Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 36
візитів сьогодні: 5355
візитів всього: 282670
Прогноз погоди
27.01.2016 - Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання гранту Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДАУКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
 Проект РІШЕННЯ
від ______________ № _______
                             м. Житомир
 
 
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання гранту Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами
 
 
З метою створення сприятливих умов для формування здорового способу життя мешканців міста, належних умов для підготовки спортсменів до спортивних змагань, підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, міських спортивних клубів, створення умов для залучення додаткових інвестицій в спортивну галузь, популяризації активного способу життя та відповідно до рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 року № 31 «Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки», ст. 10 Закону України «Про фізичну культуру і спорту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:
 
ВИРІШИВ:
1. Затвердити:1.1. Порядок проведення конкурсу на отримання гранту  Житомирського
міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами згідно з додатком 1.
1.2. Склад Експертної ради на отримання гранту Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами згідно з додатком 2.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Міський голова                                                                    С.І. Сухомлин
                                                                      Додаток  1
до рішення міськвиконкому
від  __________  № _____
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на отримання гранту Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами
1. Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на отримання щорічних грантів для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами, які надаються за рахунок коштів міського бюджету.
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
- захід – сукупність дій, необхідна для виконання громадською організацією конкретного завдання у рамках проекту або окремо протягом визначеного періоду часу;
- проект – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються громадською організацією, спортивним клубом, що спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);
- конкурсна документація – комплект документів, які розробляються організаторами конкурсу і містять вимоги до підготовки громадськими організаціями, спортивними клубами конкурсних пропозицій;
- конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу.
3. Гранти можуть бути доповнювального та недоповнювального характеру: недоповнювальні гранти – це грант, який наданий грантонабувачу в повному обсязі від суми, визначеної в загальному кошторисі витрат у межах зафіксованої суми;
доповнювальний грант – це грант, який доповнюється певною сумою коштів з міського бюджету у різному відсотковому співвідношенні до загального кошторису у межах зафіксованої суми.
Відсоток виділення грантів доповнювального характеру визначається за рішенням Експертної ради.
Максимальний розмір грантової допомоги:
- на проведення інформаційно-просвітницького проекту щодо пропаганди здорового способу життя може складати до 15,00 тис.грн.;
- на участь у обласних та всеукраїнських змаганнях може складати до 30,00 тис. грн.;
- на реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території міста (недоповнювальний грант) – до 40,00 тис. грн.;
- на реалізацію проекту щодо розвитку виду спорту на території міста (доповнювальний грант)– до 60,00 тис. грн.
Перевага надається грантам доповнювального характеру.
4. Оголошення про проведення конкурсу на отримання гранту Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами, та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення прийому документів на офіційному сайті Житомирської міської ради або в інший прийнятний спосіб. Конкурс проводиться після прийняття місцевого бюджету на відповідний бюджетний період.
5. Конкурсні пропозиції можуть подаватися міськими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, міськими спортивними клубами, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за рік до оголошення конкурсу.
6. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою до 31 травня поточного року.
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
7. Конкурсна пропозиція містить:
- заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (у разі наявності);
- виписку з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) громадської організації, завірені в установленому порядку;
- копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, до Реєстру неприбуткових установ та організацій;   
- опис та кошторис витрат, пов’язаних з реалізацією проекту. Опис проекту має  містити інформацію про його актуальність,  мету і завдання, етапи  реалізації,  необхідні  ресурси,  виконавців  і  партнерів, очікувані результати, способи інформування громадськості про хід реалізації проекту (заходу), прогноз щодо подальшої реалізації проекту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
8. Розгляд  та  експертизу  заявок, конкурсний відбір і висунення  претендентів  на  отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при виконавчому комітеті міської ради.
Експертна рада утворюється у складі голови, заступника, секретаря та інших членів Експертної ради (склад не менше восьми осіб).
Експертну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання    гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі  рівного  розподілу  голосів,  голос  голови Експертної ради є вирішальним. Протокол засідання Експертної ради підписується присутніми на її засіданні членами.
З урахуванням рекомендацій Експертної ради, проекти-переможці визначаються розпорядженням міського голови.
9. Засідання Експертної ради проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три дні до її початку.
Засідання Експертної ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
10. Експертна рада оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:
- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;
- очікувана результативність проекту (заходу);
- ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту (заходу);
- повнота охоплення цільової аудиторії;
- інноваційність;
- спроможність громадської організації, спортивного клубу продовжувати виконання  проекту (заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.
Члени Експертної ради індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним критерієм за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання Експертної ради.
Пріоритетність фінансування проекту (заходу) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.
11. Пропозиції  щодо  призначення  грантів визначаються з урахуванням бюджетних призначень на поточний рік, передбачених в міському бюджеті на соціальні програми і заходи державних органів з питань фізичної культури і спорту.
12. Інформація  про  призначення  грантів Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів) розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами оприлюднюється через засоби масової інформації.
13. Виплата грантів Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів) розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами здійснюється на підставі розпорядження міського голови  та  проводиться управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради шляхом оплати рахунків на придбання товарів, робіт або послуг, пов’язаних з реалізацією проектів – переможців. звіт про реалізацію проекту подається до Управління у місячний строк після реалізації проекту. Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту; результативні показники виконання проекту; причини невиконання умов проекту; оцінку рівня зацікавлення та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект.
15. Експертна рада на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу та підсумкового звіту громадської організації, спортивного клубу може прийняти рішення про те, що проект (захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на сайті Житомирської міської ради.
 
Начальник управління                                                                   І.А. Ковальчук
 
Керуючий справами                                                                       О.М. Пашко
   Додаток  2
до рішення міськвиконкому
від  __________  № _____
СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ
проведення конкурсу на отримання гранту  Житомирського міського голови для кращих проектів (заходів), розроблених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними клубами
Хренов
Матвій Володимирович          
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Експертної ради
 
Ковальчук                                  Ірина Анатоліївна                    
начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, заступник голови координаційної ради
 
Ставнічук
Володимир Іванович               
спеціаліст управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, секретар координаційної ради
 
Члени координаційної ради
 
Блощинський
Олександр Сергійович            
член виконавчого комітету міської ради, голова Богунської районної ради (за згодою)
 
Грибук
Василь Олександрович
 
директор КДЮСШ «Колос» (за згодою)
 
Жуковський 
Юрій Олександрович                                       
громадський діяч (за згодою)
 
 
Кобилко Сергій Павлович
 
спортивний журналіст (за згодою)
Костриця
Микола Миколайович                           
директор департаменту економічного розвитку міської ради
Кропачева
Олена Сергіївна
голова Житомирського обласного відділення Української федерації фігурного катання на ковзанах (за згодою)
Набієва   
Ліна Броніславівна
провідний спеціаліст управління освіти міської ради
Терещук
Віталій Володимирович
голова Житомирського обласного осередку кунг-фу України (за згодою)
Фатхі
Геннадій Вікторович
 
провідний спеціаліст відділу з питань фізичної культури і спорту управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.
 
Начальник управління                                                                   І.А. Ковальчук
 
Керуючий справами                                                                   О.М. ПашкоВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове