Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 30
візитів сьогодні: 5575
візитів всього: 513035
Прогноз погоди
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту "Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів, що надаються КАТП-0628” (крім тарифів на вивезення твердих побутових відходів)
ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради “Про встановлення тарифів на послуги   з вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів, що надаються КАТП-0628” (
крім тарифів на вивезення твердих побутових відходів)
 
18 червня  2015 року                                                                             м. Житомир
Вид і назва регуляторного акта:
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 26.05.11 №347 «Про встановлення тарифів на послуги   з вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів, що надаються КАТП-0628» в частині тарифів на вивезення рідких побутових відходів та тарифів на захоронення твердих побутових відходів. 
 
Назва виконавця заходів з відстеження результативності: Управління житлового господарства Житомирської міської ради.
 
Цілі прийняття акту:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення рідких побутових відходів та захоронення твердих побутових відходів, що надаються КАТП-0628   бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам;
- забезпечення якісними послугами споживачів   ІІ групи;
-забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства, розвитку виробництва.
 
Строк виконання заходів з відстеження: за 17-18 червня 2015 року
 
Тип відстеження: Періодичне.
 
Метод одержання результатів відстеження результативності:
-         збір економічних показників діяльності підприємства;  
-         дослідження зауважень та пропозицій споживачів.
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу показників господарської діяльності КАТП-0628:
-         обсяг надання послуг бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам;
-         доходи від реалізації послуг бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам, середній тариф;
-         витрати, собівартість послуг бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам;
-         фінансовий результат;
-         рівень відшкодування діючим тарифом на послуги для ІІ групи фактичних витрат;
-         рівень сплати за спожиті послуги бюджетними установами, організаціями та іншими споживачами.
 
Кількісні значення показників результативності:
 
п/п
Показник
Період
 
2012 рік
2013 рік
 
2014 рік
Захоронення твердих побутових відходів
 
1.
Загальний обсяг надання послуг, куб.м
462563
470774
527884
 
1.1.
в т.ч. бюджетним установам
86036
66850
59123
 
1.2.
          організаціям та іншим споживачам
240532
230679
237020
 
2.
Дох Доходи від захоронення ТПВ, тис.грн.
2298,9
2447,9
2547,5
за
2.1.
в т.ч. бюджетним установам
427,6
332,2
293,8
 
2.2.
          організаціям та іншим споживачам
1195,4
1144,2
1177,9
 
3.
Витрати на виробництво послуг, тис.грн.
1649,3
2396
2425,9
 
3.1.
в т.ч. бюджетним установам
306,8
325,1
271,7
 
3.2.
          організаціям та іншим споживачам
857,6
1119,8
1089,2
 
4.
Фінансовий результат, тис.грн.
649,6
51,9
121,6
 
4.1.
в т.ч. бюджетним установам
120,8
7,1
22,1
 
4.2.
          організаціям та іншим споживачам
337,8
24,4
88,7
 
5.
Середній тариф на послуги для бюджетних установ, організацій та інших споживачів, без ПДВ, грн. за куб.м.
4,97
5,20
 
4,83
 
6.
Собівартість послуг для бюджетних установ організацій та інших споживачів, грн. за куб.м.
3,57
5,09
 
4,60
 
7.
Рівень відшкодування середнім тарифом фактичних витрат, %
139,2
102,2
105,0
 
8.
Рівень оплати за спожиті послуги,  %
97
92
98
Вивезення рідких побутових відходів
 
1.
Загальний обсяг надання послуг, куб.м
5900
6400
6000
 
1.1.
в т.ч. бюджетним установам
2778
2614
2317
 
1.2.
          організаціям та іншим споживачам
3122
3786
3683
 
2.
Дох Доходи від вивезення ТПВ, тис.грн.
232,9
198,4
173,1
 
2.1.
в т.ч. бюджетним установам
103,3
82,3
73,2
 
2.2.
          організаціям та іншим споживачам
129,6
116,1
99,9
 
3.
Витрати на виробництво послуг, тис.грн.
354,8
235,1
301,2
 
3.1.
в т.ч. бюджетним установам
157,35
92,52
127,9
 
3.2.
          організаціям та іншим споживачам
197,45
137,58
173,3
 
4.
Фінансовий результат, тис.грн.
-121,9
-36,7
-128,1
 
4.1.
в т.ч. бюджетним установам
-54,05
-15,22
-51,7
 
4.2.
          організаціям та іншим споживачам
-67,85
-21,48
-73,4
 
5.
Середній тариф на послуги для бюджетних установ, організацій та інших споживачів, без ПДВ, грн. за куб.м.
39,47
31,00
 
28,85
 
6.
Собівартість послуг для бюджетних установ, організацій та інших споживачів, грн. за куб.м.
60,14
36,73
 
50,20
 
7.
Рівень відшкодування середнім тарифом фактичних витрат, %
65,6
 
84,4
57,5
 
8.
Рівень оплати за спожиті послуги,  %
97
92
98
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступення досягнення визначених цілей:
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей показала, що послуги з вивезення рідких побутових відходів надаються КАТП 0628 бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам безперебійно згідно визначеного графіка.   Рівень оцінки достатній, що не викликає нарікань з боку споживачів цих послуг. 
Періодичне відстеження результативності регуляторного акту підтверджує, що рішення міськвиконкому від 26.05.11 №347 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів, що надаються КАТП-0628», яким встановлені тарифи на послуги (з ПДВ):
-         захоронення твердих побутових відходів   -   5,96 грн. за 1 куб.метр;
-         вивезення та захоронення рідких відходів  -  30,97 грн. за 1 куб.метр.
допомогло комунальному підприємству в цілому беззбитково функціонувати в 2012-2014 роках, більш якісно надавати послуги  бюджетним установ, організаціям та іншим споживачам.
 
Даний регуляторний акт дозволив комунальному підприємству   ефективно працювати за рахунок надання послуг ІІ групі споживачів, що є додатковим джерелом доходів, зокрема в 2013 році доходи від надання послуг з захоронення побутових відходів збільшились на 149,0 тис.грн. або 6,5 % в порівнянні з відповідним показником за 2012 рік., в 2014 році – відповідно на 99,6 тис.грн. або 4,1%.
    
Разом з тим,  діючий тариф на послуги з вивезення рідких побутових відходів для споживачів ІІ групи не забезпечував повного покриття фактичних витрат - спостерігається тенденція зменшення рівня відшкодування ним собівартості послуг – з 65,6 % за 2012 рік до 57,5% за  2014 рік або на 8,1 відсотки. За результатами проведеного аналізу собівартості послуг з вивезення рідких побутових відходів надані рекомендації підприємству відносно більш ефективного використання обігових коштів при формуванні витратної частини на послуги, недопущення включення  до її складу необґрунтованих фактичних витрат. Одночасно зосереджена увага КАТП-0628 на недостатній роботі з дебіторами,  рівень розрахунків яких складає менше 100 % від обсягу надання послуг.
 
Встановлений тариф на послуги по захороненню твердих побутових відходів в розмірі 5,96 грн. за 1 куб метр, що надаються бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам,  в середньому за 2012-2014 роки забезпечував повне покриття фактичних витрат.
 
Проаналізовані економічні показники з  вивезення та захоронення рідких відходів  свідчать про  недостатню роботу на підприємстві по укладенню договорів з населенням приватного сектору, за рахунок чого запланований річний обсяг надання послуг виконується лише на 50%, а також потребує поліпшення  робота з дебіторами.
 
За підсумками  відстеження регуляторний акт визначений таким, що не потребує перегляду в частині тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів. Реалізація вимог рішення міськвиконкому від 26.05.11 №347 в частині розміру тарифу на послуги з захоронення твердих побутових відходів є ефективною, таким чином дане рішення не потребує змін чи доповнень.
 
Регуляторним актом в частині тарифів на послуги з вивезення та захоронення рідких відходів не досягнуті визначені цілі, реалізація вимог рішення міськвиконкому від 26.05.11 №347   є не достатньою.
 
За підсумками відстеження регуляторний акт визначений таким, що потребує перегляду в частині тарифу на послуги з вивезення та захоронення рідких відходів шляхом внесення змін методом коригування у зв’язку з тим, що підвищилась законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата,  відповідно збільшилось податкове навантаження, зросла ціна на паливно-мастильні матеріали.  Таким чином в цій частині акт  потребує змін.
 
В.о. Житомирського міського голови                                Л.В. Цимбалюк
 
Обертович Н.П.
37-79-89


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare