Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 197
візитів сьогодні: 5475
візитів всього: 402498
Прогноз погоди
Рішення тридцять четвертої сесії Житомирської міської ради п’ятого скликання №1040 від 05.08.2009 "Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Житомирі, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок"; Рішення ІV сесії Житомирської міської ради VІ скликання №128 від 14.04.11 "Про внесення змін в рішення Житомирської міської ради від 05.08.09 № 1040"
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
тридцять четверта сесія п’ятого скликання

від 05.08.2009 №1040
м. Житомир
 

Про затвердження Положення
про порядок продажу земельних
ділянок несільськогосподарського
призначення в місті Житомирі,
на яких розташовані об’єкти
нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок


З метою регулювання земельних відносин щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку земель”, Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.09 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», “Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі” затвердженої Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 року за № 43 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 04.06.1999 року за № 354/3647, рішення Житомирської міської ради від 21.11.07 № 439 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Житомирі на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок згідно з додатком 1.
1.2. Типовий зразок договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно з додатком 2.
1.3. Типовий зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки згідно з додатком 3.

2. Управлінню по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради забезпечити інформування через засоби масової інформації юридичних і фізичних осіб по даному рішенню.

3. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І.П. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.


Міський голова В.Т.Шелудченко

 Додаток 1
до рішення 34сесії міської ради
5 скликання від 05.08 № 1040
Положення
про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в місті Житомирі на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

Дане Положення визначає та врегульовує порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна в адміністративних межах міста Житомира.

1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблене у відповідності до:
- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закону України “Про оцінку земель”;
- Земельного кодексу України;
- Рішення Житомирської міської ради від 21.11.07 № 439 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна”;
- Наказу Державного комітету України по земельним ресурсах від 4 травня 1999 року № 43 “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі”.

1.2.Основні терміни та їх визначення
У даному положенні наведені терміни вживаються в такому значенні:
Експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Грошова оцінка землі – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, що визначається відповідно до функціонального використання і місця розташування земельної ділянки;

Нормативно-грошова оцінка земель – використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю, та проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;

Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки – використовується для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

Технічна документація із землеустрою – затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо;

План земельної ділянки – графічне зображення, що відображає місцезнаходження, зовнішні межі земельної ділянки та межі земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельних сервітутів), а також розміщення об’єктів нерухомого майна, природних ресурсів на земельній ділянці;

Договір купівлі-продажу – цивільно-правова угода між продавцем земельної ділянки (Житомирська міська рада) та покупцем (суб’єкт господарювання який має у власності об’єкти нерухомого майна що розміщені на земельній ділянці);

Державний акт на право власності на земельну ділянку – документ що посвідчує право власності на земельну ділянку, зареєстрований в установленому законом порядку.

1.3. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок здійснюється Житомирською міською радою відповідно до глави 20 Земельного кодексу України.

1.4. Підготовку проектів рішення Житомирської міської ради щодо надання дозволу на складання звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснює управління регулювання земельних відносин міської ради з урахуванням висновків щодо обмежень або обтяжень, які надаються управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради та іншими органами виконавчої влади, компетенції яких може стосуватись питання використання земельної ділянки.

1.5. Вибір суб’єкта оціночної діяльності проводиться відповідно до “Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна”.
По результатам конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності між Житомирською міською радою, в особі управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, та претендентом, який виграв конкурс, укладається, в п’яти денний термін, договір на виконання робіт з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, за рахунок оплати авансового внеску.

1.6. Вартість земельних ділянок, передбачених до продажу, визначається на підставі експертної грошової оцінки, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт. Замовником експертної грошової оцінки виступає управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради. Фінансування даних робіт здійснюється за рахунок сплаченого покупцем авансового внеску.
Сума авансового внеску становитиме:
- будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (понад норми безоплатної приватизації) – 20 %;
- промисловість (інша промисловість) – 50 тисяч гривень, але не більше ніж 20 %;
- всі інші – 10%
вартості земельної ділянки визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, по місту Житомиру.
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
У випадках перевищення розміру авансового внеску, суми сплаченої виконавцям експертної грошової оцінки, різниця перераховується управлінням регулювання земельних відносин на відповідний бюджетний рахунок міської ради, після державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки.
Після державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки покупець перераховує залишок коштів на відповідний бюджетний рахунок в терміни встановлені договором купівлі-продажу земельної ділянки.

1.7. Після прийняття рішення про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна Житомирська міська рада укладає договір купівлі-продажу земельної ділянки. В договорі купівлі-продажу земельної ділянки можуть зазначатися особливі вимоги та обмеження, які встановлені та зазначені у висновках відповідних служб.

1.8. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у встановленому законом порядку. Витрати щодо нотаріального посвідчення та реєстрації несе покупець.

1.9. Розрахунок за земельні ділянки, які відповідно до рішення Житомирської міської ради продані з розстроченням платежу, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності».

2. Продаж земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, громадянам України, іноземним юридичним особам, іноземним громадянам та особам без громадянства.

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, іноземні юридичні особи зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, звертаються з заявою, форма якої затверджена Кабінетом Міністрів України, на ім’я Житомирського міського голови до Єдиного дозвільного офісу Житомирської міської ради.
Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, звертаються з заявою на ім’я Житомирського міського голови до Житомирської міської ради.

2.1. Продаж земельних ділянок юридичним особам.
Юридичні особи до заяви додають:
а) Копію свідоцтва про реєстрацію юридичної особи – (нотаріально посвідчена);
б) Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо) – (нотаріально посвідчена);
в) Копію довідки статуправління про включення до єдиного реєстру ЄДРПОУ – (нотаріально посвідчена);
г) Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із зазначенням інформації про порушення справи про банкрутство та припинення його діяльності);
ґ) Копію інвентарної справи на будівлю;
д) Копію документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
е) Письмову згоду на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.2. Продаж земельних ділянок громадянам України та фізичним особам-підприємцям.
Фізичні особи-підприємці до заяви додають:
а) Копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця – (нотаріально посвідчена) – у разі наявності;
б) Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо) – (нотаріально посвідчена);
в) Копію інвентарної справи на будівлю;
г) Копію паспорта громадянина України – (1,2 ст., реєстрація);
ґ) Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
д) Копію документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
е) Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із зазначенням інформації про порушення справи про банкрутство та припинення його діяльності);
ж) Письмову згоду на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.3. Продаж земельних ділянок громадянам України для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (понад норми безоплатної приватизації).
Громадяни України до заяви додають:
а) Копію документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
б) Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо) – (нотаріально посвідчена);
в) Копію паспорта громадянина України – (1,2 ст., реєстрація);
г) Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
ґ) Письмову згоду на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.


2.4. Продаж земельних ділянок іноземним юридичним особам.
Іноземні юридичні особи до заяви додають:
а) Копію документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
б) Копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України (нотаріально посвідчена);
в) Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо) – (нотаріально посвідчена);
г) Погодження Кабінету Міністрів України щодо продажу земельної ділянки;
ґ) Письмову згоду на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.5. Продаж земельних ділянок іноземним громадянам та особам без громадянства.
Іноземні громадяни та особи без громадянства до заяви додають:
а) Копію документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);
б) Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, договір дарування тощо) – (нотаріально посвідчена);
в) Копію паспортного документа, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, перекладеного українською мовою та завірену в уставленому порядку;
г) Письмову згоду на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

3. Продаж земельних ділянок у разі відсутності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

У разі відсутності документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою виконується процедура з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі наявності документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою у попереднього землекористувача).

4. Порядок розгляду звернень щодо продажу земельних ділянок.

4.1. Заява, форма якої затверджена Кабінетом Міністрів України, щодо викупу земельної ділянки та документи, які додаються до неї, подається до Єдиного дозвільного офісу. Адміністратор, в день реєстрації заяви, але не пізніше наступного робочого дня передає заяву з пакетом документів до управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради для подальшого опрацювання.

4.2. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради в місячний термін опрацьовує представлені матеріали та готує проект рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про надання дозволу на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
У разі відмови міської ради у продажу земельної ділянки з обґрунтуванням причин, управлінням регулювання земельних відносин Житомирської міської ради готується відповідний проект рішення міської ради.
Підставою для відмови в продажу є:
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу даної земельної ділянки;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;
- встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;
- відмова від укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

4.3. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради для уточнення обмежень та обтяжень на земельну ділянку, що підлягає продажу, звертається до органу Державного земельного кадастру для отримання відповідного витягу.

4.4. Після прийняття рішення міської ради про надання дозволу на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладання і підписання протягом 30 днів договору про оплату авансового внеску, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради організовує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок.

4.5. У разі отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з рішення з відповідним клопотанням передаються до адміністратора Єдиного дозвільного офісу для видачі заявнику. Заявник звертається до будь-якої підрядної організації, що має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Після виготовлення та погодження в установленому порядку, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічна документація із землеустрою передається до управління регулювання земельних відносин міської ради для підготовки проекту рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою. Заявнику надається дозвіл на укладання договору оренди і надається дозвіл на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Договір про оплату авансового внеску укладається і підписується між заявником та управлінням регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, протягом двох місяців, з дня прийняття рішення міської ради про надання дозволу на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради організовує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок.

4.6. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, після проведення конкурсу, впродовж 5 (п’яти) робочих днів укладає, з переможцем конкурсу, договір на виконання робіт з виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

4.7. Після виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації органу земельних ресурсів управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради готує проект рішення Житомирської міської ради про продаж земельної ділянки.

4.8. Проект рішення Житомирської міської ради про продаж земельної ділянки подається для розгляду та погодження до постійної комісії Житомирської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

4.9. Постійна комісія Житомирської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, після розгляду проектів рішень, направляє до управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради відповідні рекомендації, на підставі яких зазначені проекти рішень виносяться на розгляд сесії Житомирської міської ради.

4.10. Рішення Житомирської міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця цієї ділянки.
У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

4.11. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради разом з Житомирським міським відділом Житомирської регіональної філії Центру ДЗК (за згодою) сприяє у підготовці та укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Всі витрати несе покупець.
У разі надання дозволу на розстрочення платежу за земельну ділянку документ про оплату або про сплату першого платежу є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.

4.12. Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснити повний розрахунок по орендній платі, або земельному податку (у випадку якщо земельна ділянка у постійному користуванні), до дня державної реєстрації Державного акта на право власності на земельну ділянку.

4.13. Суб’єкт господарювання (покупець земельної ділянки) після сплати коштів за земельну ділянку, згідно договору купівлі-продажу, звертається до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за довідкою щодо сплати першого внеску або відсутності заборгованості перед Житомирською міською радою за зазначену земельну ділянку.
Відповідна довідка надається суб’єкту господарювання впродовж 15 календарних днів з дня звернення, в зв’язку з необхідністю отримання інформації від Управління Державного Казначейства у м. Житомирі та від Державної податкової інспекції в м. Житомирі.
Довідка департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради щодо сплати першого внеску або відсутності заборгованості перед Житомирською міською радою за земельну ділянку є підставою для виготовлення та видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

4.14. Додаткові умови та обмеження, встановлені міською радою при продажу земельної ділянки, при зміні власника земельної ділянки переходять до нового власника. Недотримання додаткових умов та обмежень, передбачених в договорі купівлі-продажу земельної ділянки, власниками земельних ділянок може бути підставою для звернення міською радою до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу.

4.15. Припинення права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до глави 22 Земельного кодексу України.


Секретар міської ради А.З.Каленський


 
 Додаток 2
до рішення 34 сесії міської ради
5 скликання від 05.08 № 1040
 
Договір № __
про оплату авансового внеску
в рахунок оплати ціни земельної ділянки

м. Житомир «___»_________200__ р.

Ми, нижчепідписані: з однієї сторони – Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан С.П.Корольова,6 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 35688802, в особі начальника управління ___________________, що діє на підставі Положення про управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради та рішення 28 сесії 5 скликання Житомирської міської ради від 24.12.08 № 831, в подальшому «ОДЕРЖУВАЧ»
та
Суб’єкт господарювання, ідентифікаційний номер (код) __________________, що розташований (юридична адреса) за адресою_________________________________, в особі керівника _________________________, що мешкає за адресою: ____________________________в подальшому «ПЛАТНИК»,
що іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. ПЛАТНИК на підставі рішення ___ сесії __ скликання Житомирської міської ради від __________ № _____ зобов’язується сплатити, а ОДЕРЖУВАЧ прийняти авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею ________ га за адресою: м. Житомир, _______________________, цільове використання – _______________________. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

2. Сума авансового внеску, строки і порядок оплати

2.1. Розрахунок суми авансового внеску здійснюється ОДЕРЖУВАЧЕМ на підставі Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від _______ № _____, який надається ПЛАТНИКОМ.
2.2. Сума авансового внеску за цим Договором становить _______ грн. ___ коп. (_______________________), що складає _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.3. Сума авансового внеску має бути сплачена протягом десяти робочих днів з дня підписання даного Договору.
2.4. Сума авансового внеску у розмірі ________ грн. ____ коп. (_______________________) сплачується ПЛАТНИКОМ на рахунок № ___________________, одержувач коштів: управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, код ЗКПО 35688802, банк одержувача ГУДКУ у Житомирській області, МФО 811039, призначення платежу: «Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. ___________» та розподіляється: частина грошових коштів перераховується для оплати робіт з виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а решта грошових коштів, після державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, перераховується на відповідний рахунок бюджету.

3. Обов’язки сторін

3.1. ПЛАТНИК зобов’язаний:
3.1.1. Сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки в строки та в розмірах передбачених Розділом 1 та 2 цього Договору.
3.1.2. Представити ОДЕРЖУВАЧУ копії банківських виписок про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОДЕРЖУВАЧА в повному обсязі. Дані документи будуть засвідчувати про виконання умов цього Договору ПЛАТНИКОМ.
3.2. ОДЕРЖУВАЧ зобов’язаний:
3.2.1. Прийняти оплату від ПЛАТНИКА в розмірі та в терміни, що передбачено Розділом 2 цього Договору.
3.2.2. Визначити суб’єкта оціночної діяльності для виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки на підставі Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що затверджене рішенням сесії Житомирської міської ради від 21.11.07 № 439 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність за своєчасність сплати грошових коштів несе ПЛАТНИК.
4.2. У разі несплати ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом десяти робочих днів з дня підписання цього Договору, даний Договір втрачає чинність.
4.3. Несплата ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом десяти робочих днів з дня підписання даного Договору вважається відмовою ПЛАТНИКА від укладання Договору і є підставою для прийняття рішення Житомирської міської ради про відмову у продажу земельної ділянки (абзац ґ пункт 5 статті 128 Земельного кодексу України).
4.4. Сума авансового внеску не повертається у разі відмови ПЛАТНИКА від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (п. 8 ст.128 Земельного кодексу України).

5. Зміни умов договору та його розірвання

5.1. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.
5.2. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду.
5.3. У разі виникнення на момент прийняття рішення міської ради про продаж земельної ділянки обставин (підстав), які передбачені пунктом 5 ст.128 Земельного кодексу України, або визнання даного Договору в судовому порядку недійсним (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або розірвання даного Договору в судовому порядку (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або смерті ПЛАТНИКА сума авансового внеску повертається ПЛАТНИКУ (або його правонаступнику, що підтверджується відповідним свідоцтвом), за винятком суми, яка перерахована за виконання робіт з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки суб’єкту оціночної діяльності – переможцю конкурсу, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (якщо кошти, на момент звернення ПЛАТНИКА (або його правонаступника) вже були перераховані суб’єкту оціночної діяльності). Питання повернення коштів, що перераховані суб’єкту оціночної діяльності ПЛАТНИК (або його правонаступник) вирішує самостійно з суб’єктом оціночної діяльності.
5.4. У разі перевищення суми авансового внеску ціни продажу земельної ділянки, яка затверджена відповідним рішенням Житомирської міської ради, різниця коштів повертається ПЛАТНИКУ протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, про що складається відповідний акт.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір складений в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в управлінні регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, другий у ПЛАТНИКА.
6.2. Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами у відповідності з вимогами ст. 128 Земельного кодексу України.
6.3. Невід’ємною частиною Договору є витяг з рішення ___ сесії __ скликання Житомирської міської ради від ______ № ____ «Про розгляд звернень юридичних та фізичних осіб щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Житомирі.

Реквізити сторін:
“ОДЕРЖУВАЧ” “ПЛАТНИК”
Управління регулювання земельних відносин _____________________________
Житомирської міської ради _____________________________
10014 м. Житомир, майдан С.П.Корольова,6 _____________________________
тел. 37-50-39, тел./факс 42-15-34 _____________________________
рахунок 37324004005531, ЗКПО 35688802 _____________________________
в ГУДКУ у Житомирській області _____________________________
______________________________
«___»_________ 200__ р. «___»_________ 200__ р.

Секретар міської ради А.З.Каленський


 
Додаток 3
 до рішення 34 сесії міської ради
5 скликання від 05.08 № 1040

 
Договір купівлі-продажу
земельної ділянки

м. Житомир «___»_________200__ р.

Ми, нижчепідписані: з однієї сторони – Житомирська міська рада, ідентифікаційний код 04053625, в подальшому Продавець, що знаходиться за адресою: майдан С.П.Корольова,4/2 (Чотири дріб два), в особі Житомирського міського голови _________________________________, що мешкає за адресою: ___________________________________________________,
та
Суб’єкт господарювання, ідентифікаційний номер (код) __________________, що мешкає (юридична адреса) за адресою_________________________________, в особі керівника _________________________, що мешкає за адресою: ____________________________, ідентифікаційний номер ___________________, в подальшому Покупець,

що іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець на підставі рішення ___ сесії __ скликання Житомирської міської ради від __________ № _____ зобов’язується передати за плату, а Покупець оплачує и приймає у власність земельну ділянку площею _______ (_________________________) га, розташовану за адресою: м. Житомир, _____________________, цільове призначення - _____________________, згідно плану земельної ділянки, що додається.

2. Ціна продажу земельної ділянки, строки і порядок оплати

2.1. Ціна продажу земельної ділянки за цим Договором становить _________ грн. ___ коп. (___________________________).
2.2. Зарахувати до ціни земельної ділянки згідно з п.2.1. даного договору авансовий внесок в сумі ________ грн. ______ коп. (_________________________), сплачений відповідно до договору №__ від ____, що підтверджено платіжним дорученням від ______ №___, у тому числі вартість фінансування робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що становить _______ грн. ____ коп. (___________________________) згідно договору від ______ № ______.
2.3. Решта вартості земельної ділянки в сумі _________________________ має бути сплачена протягом _________________________ з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки. Покупець має право на дострокове погашення зобов’язань по виплаті суми згідно п. 2.1.
2.4. При сплаті кожного внеску його сума збільшується пропорційно індексам інфляції, які визначаються Державним комітетом статистики України щомісяця. Для визначення індексу за будь-який період необхідно перемножити між собою щомісячні індекси, тобто кожний черговий внесок індексується на індекс інфляції розрахований за період з початку розстрочки. При цьому, якщо початок розстрочки припадає на першу половину місяця (з 01 по 15 число), індексується весь місяць повністю, а якщо на другу половину (з 16 по 31 число) – сума за цей місяць не індексується.
2.5. Відповідно до висновку оцінювачів про експертну грошову оцінку земельної ділянки виданого (назва організації)_____________________ _________ року, ринкова вартість земельної ділянки загальною площею ______ (_________________) га, становить ________ грн. _____ коп.. (______________________) у розрахунку за 1 кв. м. ______ грн. ____коп. (____________________).
2.6. Сума платежу - _________ грн. _____ коп.. (________________________) сплачується Покупцем до міського бюджету на розрахунковий рахунок _____________________, одержувач коштів ВДК у м. Житомирі, код ЗКПО ________, банк одержувача ОУДК у Житомирській області, МФО _________, код платежу згідно бюджетної класифікації ________________.3. Обов’язки Сторін

3.1. Покупець зобов’язаний:
3.1.1. Сплатити вартість земельної ділянки в строки та в розмірах, що передбачені Розділом 2 цього Договору.
3.1.2. Надати Продавцю копії банківських виписок про перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця в повному обсязі. Дані документи будуть засвідчувати про виконання умов цього договору Покупцем.
3.1.3. Покупець зобов’язується додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, екологічної безпеки землекористування, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України.
3.1.4. Покупець зобов’язується забезпечувати вільний доступ для ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.1.5. З моменту виникнення права власності на придбану земельну ділянку за цим Договором сплачувати земельний податок в розмірах і порядку, передбаченому чинним законодавством України про плату за землю.
3.1.6. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст.91 Земельного кодексу України.
3.1.7. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
3.1.8. Забезпечити вільний доступ до придбаної земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
3.1.9. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.2. Продавець зобов’язаний:
3.2.1. Прийняти оплату Покупцем вартості земельної ділянки в розмірі та в терміни, обумовлені Розділом 2 цього Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. На суму невнесених покупцем в установлений термін платежів (платіж та індекс інфляції) за кожен день прострочки нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період за який сплачується пеня.
4.2. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати коштів несе Покупець.
4.3. У разі якщо Покупець з моменту нотаріального посвідчення цього Договору не сплатить установлену в Договорі ціну або відмовиться прийняти придбаний об’єкт, Продавець вправі вимагати прийняття придбаного об’єкта і сплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або, зі свого боку, відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків.
4.4. Попередження про розірвання угоди подається другій стороні в письмовій формі за місяць до дати її припинення.
4.5. Відповідальність та права Сторін, що не передбачені цим Договором, визначаються відповідно до законодавства України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не міг не знати, не знаходиться під арештом і судових спорів щодо неї немає.
5.2. Покупець ознайомився з додатками до цього Договору, зазначеними в п.11.4., ознайомився з її кількісними і якісними характеристиками, підземними і наземними спорудами та об’єктами.

6. Перехід права власності на земельну ділянку

6.1. Обов’язок Продавця передати земельну ділянку Покупцю вважається виконаним і право власності на земельну ділянку переходить до Покупця після повної сплати вартості даної земельної ділянки відповідно до Розділу 2 цього Договору, одержанням Покупцем Державного акта на право власності на землю, зареєстрованого у встановленому порядку.
6.2. З моменту виникнення у Покупця права власності на земельну ділянку, встановлений раніше правовий режим і всі правовстановлюючі документи про права Продавця на користування, володіння, розпорядження цією земельною ділянкою втрачають чинність.

7. Ризик випадкового погіршення або псування земельної ділянки

7.1. В разі, якщо станеться погіршення або псування земельної ділянки в період викупу з незалежних від Сторін явищ, Продавець зобов’язаний буде переглянути її вартість, про що мають бути внесені відповідні зміни до даного Договору.
7.2. Ризик випадкового погіршення або випадкового псування земельної ділянки несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.
7.3. У випадку, коли Продавець прострочив передачу земельної ділянки або Покупець прострочив прийняття, ризик випадкового погіршення або випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу або прийняття.
7.4. Якщо в погіршенні чи псуванні земельної ділянки є вина Сторони Договору, то відповідальність несе ця Сторона.
7.5. Продавець не несе відповідальності за збитки, яких зазнав Покупець через «Форс мажорні» обставини.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або в зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.
8.2. Якщо Сторони не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. У цьому випадку судові витрати несе Сторона, що не виконала умови договору або виконала їх неналежним чином.

9. Зміни умов договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін.
9.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату, оформлюються у вигляді додаткової угоди, що є невід’ємною частиною цього Договору.
9.3. Цей договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.
9.4. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду.

10. Витрати

10.1. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, виконанням, оформленням і реєстрацією Державного акта на право власності на землю, бере на себе Покупець.

11. Додаткові умови

11.1. Цей Договір і документ про сплату вартості землі є підставою для видачі Державного акта на право власності на землю.
11.2. Договір складений в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Один примірник зберігається у справах приватного нотаріуса, другий видано Житомирській міській раді, третій – Покупцю.
11.3. Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами, нотаріального посвідчення та державної реєстрації у відповідності з вимогами ст.128 Земельного кодексу України.
11.4. Невід’ємною частиною Договору є:
1) план земельної ділянки (Додаток № 1);
2) висновок про ринкову вартість земельної ділянки (Додаток № 2);
3) витяг з рішення _____ сесії ____ скликання Житомирської міської ради від ___ ________ ______ року за № _____ про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Житомирі.

Зміст ст. ст. 90, 91, 103, 125, 140, 143 Земельного кодексу України, ст. 15, 17 Закону України «Про плату за землю» сторонам відомі.

Реквізити сторін

Продавець Покупець
Житомирська міська рада _________________________
м. Житомир, майдан С.П.Корольова,4/2 _________________________
_________________________
_________________________

Підписи сторін

Міський голова
М.П. ________________ М.П. _________________


Договір зареєстровано у Житомирському міському відділі Житомирської регіональної філії Центру Державного земельного кадастру, про що у книзі записів державної реєстрації договорів купівлі-продажу вчинено запис «___» ________20___ року за № _____

М.П. _________________ ________________
(підпис) (прізвище)

Секретар міської ради    А.З.Каленський

 

 


УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 Четверта сесія шостого скликання

 

від 14.04.11№ 128

м. Житомир

                                                                               

Про внесення змін в рішення

Житомирської міської ради

від 05.08.09 № 1040

 

Відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.09 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 05.08.09          № 1040 «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в місті Житомирі, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок», а саме:

1.1. Абзац 2 пункту 1.5. викласти в наступній редакції: «По результатам конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності між Житомирською міською радою та претендентом, який виграв конкурс, укладається, в п’яти денний термін, договір на виконання робіт з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, за рахунок оплати авансового внеску.».

1.2. Пункт 1.6. викласти в наступній редакції: «Вартість земельних ділянок, передбачених до продажу, визначається на підставі експертної грошової оцінки, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт. Замовником експертної грошової оцінки виступає Житомирська міська рада. Фінансування даних робіт здійснюється за рахунок сплаченого покупцем авансового внеску.

Сума авансового внеску становитиме:

- будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (понад норми безоплатної приватизації) – 20 %;

- промисловість (інша промисловість) – 50 тисяч гривень, але не більше ніж 20 %;

- всі інші – 10%

вартості земельної ділянки визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, по місту Житомиру.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки покупець перераховує залишок коштів на відповідний бюджетний рахунок в терміни встановлені договором купівлі-продажу земельної ділянки.».

1.3. В пункті 4.1. замість виразу «… Єдиного дозвільного офісу…» читати «Дозвільний центр департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради».

1.4. Пункт 4.3. вважати таким, що втратив чинність.

1.5. В абзаці 1 пункту 4.5. замість виразу «… Єдиного дозвільного офісу…» читати «Дозвільний центр департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради».

 

1.6. Абзац 2 пункту 4.5. викласти в наступній редакції: «Договір про оплату авансового внеску укладається і підписується між заявником та Житомирською міською радою, протягом двох місяців, з дня прийняття рішення міської ради про надання дозволу на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради організовує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок.».

1.7. Пункт 4.6. викласти в наступній редакції: «Житомирська міська рада, після проведення конкурсу, впродовж 5 (п’яти) робочих днів укладає, з переможцем конкурсу, договір на виконання робіт з виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки.».

1.8. Абзац 1 пункту 4.11. викласти в наступній редакції: «Управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради сприяє у підготовці та укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Всі витрати несе покупець.».

 

2. Додаток 2 вважати таким, що втратив чинність.

 

3. Затвердити типовий зразок договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно з додатком.

        

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

 

Міський голова                                                                                      В.М. Дебой

 

                                                                                        Додаток

                                         до рішення __4_ сесії міської ради

                                        6 скликання від 14.04.11 № 128

 

Договір

про оплату авансового внеску

в рахунок оплати ціни земельної ділянки

м. Житомир                                                                                 «___»_________20___ р.

 

Ми, нижчепідписані: з однієї сторони – Житомирська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова,4/2 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 13576954, в особі міського голови __________________________, в подальшому «ОДЕРЖУВАЧ»

та

Суб’єкт господарювання, ідентифікаційний номер (код) __________, що знаходиться (мешкає) за адресою: ____________, в особі керівника ________________, що мешкає за адресою: __________________________ в подальшому «ПЛАТНИК»,

що іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись взаємною згодою та діючим законодавством уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору     

1.1.  ПЛАТНИК на підставі рішення ___ сесії __ скликання Житомирської міської ради від _______ № ____ зобов’язується сплатити, а ОДЕРЖУВАЧ прийняти авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки площею _____ га за адресою: м. Житомир, _____________, цільове призначення – ______________. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

 

2. Сума авансового внеску, строки і порядок оплати

2.1. Розрахунок суми авансового внеску здійснюється ОДЕРЖУВАЧЕМ на підставі Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від ________ № ____, який надається ПЛАТНИКОМ.

2.2. Сума авансового внеску за цим Договором становить _____ грн. __ коп. (___________), що складає __ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.3. Сума авансового внеску має бути сплачена протягом десяти робочих днів з дня реєстрації даного Договору.

2.4. Сума авансового внеску у розмірі _____ грн. __ коп. (______________) сплачується ПЛАТНИКОМ на рахунок № ________________, одержувач коштів: УДК у м. Житомирі, код ЗКПО _______, банк одержувача ГУДКУ у Житомирській області, МФО 811039, призначення платежу: «Авансовий внесок згідно договору від _____№ ___ укладений з Житомирською міською радою» та розподіляється: частина грошових коштів перераховується для оплати робіт з виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а решта грошових коштів перераховується на відповідний бюджетний рахунок.

 

3. Обов’язки сторін

3.1. ПЛАТНИК зобов’язаний:

3.1.1. Сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки в строки та в розмірах передбачених Розділом 1 та 2 цього Договору.

3.1.2. Представити ОДЕРЖУВАЧУ копії банківських виписок про перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОДЕРЖУВАЧА в повному обсязі. Дані документи будуть засвідчувати про виконання умов цього Договору ПЛАТНИКОМ.

3.2. ОДЕРЖУВАЧ зобов’язаний:

3.2.1. Прийняти оплату від ПЛАТНИКА в розмірі та в терміни, що передбачено Розділом 2 цього Договору.

3.2.2. Визначити суб’єкта оціночної діяльності для виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки на підставі Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що затверджене рішенням сесії Житомирської міської ради від 21.11.07 № 439 (з наступними змінами та доповненнями).

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність за своєчасність сплати грошових коштів несе ПЛАТНИК.

4.2. У разі несплати ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом десяти робочих днів з дня підписання цього Договору, даний Договір втрачає чинність.

4.3. Несплата ПЛАТНИКОМ суми авансового внеску протягом десяти робочих днів з дня підписання даного Договору вважається відмовою ПЛАТНИКА від укладання Договору і є підставою для прийняття рішення Житомирської міської ради про відмову у продажу земельної ділянки (абзац ґ пункт 5 статті 128 Земельного кодексу України).  

4.4. Сума авансового внеску не повертається у разі відмови ПЛАТНИКА від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (п. 8 ст.128 Земельного кодексу України).

 

5. Зміни умов договору та його розірвання

5.1. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку.

5.2. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої Сторони за рішенням суду.

5.3. У разі виникнення на момент прийняття рішення міської ради про продаж земельної ділянки обставин (підстав), які передбачені пунктом 5 ст.128 Земельного кодексу України, або визнання даного Договору в судовому порядку недійсним (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або розірвання даного Договору в судовому порядку (при умові, що рішення суду набрало законної сили), або смерті ПЛАТНИКА сума авансового внеску повертається ПЛАТНИКУ (або його правонаступнику, що підтверджується відповідним свідоцтвом), за винятком суми, яка перерахована за виконання робіт з виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки суб’єкту оціночної діяльності – переможцю конкурсу, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (якщо кошти, на момент звернення ПЛАТНИКА (або його правонаступника) вже були перераховані суб’єкту оціночної діяльності). Питання повернення коштів, що перераховані суб’єкту оціночної діяльності ПЛАТНИК (або його правонаступник) вирішує самостійно з суб’єктом оціночної діяльності.

5.4. У разі перевищення суми авансового внеску ціни продажу земельної ділянки, яка затверджена відповідним рішенням Житомирської міської ради, різниця коштів повертається ПЛАТНИКУ протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки, про що складається відповідний акт.  

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір складений в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в департаменті бюджету та фінансів Житомирської міської ради, другий у ПЛАТНИКА.

6.2. Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами у відповідності з вимогами ст. 128 Земельного кодексу України.

 6.3. Невід’ємною частиною Договору є витяг з рішення __ сесії __ скликання Житомирської міської ради від ____ № ____ «_______________________________».

Реквізити сторін:

“ОДЕРЖУВАЧ”                                                      “ПЛАТНИК”

Житомирська міська рада                                           _______________________                        

10014 м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова,4/2   _______________________

тел. ______, тел./факс ______                                     _______________________

рахунок ________, ЗКПО _______                             _______________________

в ГУДКУ у Житомирській області                             _______________________

 

Міський Голова                                                         

_______ ___________                                                 _______ ___________

М П                                                                                          М П

Договір зареєстровано в управлінні регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, про що у книзі реєстрації договорів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки вчинено запис.

«____» __________ 20___ р. № ______

Начальник управління регулювання

земельних відносин міської ради        ___________ ____________

                                                                           М П

Секретар міської ради                                                                    Н.П. Леонченко

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія шостого скликання

від 07.12.12 № 470                                                                                          

       м. Житомир

Про внесення змін до рішення Житомирської

міської ради від 05.08.09 № 1040

Відповідно до ст.128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в пункт 1.1. рішення Житомирської міської ради від 05.08.09 № 1040 виклавши додаток 1 у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Міський голова                                                                                       В.М. ДебойВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове