Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 10
візитів сьогодні: 5002
візитів всього: 62296
Прогноз погоди
Інформація про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2013-2015 роки у 2014 році.
Інформація про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2013-2015 роки у 2014 році.

У  місті   працює   27550  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  з  них: 134 – середні підприємства, 2412 – малі підприємства та 25004 фізичних осіб-підприємців.
У Житомирі зосереджено 38,8% економічно-активних малих та 31,2% економічно-активних середніх підприємств області, діяльність яких охоплює всі сфери економіки. На малих і середніх підприємствах міста зайнято 39,6 тис. осіб. Фізичні особи-підприємці, які працюють на єдиному податку забезпечили роботою 3711 осіб.

Малими та середніми підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) майже на 11 млрд. грн., або 73,1% загального обсягу по економіці міста.
Від здійснення господарської діяльності малими підприємствами отримано 4036,1 млн.грн. доходу. Витрати усієї діяльності склали 4262,6 млн.грн., з них податок на прибуток 28,3 млн.грн. Малий бізнес до оподаткування отримав 195,7 млн.грн. прибутку та 393,9 млн.грн. збитку, а фінансовим результатом став збиток 198,2 млн.грн. Найбільші збитки понесені в операціях з нерухомим майном та промисловості – 188,1 млн.грн. та 53,5 млн.грн. відповідно. Сплата всіх податків призвела до погіршення фінансового стану усіх галузей даної сфери економіки міста, сума чистого збитку досягла 226,5 млн.грн. Проте, професійна, наукова та технічна діяльність, інформації та телекомунікації, торгівля, будівництво, сільське, лісове та рибне господарство, освіта закінчили рік з чистим прибутком від 10,7 млн.грн. до 0,3 млн.грн.

Середніми підприємствами в процесі діяльності отримано 7684,0 млн.грн. доходу. Фінансовим результатом до оподаткування став збиток у сумі 61,3 млн.грн., при цьому прибуток у розмірі 190,5 млн.грн. отримало 70,5% середніх підприємств, збиток решти становив – 251,7 млн.грн. Після вирахування всіх податків та зборів погіршився фінансовий результат і чистий збиток склав 105,9 млн.грн. Найбільшим він був у промисловості та торгівлі – 90,1 млн.грн. та 28,6 млн.грн. відповідно. Чисті прибутки отримали підприємства, які працюють у сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг – 3,6 млн.грн., адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,8 млн.грн., професійної, наукової та технічної діяльності – 2,3 млн.грн., охорони здоров’я – 1,7 млн.грн.
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у місті на 2013-2015 роки є одним із інструментів реалізації державної політики у сфері  підприємництва, метою якої є створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.
Реалізація політики у сфері малого і середнього підприємництва проводилась у трьох основних напрямках:
- Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
- Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримка малого і середнього бізнесу;
- Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Пріоритетним напрямком поліпшення середовища для ведення бізнесу є реалізація регуляторної політики в місті.
Реалізація регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами здійснювалась відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Регуляторні акти приймалися після проходження регуляторних процедур, визначених законом.
Для дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності було затверджено та оприлюднено план діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та проводилося його коригування.

У звітному році було заплановано підготовку одинадцяти регуляторних актів, розроблено шість проектів регуляторних актів, з них два прийняті, п’ять  проектів не розроблялися у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства.

До розроблених проектів регуляторних актів підготовлені відповідні аналізи регуляторного впливу та проведені базові відстеження результативності їх дії.
З метою одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті Житомирської міської ради.
Проведені громадські обговорення проектів регуляторних актів, що регулюють питання у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин. До громадських обговорень залученні суб’єкти господарської діяльності, представники громадських організацій підприємців, працівники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради та всі зацікавлені особи. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були проаналізовані і враховані, а деякі аргументовано відхилені. Участь громадськості в таких обговореннях сприяла підвищенню ефективності  дії проектів регуляторних актів.
Прийняті регуляторні акти оприлюднені шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради в розділі "Регуляторна діяльність". Також інформацію про їх прийняття  опубліковано в газеті "Місто".

В місті діє 22 регуляторні акти Житомирської міської ради та її виконавчого комітету.

З метою визначення їх ефективності та доцільності проведено 8 відстежень результативності їх дії, з них: 2 повторних та 6 періодичних. Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що п’ятьма  регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати, а три потребують внесення змін та доповнень у відповідності до чинного законодавства.
З метою реформування системи надання адміністративних послуг та покращення якості їх надання в місті працює Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр), до складу якого входять сектор-дозвільний центр та сектор по наданню адміністративних послуг. Послугами  Центру можуть скористатися як підприємці так і  громадяни.

Для суб’єктів підприємницької діяльності через Центр організовано видачу 44 видів документів дозвільного характеру  місцевими та регіональними дозвільними органами за принципом організаційної єдності. Всі дозволи видаються виключно  через державних адміністраторів.
Для зручності підприємців та громадян працює електронна система управління чергою, що допомагає уникнути скупчення людей і організувати прийом відвідувачів за допомогою сучасних інформаційних технологій.

У дозвільному центрі суб’єкти господарювання мають можливість попередньо записатися на прийом до державного адміністратора або представника дозвільного органу, отримати інформаційні матеріали.

З метою покращення якості надання адміністративних послуг спільно з Центром політико-правових реформ (м. Київ) та Центром досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) проведено семінар-тренінг «Вдосконалення діяльності центру надання адміністративних послуг» за участю 50 представників місцевих та регіональних дозвільних органів.

Впродовж року суб’єктам господарювання надано 13000 консультацій з питань отримання документів дозвільного характеру. Видано 4300 відповідних дозволів та зареєстровано 1350 декларації, що дають право на здійснення  господарської  діяльності без отримання документів дозвільного характеру.
Інформаційна, ресурсна та фінансово-кредитна підтримки малого і середнього бізнесу.

Суб‘єкти господарювання мають можливість ознайомитися на офіційному сайті Житомирської міської ради з різноманітною інформацією щодо започаткування та ведення бізнесу, а саме з питань отримання документів дозвільного характеру, зразками форм заяв, переліком регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, інвестиційним потенціалом міста, проведення семінарів, виставок, ярмарок, що організовуються на території міста та в інших регіонах тощо.
Забезпечено вільний доступ суб’єктів підприємництва до об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста, що можуть бути передані в оренду, а також порядку видачі дозволу на право оренди. По мірі надходження інформації від підприємств, на балансі яких перебувають вищезазначені об’єкти, оголошується конкурс на право оренди.

У 2014 році надано дозвіл на укладення договорів оренди приміщень комунальної власності 18 суб’єктам підприємницької діяльності площею 1353,18 кв.м., переукладено договори оренди з 56 суб’єктами підприємницької діяльності площею 15265,26 кв.м.
Укладено п’ять  договорів купівлі-продажу майнових об’єктів комунальної власності міста загальною площею 2040,6 кв.м.
Передано в оренду 176 земельні ділянки загальною площею 84,12 га, поновлено 112 договорів оренди земельних ділянок  загальною площею  23,09 га. Продано 36 земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна заявників, загальною площею 8,6 га.

З метою підвищення обізнаності платників податків щодо змін податкового законодавства Житомирською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів проведено 67 семінарів, 26 засідань «круглого столу», надано 11 тисяч консультацій, 1292 роз’яснень в радіопередачах на міських радіостанціях та телепередачах.

Міським центром зайнятості проводилася робота із залучення до підприємницької діяльності безробітних громадян.
Безробітним, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю надавалися довідково-інформаційні та методичні консультації. Проведено 22 семінари з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, в яких прийняли участь 240 безробітних осіб. Проходили навчання з основ підприємництва на курсах "Підприємець початківець" 44 безробітні.

Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття отримали 47 безробітних на загальну суму 898,6 тис. грн.

Компенсаційні виплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали 27 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували 108 безробітних осіб.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва міста забезпечувався вільний доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету. За участі малого і середнього бізнесу виконано 4236 замовлень, загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг становила 33,2 млн. грн.

Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності також здійснювалася за рахунок банківського кредитування.
З метою активізації підприємницької діяльності, сприяння розвитку конкурентного середовища в місті проводились виставки-продажі продовольчих та непродовольчих товарів. Крім того, щосуботи по вул. Лятошинського проводились ярмарки, в яких брали участь підприємства-виробники сільськогосподарської продукції та харчової промисловості, фермерські господарства Житомирської області.
Розвиток соціального партнерства підприємництва та міської ради.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради постійно інформує керівників підприємств, громадські організації підприємців про проведення семінарів, конференцій з питань підприємництва у місті Житомирі шляхом висвітлення інформації на офіційному сайті Житомирської міської ради, електронною поштою або в телефонному режимі.

Міськвиконкомом організовуються наради з громадськими організаціями підприємців, зустрічі з керівниками підприємств міста з метою обговорення проблемних питань ведення бізнесу, які можливо вирішити на місцевому рівні.
Підприємці міста постійно беруть активну участь у громадських обговореннях проектів регуляторних актів, що сприяє підвищенню ефективності їх дії.
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#istanbul evden eve nakliyat1xbet зеркалоpromosyonjokerbet girişizmit escort7. koğuştaki mucize izleborsaanalizleriinstagetfollower instagram beğeni satın al evden eve nakliyatjojobet günceljojobet girişankara dügün fotoğrafçısı