше ніж у 2013 році.
 
Динаміка надходжень єдиного податку суб’єктів малого підприємництва упродовж 2012 – 2014 років до бюджету міста
 
Від здійснення господарської діяльності малими підприємствами отримано 5016,6 млн. грн. доходу, що на 980,5 млн. грн. більше, ніж у 2013 році. Витрати усієї діяльності склали  1706,3 млн. грн., з них податок на прибуток - 40,4 млн. грн.
Фінансовим результатом малих підприємств у 2014 році став збиток 120,7 млн. грн. (у 2013 році – збиток 198,2 млн. грн.). Найбільші збитки спостерігаються в операціях з нерухомим майном та будівництвом (у 2013 році – в операціях з нерухомим майном та промисловості). Проте, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, торгівля, сільське, лісове та рибне господарство, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, інших видів послуг, освіта, фінансова та страхова діяльність закінчили минулий рік з чистим прибутком.
Суб’єкти малого підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності та надають населенню послуги, що потребують великої освітньої підготовки та інтелектуального підходу до ведення бізнесу – послуги з бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні, туристичні.
Середніми підприємствами в процесі діяльності отримано 8171,5 млн. грн. доходу, що на 487,5 млн. грн. більше, ніж у 2013 році. Фінансовим результатом до оподаткування став збиток у сумі 596,4 млн. грн., при цьому прибуток у розмірі 195,1 млн. грн. отримало 61,2% середніх підприємств (у 2013 році - 70,5%), збиток решти становив –  791,4 млн. грн. (у 2013 році - 251,7 млн. грн.). Порівняно з 2013 роком частка прибуткових підприємств зменшилась на 9,3 в. п., а темп росту загальної суми збитку - більш як у 3 рази випереджає темп росту відповідної суми прибутку. Чисті прибутки отримали підприємства, які працюють у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - 2,4 млн. грн., адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,3 млн. грн., з надання інформаційних та телекомунікаційних послуг – 1,1 млн. грн., професійної, наукової та технічної діяльності – 1,0 млн. грн.
Аналіз виробництва окремих видів промислової продукції за 11 місяців 2015 року показав, що у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року спостерігається збільшення виробництва ковбасних виробів, взуття з верхом із натуральної шкіри та елементів збірних конструкцій для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного. Водночас, спостерігається зменшення виробництва постільної білизни, панчішно-шкарпеткових, трикотажних виробів, бетонних розчинів, готових для використання, меблів, машин для очищення, сортування або калібрування зерна, приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання, обробленого декоративного і будівельного каменю, виробів з нього тощо.
До основних проблемних питань, що стримують розвиток підприємництва варто віднести:
недостатній розвиток малого і середнього бізнесу в сфері виробництва;
низька купівельна спроможність громадян;
військовий конфлікт на сході України, що  потребує значних фінансових та людських ресурсів для захисту територіальної цілісності та інтересів держави, введення з боку Російської Федерації  торгівельних обмежень, зниження ринків збуту;
нестача фінансових ресурсів для розвитку бізнесу, відсутність дієвого механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
низька активність громадських об’єднань підприємців в обговореннях проектів регуляторних актів;
складність та тривалість окремих процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності;
недостатній розвиток та низька ефективність діяльності об’єктів  інфраструктури підтримки підприємництва;
недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів господарювання;
недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
недостатня конкурентоспроможність продукції та послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва.
 
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у місті на 2013-2015 роки є одним із інструментів реалізації державної політики у сфері  підприємництва, метою якої є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.
Реалізація політики у сфері малого і середнього підприємництва проводилась у трьох основних напрямках:
- Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
- Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього бізнесу;
- Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.
 
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
Пріоритетним напрямком поліпшення середовища для ведення бізнесу є реалізація регуляторної політики в місті.
Реалізація регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами здійснювалась відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Прийняття регуляторних актів здійснювалось після проходження регуляторних процедур, визначених вищевказаним законом.
Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності було затверджено та оприлюднено план діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів.
У 2015 році було заплановано підготовку дев’яти  регуляторних актів, розроблено чотири проекти регуляторних актів, 3 прийняті, решта  проектів не розроблялись у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства. До розроблених проектів регуляторних актів підготовлені відповідні аналізи регуляторного впливу та проведені базові відстеження результативності їх дії.
З метою одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті Житомирської міської ради.
Проведені громадські обговорення проектів регуляторних актів, що регулюють питання у сфері містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних відносин. До громадських обговорень залученні суб’єкти господарської діяльності, представники громадських організацій підприємців, працівники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради та всі зацікавлені особи. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли в ході проведення громадських обговорень, були проаналізовані і враховані, а деякі аргументовано відхилені. Участь громадськості в таких обговореннях сприяла підвищенню ефективності  дії проектів регуляторних актів.
Прийняті регуляторні акти оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради в розділі "Регуляторна діяльність". Також інформацію про їх прийняття  опубліковано в газеті "Місто".
З метою визначення їх ефективності та доцільності проводились відстеження їх результативності, з них: 4 базових, 2 повторних та 4 періодичних. Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що чотирма  регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати, а два потребують внесення змін та доповнень у відповідності до чинного законодавства.
В місті діє 23 регуляторні акти Житомирської міської ради та її виконавчого комітету.
З метою реформування системи надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр), до складу якого входять сектор-дозвільний центр та сектор по наданню адміністративних послуг. Послугами  Центру можуть скористатися як підприємці так і  громадяни.
Для суб’єктів підприємницької діяльності через Центр організовано видачу 53 видів документів дозвільного характеру  місцевими та регіональними дозвільними органами за принципом організаційної єдності. Всі дозволи видаються виключно  через державних адміністраторів.
Для зручності підприємців та громадян працює електронна система управління чергою, що допомагає уникнути скупчення людей і організувати прийом відвідувачів за допомогою сучасних інформаційних технологій.
У дозвільному центрі суб’єкти господарювання мають можливість попередньо записатися на прийом до державного адміністратора або представника дозвільного органу, отримати інформаційні матеріали.
Крім того, у 2015 році проводилась значна робота щодо переведення послуг в електронний формат шляхом надання можливості подачі звернень в електронному вигляді через Портал державних послуг (iGov.org.ua).
Упродовж року суб’єктам господарювання надано 8000 консультацій з питань отримання документів дозвільного характеру. Видано 3500 відповідних дозволів та понад 2600 декларацій, що дають право на здійснення  господарської  діяльності без отримання документів дозвільного характеру.
 
Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримки малого і середнього бізнесу.
Суб‘єкти господарювання мають можливість ознайомитись на офіційному сайті Житомирської міської ради з різноманітною інформацією щодо започаткування та ведення бізнесу, а саме з питань отримання документів дозвільного характеру, зразками форм заяв, переліком регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, інвестиційним потенціалом міста, проведення семінарів, виставок, ярмарок, що організовуються на території міста та в інших регіонах тощо.
Забезпечено вільний доступ суб’єктів підприємництва до об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста, що можуть бути передані в оренду, а також порядку видачі дозволу на право оренди. По мірі надходження інформації від підприємств, на балансі яких перебувають вищезазначені об’єкти, оголошується конкурс на право оренди.
За звітний період надано дозвіл на укладання договорів оренди приміщень комунальної власності з 77 суб’єктами підприємницької діяльності площею  12143,49 кв. м, переукладено договори оренди з 91 суб’єктом підприємницької діяльності площею 7404,14 кв. м.
Передано в оренду 31 земельну ділянку загальною площею 10,2299 га, поновлено 74 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 16,9304 га, продано 7 земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, загальною площею 2,4246 га.
З метою підвищення обізнаності платників податків щодо змін податкового законодавства Житомирською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Житомирській області проведено  86 семінарів, 19 засідань «круглого столу».
Разом з тим, у Житомирському міському центрі зайнятості постійно проводяться семінари з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність. Упродовж січня – грудня 2015 року в центрі організовано та проведено 29 семінарів, в яких брали участь 276 безробітних осіб, що відповідно на 31,8% та 15% більше, ніж у 2014 році.
Водночас, безробітні можуть отримати певні знання з питань оподаткування, ринкової економіки, основ бухгалтерського обліку, банківської справи, пройшовши навчання на двотижневих курсах «Підприємець – початківець». Упродовж звітного періоду  навчання на вищезазначених курсах пройшли 46 безробітних, що на 4,6% більше, ніж у 2014 році.
Крім того, для підтримки безробітних у започаткуванні власної справи служба зайнятості надає одноразову допомогу по безробіттю. Упродовж 2015 року таку допомогу отримали 46 осіб на загальну суму 827,3 тис. грн.
 Компенсація виплат єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у звітному періоді отримали  42 роботодавця (більше ніж у 2014 році на – 55,6%), які створили нові робочі місця та працевлаштували 107  безробітних осіб, з них:
40 безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
63  безробітних працевлаштовані в пріоритетних видах економічної діяльності.
З метою підвищення професійного рівня працівників виконавчих органів міської ради з питань регулювання та підтримки підприємництва виконавчим комітетом міської ради ініційовано проведення семінару  Андрієм Новаком на тему: "Трифункціональна економічна модель України, або "Як підняти українську економіку". Семінар на вищезазначену тему окремо було проведено також для суб’єктів підприємницької діяльності.
Крім того, для підвищення рівня обізнаності щодо проблем розвитку підприємництва працівники департаменту економічного розвитку міської ради брали участь у семінарах на тему: "Від кризи врятує не фінансовий, а соціальний капітал, адаптація свого підприємства до нових умов України", "Вихід на міжнародні ринки: з чого почати і як".
У вересні поточного року представники департаменту економічного розвитку міської ради відвідали Всеукраїнський З’їзд малого та середнього бізнесу, за результатами якого у місті Житомир було ініційовано обговорення реформування податкової системи України серед суб’єктів підприємницької діяльності. Внаслідок обговорення підприємцями міста висунуто ряд  пропозицій з вищезазначених питань, які у подальшому було включено до Резолюції Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу та направлено до Президента України, Верховної Ради України та Уряду України з метою внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.
Водночас, за ініціативою департаменту економічного розвитку міської ради проведено ще два семінари для суб’єктів господарювання на теми: «Як налагодити в компанії процес виробництва рішень», «Стратегія розвитку підприємства».
Упродовж року вищевказаним виконавчим органом міської ради проводились зустрічі із суб’єктами підприємницької діяльності з метою обговорення проблемних питань у сфері малого і середнього бізнесу та визначення можливих шляхів їх вирішення. Спільно із підприємцями міста підготовлено концепцію створення центру підтримки підприємництва.
Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради у звітному періоді проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Переможці нагороджені грамотами управління та цінними подарунками.
Разом з тим, у звітному році розпочато роботу щодо створення єдиної інформаційної платформи. В рамках платформи передбачається створення  інформаційного порталу  підприємництва, бізнесу та інвестицій в Житомирі, як складової майбутнього е-міста.
Основною метою порталу є сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в Житомирі шляхом створення сучасного комунікаційного (B2G та B2B) середовища між бізнесом та владою (business to government), а також всередині бізнес-спільноти (business to business).
Крім того, за участі малого і середнього бізнесу виконано понад 6160 замовлень за кошти міського бюджету на загальну суму близько  160 млн. грн.
З метою активізації підприємницької діяльності, сприяння розвитку конкурентного середовища в місті проводились виставки-продажі продовольчих та непродовольчих товарів. Упродовж 2015 року по вул. Небесної Сотні організовувались ярмарки, в яких брали участь підприємства-виробники сільськогосподарської продукції та харчової промисловості, фермерські господарства Житомирської області.
 
Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.
Виконавчий комітет Житомирської міської ради постійно інформує керівників підприємств, громадські організації підприємців про проведення семінарів, конференцій з питань підприємництва у місті Житомир шляхом висвітлення інформації на офіційному сайті Житомирської міської ради, електронною поштою або в телефонному режимі.
Міськвиконкомом організовуються наради з громадськими організаціями підприємців, зустрічі з керівниками підприємств міста з метою обговорення проблемних питань ведення бізнесу, які можливо вирішити на місцевому рівні.
Підприємці міста постійно беруть активну участь у громадських обговореннях проектів регуляторних актів, що сприяє підвищенню ефективності їх дії.
Крім того, у 2015 році з метою покращення роботи виконавчих органів та налагодження ефективного діалогу між бізнесом та владою департаментом економічного розвитку міської ради  проведено анкетування підприємців міста. В опитуванні брали участь суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють у різних сферах економіки (у тому числі: виробництва, будівництва, інформаційних технологій, транспортних перевезень, громадського харчування). За результатами анкетування до основних факторів, які перешкоджають розвитку малого і середнього бізнесу в м. Житомир більшість підприємців, які працюють у сфері виробництва віднесли недосконалість нормативно-правової бази та обмеженість інвестицій.
Найбільшу складність при узгодженні та проходженні документів для підприємців міста становлять такі адміністративні процедури, як: оформлення та узгодження проектної документації на будівництво / реконструкцію будівель, приймання / введення в експлуатацію об’єкту будівництва, оформлення документів для отримання земельної ділянки та процедура отримання ліцензій. 
Разом з тим, суб’єктами  господарювання було надано пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань підприємництва:
1.  Надання субсидій підприємцям, які здійснюють експортну діяльність, для відшкодування витрат на оплату послуг зв’язку.
2. Сприяння в переході підприємств на альтернативні види палива. Заохочення з боку держави щодо впровадження підприємствами енергозберігаючих та енергоефективних технологій.
3. Сприяння об’єднанню підприємців по галузях з метою надання консультаційної підтримки підприємцям-початківцям та вирішення спільних проблем.
4. Необхідність у налагодженні  взаємодії між бізнесом та владою.
5. Систематизувати діяльність громадських організацій з питань підтримки підприємництва.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#istanbul evden eve nakliyat1xbet зеркалоpromosyonjokerbet girişizmit escort7. koğuştaki mucize izleborsaanalizleriinstagetfollower instagram beğeni satın al evden eve nakliyatjojobet günceljojobet girişankara dügün fotoğrafçısı