Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 28
візитів сьогодні: 5201
візитів всього: 145708
Прогноз погоди
14.01.2015 - Про міський бюджет на 2015 рік
УКРАЇНА
 ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
 РІШЕННЯ
                            
                

від _____________ № ____
         м. Житомир
                                                                     
Про міський бюджет на 2015 рік
 
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та рішення Житомирської обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік» міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2015 рік:
-  доходи міського бюджету у сумі 1 255 125 054 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  1 178 552 890 гривень, доходи спеціального фонду міського  бюджету 76 572 164 гривень, у тому числі бюджету розвитку  13 200 000 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;
-  видатки міського бюджету у сумі 1 340 886 385 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  1 060 649 443 гривні 80 копійок та видатки спеціального фонду міського бюджету 280 236 941 гривня 20 копійок, згідно з додатком №3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі   39 652 гривні згідно з додатком №4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 3 139 721 гривня, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету -1 079 600 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету ? 2 060 121 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення.
- профіцит міського бюджету у сумі 117 962 446 гривень 20 копійок, в тому числі загального фонду міського бюджету 116 823 846 гривень 20 копійок та спеціального фонду міського бюджету 1 138 600 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО) згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 206 823 846 гривень 20 копійок, в тому числі: надходження із загального фонду до бюджету розвитку - 116 823 846 гривень 20 копійок  та залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від місцевих запозичень у сумі 90 000 000 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.
Кредитні кошти в сумі 90 000 000 гривень, з урахуванням безповоротного гранту  - 46 500 000 гривень, в загальному обсязі 136 500 000 гривень спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира».
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу, у тому числі по загальному фонду 1 060 649 443 гривні  80 копійок та спеціальному фонду 280 236 941 гривня 20 копійок згідно з додатком №3 до цього рішення.
3.  Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 3 000 000 гривень.
4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
6.  Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 1 000 000 гривень.
        
7. Визначити на 2015 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
           - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
          - поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  430 559 882 гривні 48 копійок згідно з додатком №7 до цього рішення.
9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2015 року в сумі 91 740 123 гривні.
10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
-  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.
11. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, здійснювати розподіл та перерозподіл:
- субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів;
  - видатків головних розпорядників у межах затверджених призначень.

12. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
13. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
Поточне преміювання міського голови, секретаря міської ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат. Преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.
14. Житомирському міському голові надається право:
-  визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальної чисельності;
- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншим працівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.
15. Затвердити структуру виконавчих органів міської ради (додаток      №8) та загальну чисельність виконавчих органів міської ради в кількості        319 одиниць.
Витрати на утримання виконавчих органів Житомирської міської ради проводити у межах 29 871 758 гривень.
16. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19 лютого за рік.
17. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр загальної площі:
 а)   для фізичних осіб - 2% для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких фізичних осіб;
б) для юридичних осіб – в залежності від місця розташування (зональності) для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких юридичних осіб:
розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії Житомирської міської ради від 26.12.2001 за №266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул. Східної та Домбровської) вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л.Українки, пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний, вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, до перехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка (до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до вул. Домбровського - 2%;
розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії Житомирської міської ради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська, вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний вул. Ватутіна, вул. Перемоги, через майдан Короленка,  вул. Короленка, пров. Набережний, вул. Набережна річки Кам’янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського, вул. Якіра, Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського, по берегу річки Тетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В.Бердичівська, Смолянський майдан, вул.Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука – 1,5%;
розміщених в усіх інших частинах міста – 1%.
18. Встановити на 2015 рік ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр загальної площі:
 а)   для фізичних осіб – 0,75%;
б) для юридичних осіб – в залежності від місця розташування (зональності):
розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії Житомирської міської ради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул. Східної та Домбровської) вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л.Українки, пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний, вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, до перехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка (до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до вул. Домбровського - 1%;
розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії Житомирської міської ради від 26.12.2001 за № 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська, вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний вул. Ватутіна, вул. Перемоги, через майдан Короленка,  вул. Короленка, пров. Набережний, вул. Набережна річки Кам’янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського, вул. Якіра, Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського, по берегу річки Тетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В.Бердичівська, Смолянський майдан, вул.Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука – 0,75%;
розміщених в усіх інших частинах міста – 0,5%.
19. Встановити ставку транспортного податку для фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
20. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості у м.Житомирі на 2015 рік:
 -     6,08 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числі  для проживання фізичних осіб;
-    12,16 грн. – для провадження виробничої діяльності;
-    18,24 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності.
21. Встановити ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
22. Встановити для осіб - суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, ставку податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) з обсягу реалізованих підакцизних товарів.
23. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:
1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
24. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м.Житомира в 2015 році (додаток №9).
25. Установити, що пільги інвалідам по зору I-II групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.
Пільги    щодо   плати  за   житло,   комунальні  послуги,   тверде   паливо і скраплений  газ  надавати  інвалідам  по  зору I-II групи та  членам  їх  сім'ї ,  які проживають  разом  з  ними,  незалежно  від  виду  житла  та  форми  власності  на нього.  При наданні   пільг  до  членів  сімей   інвалідів  по   зору   належить:   дружина     (чоловік),    їхні     неповнолітні діти    (до 18 років);   неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає  разом з інвалідом I  групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
26. Додатки  № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
27. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.
 
Секретар міської ради                       Л.В.Цимбалюк    
 

 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове