Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 178
візитів сьогодні: 5214
візитів всього: 148642
Прогноз погоди
Благодійна допомога закладам освіти
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ    
Н А К А З
 
Про посилення контролю
за порядком отримання
благодійних  внесків
 
(Наказ  управління освіти Житомирської  міської ради від 21.10.2013 року № 389 в редакції наказу управління освіти Житомирської міської ради від 27.04.2015 №200)
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами управління освіти
№ 257 від 28.05.2015
№ 26 від 27.01.2016}
 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  № 1/9-608 від 05 вересня 2013 року у засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.
Міністерство освіти і науки України даним листом наголосило, що фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням  у  бухгалтерському обліку (лист Міністерства освіти і науки молоді і спорту України від 9 квітня 2012р.  № 1/9-272).
У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється відповідно до чинного законодавства, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо.
Батьківські комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які мають право створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.
Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011 року № 398. Відповідно до пункту 5.1. Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу батьківські комітети мають право створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.
У загальноосвітньому навчальному закладі  може діяти піклувальна рада навчального закладу, що вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації         навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.
Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу та педагогічні працівники не мають право втручатися у діяльність батьківських комітетів, благодійних фондів створених батьками і піклувальних рад, що пов’язана із наданням матеріальної допомоги у вигляді грошових коштів, товарів, робіт і послуг.
З метою запобігання порушень чинного законодавства, забезпечення конституційних норм і положень щодо доступності, безоплатності дошкільної та загальної середньої освіти,  попередження зловживань серед адміністрації навчальних закладів м. Житомира
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Керівникам навчальних закладів м. Житомира:
1.1. Прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.
1.2. Заборонити незаконний збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів.
1.3. Звернутися до батьківських комітетів (рад) навчальних закладів з пропозицією розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства.
1.4. Відповідно до плану роботи закладу але не менше ніж один раз на рік проводити звітування про свою роботу, в тому числі  про використання благодійних коштів перед батьківською громадськістю, радами та піклувальними радами навчальних закладів.
1.5. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів  на стендах навчальних закладів.
1.6. При проведенні щорічної інвентаризації, посилити контроль за своєчасністю обліку та належного використання матеріальних цінностей, що надходять як благодійна допомога.
2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти (Щедракова Н.Л.):
2.1. Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів з метою забезпечення належного обліку і використання грошових коштів, а також товарів, робіт і послуг, що надходять як благодійна допомога.
2.2. Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті Житомирської міської ради щоквартально інформації щодо збору та витрат благодійних внесків у підпорядкованих закладах освіти. 
3. Спеціалісту управління освіти Єрмаковій О.О. при формуванні робочої програми атестаційних експертиз навчальних закладів включати питання відповідності фінансової документації (в тому числі щодо обліку благодійних коштів) в критерії оцінювання діяльності навчальних закладів в порядку визначеному чинним законодавством».
{Пункт третій із змінами, внесеними згідно з Наказом управління освіти    № 257 від 28.05.2015}
4. Примірний перелік нормативних актів, що регулюють питання надання та обліку благодійної допомоги наведено у додатку 1 до цього наказу.
5. Рекомендації щодо відображення у бухгалтерському обліку надходжень благодійної допомоги наведено у додатку 2.
6. Головному спеціалісту управління освіти (Кухарчук Т.Є.) забезпечити ознайомлення всіх працівників, яких цей наказ стосується, під особистий підпис.
7. Інженеру-програмісту централізованої бухгалтерії (Бурмакін С.А.) забезпечити оприлюднення даного наказу на офіційному сайті Житомирської міської ради.
8. Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти Кошевич Р.Л.»
 
 
Начальник управління освіти
Житомирської міської ради                                                 В.В. Арендарчук
 
Кваснов П.С.
474836
                        Додаток 1 до наказу  управління освіти
                                               Житомирської    міської ради
                                               від  21.10.2013 року № 389 в редакції
наказу управління освіти
Житомирської міської ради
від 27.04.2015 №200
 
Примірний перелік нормативних актів, що регулюють питання
надання та обліку благодійної допомоги
 
1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 р. № 5073- VI (зі змінами та доповненнями)..
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222 (зі змінами).
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).
6. Наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання» від 2 грудня 1997 р. № 125/70.
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 29.12.2015  № 121.
{Пункт сьомий додатку першого зі змінами, внесеними згідно з Наказом управління освіти № 26 від 27.01.2016}
8. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» N 68 від 27.07.2000 (зі змінами).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295  «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».
10. Наказ Міністерства фінансів України 23.08.2012  № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».
11. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 « Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору».
 
Додаток 2 до наказу  управління освіти
                                               Житомирської    міської ради
                                               від  21.10.2013 року № 389 в редакції
наказу управління освіти
Житомирської міської ради
від 27.04.2015 №200
 
 
Рекомендації щодо відображення
у бухгалтерському обліку надходжень благодійної допомоги
 
1. Благодійна допомога у вигляді грошових коштів
 
1.1.Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, за власним бажанням можуть перераховувати навчальним закладам через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України в м. Житомир.
У випадку внесення готівкових коштів банківська установа, що приймає кошти, зобов’язана видати платнику квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку. У випадку внесення безготівкових коштів банківська установа надає платнику підтвердження (відмітка на платіжному дорученні, банківська виписка).
 Відповідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013  № 611, облік надходжень благодійних грошових коштів здійснюється за дебетом субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку грошових коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 713 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Такі надходження відображаються у меморіальному ордері № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)», форма якого наведена у Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженій наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. № 68 (із змінами, далі — Інструкція № 68). Основою для заповнення зазначеного меморіального ордеру є виписки банку чи Державної казначейської служби України.
 
2. Благодійна допомога у вигляді товарів, робіт і послуг
 
2.1.Благодійна допомога у вигляді товарів, робіт і послуг, яка надходить до навчального закладу, має бути оприбуткована. Для цього необхідно внести зміни до спецфонду кошторису за іншими джерелами власних надходжень згідно з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
Разом з довідкою про внесення змін до спеціального фонду в органи Державної казначейської служби необхідно подати довідку про надходження у натуральній формі. Зазначену довідку подають не пізніше останнього робочого дня місяця у якому надійшла благодійна допомога у формі товарів, робіт і послуг.
Такі надходження відображаються у меморіальному ордері № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ», форма якого наведена у Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженій наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. № 68.
  1. Щомісячне відображення оборотів з коштами,
товарами, роботами і послугами, звітність
 
3.1.Наприкінці кожного календарного місяця суми оборотів за меморіальними ордерами, №3 і №14 відображаються у книзі                    «Журнал-головна».
3.2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012       № 44 в управління Державної казначейської служби України у м. Житомир надається звіт форми 4/2 «Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень».
 
  1. Визнання та первісна оцінка основних засобів
та нематеріальних активів, що надходять безоплатно
(як дарунки або благодійна допомога) 
4.1. Визнання та первісна оцінка основних засобів та нематеріальних активів здійснюється з урахуванням рекомендацій викладених у наказі Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 « Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору».
4.2. Зокрема основні засоби, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника навчального закладу, до складу якої входять працівники навчального закладу і член  або представник батьківського  комітету тощо.
Комісія складає відповідний документ (акт) в довільній формі, в якому зазначаються найменування і вартість отриманих від фізичних осіб основних засобів на підставі якого операції з безоплатного отримання відображаються в бухгалтерському обліку.
{Абзац другий пункту 4.2. розділу четвертого додатку другого із змінами, внесеними згідно з Наказом управління освіти № 26 від 27.01.2016}
При надходженні основних засобів, отриманих безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка від юридичної особи комісія складає відповідний документ (акт) у формі визначеній чинним законодавством, в якому зазначаються найменування і вартість отриманих основних засобів на підставі якого операції з безоплатного отримання відображаються в бухгалтерському обліку.
{Пункт 4.2. розділу четвертого додатку другого доповнено абзацом третім згідно з Наказом управління освіти № 26 від 27.01.2016}
Основні засоби передаються разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів.
У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається комісією на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.
Під час отримання основних засобів, що були у користуванні, зазначають процент їх зносу. Дані акта відображають у бухгалтерському обліку.
4.3. Нематеріальні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника навчального закладу, до складу якої входять працівники навчального закладу і член  або представник батьківського  комітету тощо.
Комісія складає відповідний документ (акт), в якому зазначаються найменування і вартість отриманих нематеріальних активів, на підставі якого операції з безоплатного отримання відображаються в бухгалтерському обліку. 
У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості нематеріальних активів, первісна вартість визначається комісією на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства».
 
 
Головний бухгалтер                                                               Н.Л. Щедракова
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове