Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 18
візитів сьогодні: 5204
візитів всього: 132352
Прогноз погоди
08.07.2014 - Про затвердження складу міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та Положення про неї
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
від _____________ № ______
                   м. Житомир

Про затвердження складу
міської ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та Положення про неї

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.09.10 №268 «Про затвердження нового складу обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та Положення про неї у новій редакції» та відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити:
1.1.Склад міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу згідно з додатком 1.
1.2.Положення про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу згідно з додатком 2.
2.Вважати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 27.01.2011р №36 «Про затвердження складу міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та Положення про неї».
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Секретар міської ради                  Л.В.Цимбалюк
        
Додаток 1
         до рішення міськвиконкому
         від                      №

СКЛАД
міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
голова ради
начальник управління охорони здоров’я міської ради,
заступник голови ради
заступник начальника управління охорони здоров’я міської ради,
секретар ради
завідуючий протитуберкульозним амбулаторно-поліклінічним відділенням комунальної установи «Центральна міська лікарня №2»,
координатор ради за напрямом «Туберкульоз»
лікар-інфекціоніст кабінету «Довіра» комунальної установи «Центральна міська лікарня №1,
координатор ради за напрямом «ВІЛ-інфекція/СНІД»
    Члени ради:
заступник головного лікаря комунальної установи «Центральна міська лікарня №1» з поліклінічного розділу роботи
заступник головного лікаря комунальної установи «Центральна міська лікарня№2» з поліклінічного розділу роботи
заступник головного лікаря комунальної установи «Центральна дитяча міська лікарня» з поліклінічного розділу роботи
директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
керівник служби соціально - профілактичної роботи Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
начальник служби у справах дітей міської ради
заступник начальника управління освіти міської ради
голова Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста
(за згодою)
заступник начальника управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Житомирській області
(за згодою)
начальник управління громадської безпеки УМВС України в Житомирській області
(за згодою)
голова Житомирської обласної громадської організації «Милосердя»
(за згодою)
директор обласної громадської організації «Перспектива»
(за згодою)
голова обласної благодійної організації «Християнський центр реабілітації хворих на наркоманію та алкоголізм «Прорив-Перемога»
(за згодою)
В.о.начальника управління
охорони здоров’я міської ради      С.М.Левковська

Керуючий справами       П.Ю.Кудряшов
Додаток 2
                                                                                     до рішення міськвиконкому
                                                                                     від                    №
ПОЛОЖЕННЯ
про міську раду з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
1. Міська рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при міськвиконкомі.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
3.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, використання коштів, передбачених в міському бюджеті для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання.
3.2. Сприяння узгодженій діяльності виконавчих органів міської ради, благодійних, громадських та інших фондів і організацій, в тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації в місті програм, проектів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3.3. Участь у розробленні проектів міських програм та заходів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3.4. Організація контролю та проведення моніторингу виконання заходів, передбачених програмами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3.5. Інформування міської ради, її виконавчого комітету та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4. Відповідно до покладених на неї завдань Рада має право:
4.1. Проводити аналіз стану поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста Житомира.
4.2.Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних фахівців відділів, служб та управлінь міської ради, міської протитуберкульозної та інфекційної служб, інших установ та організацій (за згодою їх керівників).
4.3. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
4.4. Ініціювати проведення нарад керівників виконавчих органів міської ради з розв’язання невідкладних проблем, що виникають під час реалізації програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення організації та фінансування заходів, передбачених у програмах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
5. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Координатори Ради є представниками протитуберкульозної та інфекційної служб.
6. До складу Ради входять:
голова Ради, його заступники, координатори та секретар, представники виконавчих органів міської ради, громадських організацій, в тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій, провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
Голова Ради має право вносити пропозиції щодо змін її складу.
7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться по мірі необхідності.
8. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.
9. Засідання Ради вважається правочинним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її членів.
10.  Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.
11.  Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.
Результати засідання Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень або доручень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
12.  Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.
13.  Відповідальність за роботу Ради несе її голова.
14.  Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.
 
В.о.начальника управління
охорони здоров’я міської ради                                          С.М.Левковська
 
Керуючий справами                                                                      П.Ю.Кудряшов
 
25.07.2014 внесено зміни Завантажити

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове