Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 9
візитів сьогодні: 5182
візитів всього: 131728
Прогноз погоди
Проекти рішень засідання виконавчого комітету від 10 лютого 2014 року

УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

м.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від____________  № ______

Про проект  районного

бюджету на 2014 рік

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Когут А. В.  про проект районного бюджету на 2014 рік та відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради „Про міський бюджет на 2014 рік”, ст.41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

Схвалити проект районного бюджету на 2014 рік та внести його на розгляд чергової сесії районної ради.

 

Запропонувати районній раді:

 

2.1  Установити загальний  обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік  у сумі 140 699 396 гривень, у тому числі обсяг субвенції з державного    бюджету – 134 777 000 гривень,  субвенції з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою – 5 852 896 гривень, надходження від адміністративних штрафів 1 000 гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити в сумі           140 630 896 гривень, спеціального фонду – 68 500 гривень (додаток №1).

 

2.2 Затвердити загальний обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 140 699 396 гривень за тимчасовою класифікацією та кредитуванням місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3) та у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1).

 

2.3  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2014 рік  у сумі 5 000 гривень.

 

2.4 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів у сумі 140 698 396 гривень:

 

2.4.1. Субвенцій загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі  134 777 000 гривень, у тому числі на:  

 

2.4.1.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги  дітям  –  112 105 900 гривень;

2.4.1.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –     21 693 900 гривень; 

2.4.1.3. Надання  пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 26 800 гривень;

2.4.1.4. Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  за принципом «гроші ходять за дитиною» - 950 400 гривень;

2.4.2. Субвенцію з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою у сумі  5 852 896 гривень.

2.4.3 Субвенцію спеціального фонду з міського бюджету на виконання повноважень делегованих міською радою у сумі 68 500 гривень.

 

2.5  Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду  районного бюджету на 2014 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 

2.6  Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих  програм на загальну суму  (додаток № 4).

 

2.7   Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

-  забезпечити в  першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються розпорядниками коштів;

-  затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

2.8  Установити, що пільги інвалідам по зору І-ІІ групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.

 

   Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ надавати інвалідам по зору І-ІІ групи та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього. При наданні пільг до членів сімей інвалідів по зору належить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

 

 

3.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О. Г. та начальника фінансового відділу Когут А. В.

 

 

Голова ради                                                                                                               О. В. Соя

 

 

                                                                                                              Додаток №1
                                                                                                           до рішення виконкому районної ради 
                                                                        від  ________ №______
           
ДОХОДИ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК
                                                                                                                    грн.
Код Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4   5
20000000 Неподаткові надходження 1000,00 0,00   1000,00
21081100 Адміністративні штрафи та  інші  санкції 1000,00     1000,00
40000000 Офіційні трансферти 140629896,00 68500,00 68500,00 140698396,00
41035000 Інші субвенції 5852896,00 68500,00 68500,00 5921396,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям  з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  112105900,00     112105900,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 21693900,00     21693900,00
41030900 Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, природного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових  територій),  вивезення  побутового сміття та рідких нечистот)  та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  0,00   х 0,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 26800,00     26800,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"    950400,00     950400,00
                    Всього доходів 140630896,00 68500,00 68500,00 140699396,00
           

Керуючий справами виконкому                                           П.М. Чеховський

 

 

                                                                                                                                                                                          Додаток  2
                                                                                                                                                                                       до рішення виконкому районної ради
                від __________ 2014р. № _______
                         
                         
                         
       ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ТИМЧАСОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
                                                                                                                                                                                                                                       грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду   Разом
Всього  з них Всього споживання з них розвитку з них
у т.ч. бюд-жет роз-витку з них
Оплата праці  Комунальні послуги та енерго-носії Оплата праці  Комунальні послуги та енерго-носії капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
10000 Державне управління               0,00     0,00
010116 Органи місцевого самоврядування 5124996,00 3433282,00 226796,00 68500,00       68500,00 68500,00   5193496,00
070000 Освіта 950400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950400,00
070303 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) 950400,00                   950400,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 950400,00                   950400,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 134555500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134555500,00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій  або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги 11860000,00                   11860000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 11860000,00                   11860000,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають  особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 11900,00                   11900,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 11900,00                   11900,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
090204
  2740000,00                   2740000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 2740000,00                   2740000,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)  дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово- комунальні послуги 2065000,00                   2065000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 2065000,00                   2065000,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  1100,00                   1100,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1100,00                   1100,00
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 0,00                   0,00
090215 "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; 1457500,00                   1457500,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1457500,00                   700000,00
090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 1000000,00                   1000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1000000,00                   1000000,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років 18000000,00                   18000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 18000000,00                   18000000,00
090304 Допомога при народженні дитини 54000000,00                   54000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 54000000,00                   54000000,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  3000000,00                   3000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3000000,00                   3000000,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 8400000,00                   8400000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 8400000,00                   8400000,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 1200000,00                   1200000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1200000,00                   1200000,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 100000,00                   100000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  В тому числі субвенція з державного бюджету 100000,00                   100000,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям   3600000,00                   3600000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3600000,00                   3600000,00
                         
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг 3571400,00                   3571400,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3571400,00                   3571400,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3600,00                   3600,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3600,00                   3600,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.: 6800,00                   6800,00
  - допомога на поховання                     0,00
   придбання твердого палива 6800,00                   6800,00
090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 10200,00                   10200,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 10200,00                   10200,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 417100,00                   417100,00
091207 Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу  260000,00                   260000,00
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 45000,00                   45000,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам   22805900,00                   22805900,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 22805900,00                   22805900,00
  ВСЬОГО 140630896,00 3433282,00 226796,00 68500,00 0,00 0,00 0,00 68500,00 68500,00 0,00 140699396,00
                         
                                                                      Керуючий справами виконкому                                                                              П.М. Чеховський        
                         
                          Додаток  3
                                                                                                                                                                                                                      до рішення виконкому районної ради
                  від ___________ 2014р. № _____
                                                                                                                                                                      до рішення сесії районної ради                    
                         
                                                                                                                                                                                                                           
                         
                         
                          ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ          
                         
                        грн.
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього  з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитуванн місцевих бюджетів Оплата праці  комунальні послуги та енерго-носії Оплата праці  Комунальні послуги та енерго-носії у т.ч. бюд-жет роз-витку з них
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
03 Виконавчий комітет Корольовської районної ради 1919482,00 1163523,00 135796,00 14500,00       14500,00 14500,00   1933982,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1919482,00 1163523,00 135796,00 14500,00       14500,00 14500,00   1933982,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради 138356494,00 2033829,00 65960,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 54000,00 0,00 138410494,00
010116 Органи місцевого самоврядування 2850594,00 2033829,00 65960,00 54000,00       54000,00 54000,00   2904594,00
070303 Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) 950400,00                   950400,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 950400,00                   950400,00
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  11860000,00                   11860000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 11860000,00                   11860000,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають  особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 11900,00                   11900,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 11900,00                   11900,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами                     0,00
090204
2740000,00                   2740000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 2740000,00                   2740000,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)  дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово- комунальні послуги 2065000,00                   2065000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 2065000,00                   2065000,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  1100,00                   1100,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1100,00                   1100,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету                     0,00
090215 "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; 1457500,00                   1457500,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1457500,00                   1457500,00
090216 Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу                      0,00
090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 1000000,00                   1000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1000000,00                   1000000,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років  18000000,00                   18000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 18000000,00                   18000000,00
090304 Допомога при народженні дитини 54000000,00                   54000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 54000000,00                   54000000,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  3000000,00                   3000000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3000000,00                   3000000,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 8400000,00                   8400000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 8400000,00                   8400000,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 1200000,00                   1200000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  В тому числі субвенція з державного бюджету 1200000,00                   1200000,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 100000,00                   100000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 100000,00                   100000,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям   3600000,00                   3600000,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3600000,00                   3600000,00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг 3571400,00                   3571400,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3571400,00                   3571400,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3600,00                   3600,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 3600,00                   3600,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: 6800,00                   6800,00
   придбання твердого палива 6800,00                   6800,00
090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 10200,00                   10200,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 10200,00                   10200,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 417100,00                   417100,00
091207 Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу  260000,00                   260000,00
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 45000,00                   45000,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам   22805900,00                   22805900,00
  В тому числі субвенція з державного бюджету 22805900,00                   22805900,00
75 Фінансовий відділ Корольовської районної ради 354920,00 235930,00 25040,00               354920,00
010116 Органи місцевого самоврядування 354920,00 235930,00 25040,00               354920,00
  ВСЬОГО 140630896,00 3433282,00 226796,00 68500,00 0,00 0,00 0,00 68500,00 68500,00 0,00 140699396,00
                         
                         
                                                                  Керуючий справами виконкому                                                                                  П.М. Чеховський        
                         

 

 

 

                           
                            Додаток  3.1
                                                                                                                                                                                                                         до рішення виконкому районної ради
                    від ___________ 2014р. № _____
                                                                                                                                                                        до рішення сесії районної ради                    
                           
                                                                                                                                                                                                                             
                           
                            ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ У РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ    
                           
                          грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)     Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього  з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) Найменування Оплата праці  комунальні послуги та енергоносії Оплата праці  Комунальні послуги та енерго-носії у т.ч. бюд-жет роз-витку з них
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7
0300000   Виконавчий комітет Корольовської районної ради 1919482,00 1163523,00 135796,00 14500,00       14500,00 14500,00   1933982,00
0310000   Виконавчий комітет Корольовської районної ради 1919482,00 1163523,00 135796,00 14500,00       14500,00 14500,00   1933982,00
0310060 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів   1925479,79 1163523,00 135796,00 14500,00       14500,00 14500,00   1939979,79
0310060 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів   1000,00                   1000,00
15000000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради 138356494,00 2033829,00 65960,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 54000,00 0,00 138410494,00
1510000   Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради 138356494,00 2033829,00 65960,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 54000,00 0,00 138410494,00
1510080 010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 2850594,00 2033829,00 65960,00 54000,00       54000,00 54000,00   2904594,00
1511070 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях  950400,00                   950400,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету  950400,00                   950400,00
1513010 090000 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот   21693900,00                   21693900,00
    В тому числі субвенції з державного бюджету 21693900,00                   21693900,00
1513011 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  11860000,00                   11860000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 11860000,00                   11860000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1513012
090204
2740000,00                   2740000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 2740000,00                   2740000,00
1513013 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства)  дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово- комунальні послуги 2065000,00                   2065000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 2065000,00                   2065000,00
1513015 090215 "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; 1457500,00                   1457500,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 1457500,00                   1457500,00
1513016 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг 3571400,00                   3571400,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 3571400,00                   3571400,00
1513020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  26800,00                   26800,00
    В тому числі субвенції з державного бюджету 26800,00                   26800,00
1513021 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами  на придбання твердого палива та скрапленого газу  11900,00                   11900,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 11900,00                   11900,00
1513023 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  1100,00                   1100,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 1100,00                   1100,00
1513026 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3600,00                   3600,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 3600,00                   3600,00
1513028 090414 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 10200,00                   10200,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 10200,00                   10200,00
1513040   Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям  112105900,00                   112105900,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 112105900,00                   112105900,00
1513041 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 1000000,00                   1000000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 1000000,00                   1000000,00
1513042 090303 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років  18000000,00                   18000000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 18000000,00                   18000000,00
1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини 54000000,00                   54000000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 54000000,00                   54000000,00
1513044 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  3000000,00                   3000000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 3000000,00                   3000000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1513045 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 8400000,00                   8400000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 8400000,00                   8400000,00
1513046 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям 1200000,00                   1200000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 1200000,00                   1200000,00
1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини 100000,00                   100000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 100000,00                   100000,00
1513048 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям   3600000,00                   3600000,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 3600000,00                   3600000,00
1513049 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам   22805900,00                   22805900,00
    В тому числі субвенція з державного бюджету 22805900,00                   22805900,00
1513400 090412 Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: 6800,00                   6800,00
1513401 090412  придбання твердого палива 6800,00                   6800,00
1513180   Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 417100,00                   417100,00
1513181 091205 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами 417100,00                   417100,00
1513190 091207 Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу  260000,00                   260000,00
1513200   Соціальний захист ветеранів війни та праці 45000,00                   45000,00
1513202 091209 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 45000,00                   45000,00
7500000   Фінансовий відділ Корольовської районної ради 354920,00 235930,00 25040,00               354920,00
7510000   Фінансовий відділ Корольовської районної ради 354920,00 235930,00 25040,00               354920,00
7510080 010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 354920,00 235930,00 25040,00               354920,00
    ВСЬОГО 140630896,00 3433282,00 226796,00 68500,00 0,00 0,00 0,00 68500,00 68500,00 0,00 140699396,00
                           
                           
                                                                    Керуючий справами виконкому                                           П.М. Чеховський                  

 

 

 Додаток № 4

 до рішення виконкому районної ради

 від ____________ 2014р. № _____

 

Перелік державних та регіональних програм

по районному бюджету на 2014 рік

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

 

Назва головного розпорядника коштів

 

Загальний фонд

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування міських бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

Найменування програми

 

Сума

15

Управління праці та соціального захисту населення

 

311 800,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення в т.ч.:

„Про Програму соціального захисту населення району на 2014 рік”

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 

6 800,00

091207

Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

 

260 000,00

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

 

45 000,00

 

 

Всього

 

311 800,00

 

Керуючий справами виконкому П.М. ЧеховськийВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове