Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 29
візитів сьогодні: 5217
візитів всього: 179937
Прогноз погоди
06.06.2014 - Про затвердження Положення про управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради у новій редакції
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
 
Проект РІШЕННЯ
 
від _____________ № _______
                              м. Житомир
 
 
Про затвердження Положення
про управління транспорту і зв’язку
Житомирської міської ради
у новій редакції
 
З метою удосконалення та активізації роботи по здійсненню у сфері транспорту і зв’язку міста, координації роботи підприємств транспорту, зв’язку та на підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити Положення про управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради у новій редакції згідно з додатком.
2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради
від 12.05.10 № 1225 "Про затвердження Положення про управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради у новій редакції".
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Секретар міської ради                                                                       Л.В. Цимбалюк
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від  "___"  ________ 2014  № ____
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління транспорту і зв’язку
Житомирської міської ради
 
1. Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради
(далі – управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, та підпорядкований її виконавчому комітету.
2. У процесі виконання покладених завдань управління підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, його заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків. Співпрацює з структурними підрозділами міської ради, виконавчого комітету, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, об’єднаннями громадян.
3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, рішеннями та рекомендаціями постійної комісії з питань промисловості, транспорту і зв’язку міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.
4. Управління транспорту і зв’язку функціонує відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, “Про транспорт” та інших нормативно-правових актів.
5. Основними завданнями та функціями управління на виконання повноважень органів місцевого самоврядування є:
-                   забезпечення, відповідно до законодавства, регулювання діяльності та контроль за виконанням суб’єктами підприємницької діяльності правил перевезення пасажирів та вантажів, вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху, інших нормативних актів, що визначають порядок функціонування підприємств транспорту і зв’язку усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність та надають послуги на території міста Житомира;
-                   здійснення управління підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями транспорту та зв’язку, що належать до комунальної власності, а саме: комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», комунальне підприємство «Житомиртранспорт», комунальна установа «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна установа» Житомирської міської ради;
-                   здійснення заходів щодо розвитку ринку транспортних послуг, організації роботи пасажирського транспорту та державної підтримки підприємств транспорту і зв’язку;
-                   проведення аналітичних спостережень за роботою міського транспорту, розроблення заходів щодо його діяльності та організації їх виконання;
-                   забезпечення вимог діючого законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, підпорядкованих управлінню;
-                   планування і організація роботи з підготовки підприємств транспорту і зв’язку до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільної оборони;
-                   координація роботи міського пасажирського транспорту всіх форм власності;
-                   розроблення і погодження з постійною комісією міської ради з питань промисловості, транспорту і зв’язку та подання на затвердження в установленому порядку маршрути, схеми та графіки руху міського пасажирського транспорту всіх форм власності, узгодження питання транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених чинним законодавством України;
-                   підготовка рішення про затвердження або погодження в межах, визначених законодавством, тарифів на послуги з перевезень пасажирів, які надаються населенню організаціями та підприємствам різної підпорядкованості та всіх форм власності;
-                   забезпечення організаційної роботи щодо проведення конкурсів на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом, видачу перевізникам необхідних дозволів для роботи на маршрутах;
-                   сприяння вдосконаленню страхування на транспорті та підвищення рівня його результативності;
-                   здійснення контролю за станом обліку та звітності на підприємствах (об’єднаннях), організаціях транспорту та зв’язку, які входять до структури управління або підпорядковані йому, сприяє органам державної статистики, надає їм та одержує від них передбачені законодавством відомості;
-                   внесення пропозицій до планів та програм економічного та соціального розвитку міста, екологічних програм, а також до планів підприємств (об’єднань), організацій з питань, пов’язаних із задоволенням потреб населення в галузі транспорту та зв’язку;
-                   розроблення та подання на затвердження міській раді програм та заходів, спрямованих на досягнення мети та завдань, пов’язаних з діяльністю управління та підготовка проектів до бюджетних запитів;
-                   внесення пропозицій про надання міською радою пільг щодо сплати податків і платежів, що надходять до міського бюджету від підприємств (об’єднань), організацій, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні управління транспорту і зв’язку;
-                   організація роботи щодо покращення обслуговування населення міста послугами транспорту і зв’язку, залучаючи до цього кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси організацій і підприємств, організація впровадження нових технічних розробок та новинок у сфері зв’язку з метою розширення зон обслуговування;
-                   забезпечення контролю за своєчасним поданням на затвердження виконавчому комітету міської ради фінансових планів підпорядкованих підприємств та звітів про їх виконання;
-                   здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю підприємств (об’єднань) і організацій транспорту і зв’язку незалежно від їх підпорядкування та форм власності, а також за організацією обслуговування пасажирів на автовокзалах, залізничному вокзалі;
-                   координація діяльності підприємств, що входять в систему управління, з питань оплати праці;
-                   заслуховування звітів керівників про роботу підприємств транспорту і зв’язку;
-                   залучення на договірних засадах підприємства, установи та організації, які не входять до місцевого господарства, а також фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
-                   надання дозволів, у встановленому порядку, на розміщення реклами на об’єктах, підпорядкованих управлінню;
-                   погодження дозволів на зміну маршрутів та напрямків руху транспорту, припинення руху транспорту на вулицях міста у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій;
-                   в галузі транспорту і зв’язку узагальнення наказів виборців, розроблення заходів, пропозицій, визначення порядку їх виконання та надання міському голові на затвердження, сприяння депутатам у виконанні наказів виборців;
-                   забезпечення захисту майнових та інших юридичних прав міста при веденні справ у судах та інших органах, здійснюючи повноваження позивача, відповідача або третьої особи відповідно до процесуального законодавства;
-                   розгляд клопотань підвідомчих підприємств і вносить до виконкому міської ради пропозиції про нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань України;
-                   координація організації та діяльністі гаражних кооперативів м. Житомира.
 
6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
На посаду начальника управління призначається особа, що має повну вищу освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 5 років.
Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні обов’язки та відповідальність працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
Заступники начальника управління призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
Прийняття працівників управління на роботу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі згідно Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
Керівники підприємств, власником майна яких є міська рада, що перебувають в оперативному підпорядкуванні управління, призначаються на посади та звільняються з посад міським головою за поданням начальника управління та погодженням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до розподілу обов’язків.
7. Начальник управління:
-                   здійснює керівництво діяльністю управління, організовує діяльність управління, забезпечення виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв’язку та гаражних кооперативів;
-                   у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами;
-                   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийнятих ним рішень, надає пропозиції міському голові для розподілу та затвердженню функціональних обов’язків працівників управління;
-                   організовує діяльність управління та його підрозділів, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів по забезпеченню виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв’язку та гаражних кооперативів;
-                   керує підготовкою підпорядкованих йому працівників до виконання у встановлені терміни завдань, покладених на управління;
-                   забезпечує підготовку, у межах своєї компетенції, проектів рішень, розпоряджень і наказів органів місцевого самоврядування;
-                   представляє в органах влади і управліннях, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності інтереси в межах повноважень визначених управлінню;
-                   одержує від керівників підприємств, установ та організацій потрібні пояснення, матеріали та інформацію щодо питань, які визначені управлінню;
-                   надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань, визначених управлінню;
-                   бере участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань, що визначені управлінню;
-                   скликає та проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
-                   вносить пропозиції з питань, які відносяться до повноважень управління;
-                   приймає рішення, узгоджує документи з питань, що входять до його компетенції;
-                   скликає та проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
-                   отримує необхідну  для  виконання  своїх  завдань  та  функцій інформацію від установ, підприємств та організацій;
-                   проводить перевірку питань, віднесених до повноважень управління на підприємствах, установах та організаціях міста.
 
8. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Чисельність працівників управління, фонд оплати праці працівників управління, видатки на утримання управління затверджуються у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради Про міський бюджет.
9. Управління має право:
-                   за дорученням виконавчого комітету здійснювати представництво в господарському суді та інших органах при виконанні повноважень, передбачених Положенням;
-                   отримувати в межах, передбачених законодавством від підприємств транспорту і зв’язку незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування відомості та необхідні документи для виконання функцій управління;
-                   проводити відповідно до законодавства перевірку роботи суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів різними видами транспорту;
-                   вимагати від об’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів різними видами транспорту та нормативних документів, що регулюють надання послуг телефонного та поштового зв’язку;
-                   складати відповідні акти і протоколи на виявлені порушення, давати обов’язкові приписи щодо усунення порушень законодавства;
-                   залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, для розробки проектів комплексних планів і окремих господарських проблем науково-дослідні, технологічні, проектно-конструкторські та інші організації;
-                   одержувати від державних фондів нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень, іншу інформацію з питань, що відносяться до компетенції управління;
-                   брати участь в роботі засідань виконавчого комітету, бути присутнім на засіданні сесії міської ради;
-                   погоджувати умови на проведення будівельних, дорожніх, аварійно-відновлювальних та інших робіт на транспортних магістралях і вулицях міста, пов’язаних із припиненням руху транспорту або змінами напрямку руху транспортних засобів;
 
10. Посадові особи управління несуть відповідальність за повне та якісне виконання завдань у відповідності з своїми функціональними обов’язками.
 
 
 
Начальник організаційного відділу                                            Т.М. Паламарчук
 
 
Начальник управління транспорту
і зв’язку                                                                                               В.С. Клинчук
 
10.06.2014 Внесено зміни Завантажити

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове