Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 35
візитів сьогодні: 5215
візитів всього: 148667
Прогноз погоди
09.10.2015 - Про міський бюджет на 2016 рік
 
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ 
п’ятдесят друга сесія шостого скликання
                
від _______ № ___
         м. Житомир
                             
                                      
Про міський бюджет на 2016 рік
 
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2016 рік:
-  доходи міського бюджету у сумі 1 115 160 386 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1 085 540 730 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 29 619 656 гривень, у тому числі бюджету розвитку 3 730 000 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;
-  видатки міського бюджету у сумі 1 112 753 809 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 948 744 615 гривень 94 копійок та видатки спеціального фонду міського бюджету 164 009 193 гривні 06 копійок, згідно з додатком №3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі     4 399 589 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 5 482 966 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення, у тому числі:
– надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам ?  1 160 921 гривня;
– надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 4 322 045 гривень, які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов’язань по кредитним договорам з Європейським банком реконструкції та розвитку та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО;
- профіцит міського бюджету у сумі 137 039 714 гривень 06 копійок згідно з додатком №2 до цього рішення, в тому числі:
–  профіцит загального фонду міського бюджету 135 716 514 гривень 06 копійок, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
– профіцит спеціального фонду міського бюджету 1 323 200 гривень напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 135 716 514 гривень 06 копійок згідно з додатком №2 до цього рішення, за рахунок  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 948 744 615 гривень 94 копійки та спеціальному фонду 164 009 193 гривні 06 копійок згідно з додатком №3 до цього рішення.
3.  Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10 000 000 гривень.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення в сумі 53 144 357 гривні, в тому числі:
- реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в сумі 34 578 400 гривень;
- інші субвенції загального фонду  –  18 565 957 гривні на виконання повноважень, делегованих міською радою:
– Богунській районній у м.Житомирі раді – 9 644 250 гривень;
– Корольовській районній у м.Житомирі раді – 8 921 707 гривні.
5.  Затвердити  на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі  2 000 000 гривень.
 6. Визначити на 2016 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
 - поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
 - забезпечення  інвалідів  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервису.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком №7 до цього рішення.
8. Нерозподілені кошти в сумі 138 123 314 гривень 06 копійок передбачити за кодом відомчої класифікації видатків - 76 «Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)». Розподіл зазначених коштів за напрямками між головними розпорядниками здійснювати за рішеннями міської ради про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Житомира на 2016 рік та внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2016 року в сумі 159 876 600 гривень.
10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
-  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.
11. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, здійснювати розподіл та перерозподіл:
- субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів;
  - видатків головних розпорядників у межах затверджених призначень.
12. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту бюджету та фінансів міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
14. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
Поточне преміювання міського голови, секретаря міської ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат. Преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.
15. Житомирському міському голові надається право:
-  визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальної чисельності;
- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншим працівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.
16. Затвердити структуру виконавчих органів міської ради (додаток  №6) та загальну чисельність виконавчих органів міської ради в кількості        319 одиниць.
Витрати на утримання виконавчих органів Житомирської міської ради проводити у межах 36 008 290 гривень.
17. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за  І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до  19 лютого за рік.
         
18. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості у м.Житомирі на 2016 рік:
 -       6,08 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числі  для проживання фізичних осіб;
-    12,16 грн. – для провадження виробничої діяльності;
-    18,24 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності.
19. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м.Житомира в 2016 році (додаток №7).
20. Установити, що пільги інвалідам по зору I - II групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.
Пільги    щодо   плати  за   житло,   комунальні  послуги,   тверде   паливо і скраплений  газ  надавати  інвалідам  по  зору I - II групи та  членам  їх  сім'ї ,  які проживають  разом  з  ними,  незалежно  від  виду  житла  та  форми  власності  на нього.  При наданні   пільг  до  членів  сімей   інвалідів  по   зору   належить:   дружина     (чоловік),    їхні     неповнолітні діти    (до 18 років);   неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає  разом з інвалідом I  групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
21. Додатки  № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.
 
Секретар міської ради                       Л.В.Цимбалюк    
 
21.10.2015 Внесено зміни Завантажити
02.12.2015 Внесено зміни Завантажити
 
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове