Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 27
візитів сьогодні: 5190
візитів всього: 133718
Прогноз погоди
05.01.2016 - Про  затвердження Положення про комісію з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі та складу комісії
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
від _______________  № _________
                   м. Житомир
 
Про  затвердження Положення
про комісію з питань розміщення
зовнішньої реклами в м. Житомирі
та складу комісії
 
Відповідно до законів України «Про рекламу», “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил  розміщення зовнішньої реклами», рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2010 № 168 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі»,  рішення міської ради  від 21.06.2012 № 393 «Про затвердження Положення про управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради та Службу містобудівного кадастру управління»,  виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:  
 
1. Затвердити Положення  про комісію з питань  розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі  згідно з додатком 1.
2. Затвердити  склад  комісії  з   питань  розміщення  зовнішньої  реклами  в м.Житомирі згідно з додатком 2.
3. Визнати  таким,  що втратило  чинність, рішення  виконавчого  комітету Житомирської міської ради від 03.11.2011 № 664 “Про затвердження складу комісії та Положення про комісію з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в  м. Житомирі” зі змінами та доповненнями в додатки  від 15.05.2013 № 181, від 04.06.2014 № 193, від 18.03.2015 № 144.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови   з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно з розподілом  обов”язків.
 
Міський голова                                                                                    С.І.Сухомлин
 
                                                                                Додаток 1
                                                                                до рішення міськвиконкому
                                                                                від_____________№______
                                                                               
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі
1. Комісія з питань розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі (далі - Комісія) створюється як дорадчо-консультаційний орган з метою вдосконалення процесу регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у  м.Житомирі.
2. Комісія у своїй практичній роботі керується законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про захист прав споживачів”, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі, затвердженими рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 11.03.2010 №168.
3.  Основними завданнями Комісії є:
- попередній розгляд документів, шо подаються заявниками  для одержання дозволу  на розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі;
- участь у роботі  з підготовки  висновку щодо ідентифікації зовнішньої реклами;
- визначення достатності проектно-технічної документації для розташування складних дахових конструкцій;
- підготовка і подання виконавчому комітету Житомирської міської ради пропозицій щодо зміни  тарифів за тимчасове користування місцями розміщення конструкцій зовнішньої реклами;
- внесення рекомендацій робочому органу з питань зовнішньої реклами Житомирської міської ради (далі - Робочий орган) щодо визначення кола зацікавлених органів (осіб), з якими погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами є обов”язковим;
- внесення пропозицій Робочому органу щодо вдосконалення регулювання правовідносин у галузі розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- організовує проведення роз”яснювальної роботи щодо питань, що відносяться до її компетенції, аналізує стан справ у даному напрямку роботи, надає консультаційну допомогу у вирішенні спірних питань;
-  розробляє рекомендації з питань удосконалення роботи Комісії;
- надає пропозиції щодо внесення змін до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі згідно вимог чинного законодавства України.
5. Метою діяльності Комісії є узгодження процесу взаємовідносин, що виникають у галузі розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчим комітетом Житомирської міської ради, спеціально уповноваженим територіальним органом у сфері захисту прав споживачів та Робочим органом щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих у користування, контролю за дотриманням Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі (далі - Правила), а також інших правовідносин з питань розміщення зовнішньої реклами.
Формою  роботи Комісії є засідання. Комісія вважається повноважною, якщо в засіданні бере участь більше половини від загального складу Комісії.
Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загальної чисельності присутніх. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.
По результатах роботи Комісії оформлюються відповідні протоколи, що підписуються головою та заступником голови  Комісії.
6. Комісія має право:
- опрацьовувати інформацію, матеріали, документи або їх копії, що надаються розповсюджувачами зовнішньої реклами та Робочим органом;
- залучати до участі у своїй роботі відповідних фахівців установ та організацій, які у відповідності з Правилами можуть погоджувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
7. До складу Комісії входять спеціалісти управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (Робочого органу), на яке покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі, комунальних підприємств міської ради  “Реклама”, “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління”, “Інспекція з благоустрою  м. Житомира” та інші.
Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.
8. Комісію очолює голова, який за посадою є першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Голова Комісії організовує діяльність Комісії, керує роботою Комісії та відповідає за її ефективність.
Секретар Комісії організовує підготовку засідань Комісії, забезпечує членів Комісії відповідними документами.
 
Начальник управління містобудування,
архітектури та дизайну міського
середовища міської ради                                                         Є.Л.Черкасова
 
Керуючий справами                                                                        О.М.Пашко
 
                                                                                 Додаток 2
                                                                                до рішення міськвиконкому
                                                                                від____________№______
 
СКЛАД
комісії з питань  розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі
 
Голова комісії:                                     перший заступник міського голови
                                                             з питань діяльності виконавчих
                                                             органі ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
Заступник голови комісії:                   начальник управління містобудування,
                                                             архітектури та дизайну міського
                                                             середовища міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
Секретар комісії:                                 начальник відділу дизайну міського
                                                             середовища  управління  містобудування,архітектури та дизайну міського
                                                              середовища міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
                                     
Члени комісії:                                      директор юридичного департаментуміської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
                                                   
                                                             начальник управління житлового
                                                             господарства міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
                                                             начальник управління комунального
                                                             господарства  міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
                                                             начальник управління транспорту
                                                             і зв’язку міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
    
                                                             начальник управління регулювання
                                                             земельних відносин міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
                                                             директор комунального підприємства «Реклама» міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
                                                             начальник комунального підприємства
                                                             «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
                                                              начальник комунального підприємства
                                                             «Інспекція з благоустрою м. Житомира”
                                                              міської ради
                                                             (у разі відсутності, уповноважена особа)
 
Начальник управління містобудування,
архітектури та дизайну міського
середовища міської ради                                                         Є.Л.Черкасова
 
 
Керуючий справами                                                                          О.М.Пашко


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове