Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів:
візитів сьогодні: 5621
візитів всього: 576747
Прогноз погоди
Рішення вісімнадцятої сесії Житомирської міської ради п'ятого скликання № 439 від 21.11.2007р. "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
вісімнадцятої  сесії п’ятого  скликання


від   21.11.07   № 439
                м. Житомир

Про затвердження
Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної
діяльності для оцінки земельних
ділянок несільськогосподарського
призначення на яких розташовані
об’єкти нерухомого майна


    З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, відповідно до Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про оцінку земель”, “Про плату за землю”, “Про оренду землі”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного кодексу України, міська рада

ВИРIШИЛА:
1. Затвердити :
1.1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, згідно з додатком 1
1.2. Склад комісії по визначенню суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, згідно з додатком 2.
1.3. Зразок типового договору на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, згідно з  додатком 3.
    
2. Прес-службі міської ради забезпечити інформування через засоби масової інформації юридичних і фізичних осіб по даному рішенню.

3. Розглянути на сесії міської ради звіти з експертно-грошової оцінки земельних ділянок, дата оцінки яких здійснена до 01.12.2007 року включно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

    
Мiський голова                                                                           В.Т.Шелудченко

                                Додаток 1
                                                              до рішення міської ради
                                                                                    “_______”__________200_ №______


Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  діяльності
 оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
ризначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

Загальні положення

1. Дане Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) Житомирською міською радою, яка виступає замовником незалежної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.
2. У даному Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законом порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює два оцінювача, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України  “ Про оцінку земель” від 11.12.2003 року;
претендент – суб’єкт оціночної діяльності , який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Житомирської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в засобах масової інформації про проведення конкурсу;
учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;
робоча група – група фахівців (у кількості 7 осіб) Житомирської міської ради створена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;
конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки земельних ділянок, перелік яких визначений цим Положенням.
3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі-комісія), склад якої затверджується відповідно до додатку 2 рішення сесії міської ради.
4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
видає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів комісії;
організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;
представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.
5. Секретар комісії:
забезпечує виконання доручень голови комісії;
готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
оформляє протоколи комісії.
6. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії(у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за розпорядженням міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних відділів міськвиконкому.
7. З метою розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням створюється робоча група у складі:
–    заступник міського голови, голова комісії;
–    начальник управління регулювання земельних відносин, заступник голови комісії;
- головний спеціаліст управління регулювання земельних відносин, секретар комісії;
–    головний спеціаліст юрисконсульт управління регулювання земельних відносин;
–    заступник начальника управління, начальник відділу оренди та продажу землі управління регулювання земельних відносин;
–    представник Житомирського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фахівців оцінки”(за згодою);
– заступник директора департаменту, начальник відділу доходів міського бюджету.

До повноважень робочої групи належать:
-    підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
- підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується залучити до участі у конкурсі;
- розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності п.12 цього Положення;
-   повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушенням вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.
8. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок виданих відповідно до Закону України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 року якими передбачено здійснення практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
9. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно нормативної грошової та експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до “Порядку ведення державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 року за № 941.
- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки земельних ділянок.

Підготовка до проведення конкурсу
10. Інформація про проведення конкурсу публікується міською радою в засобах масової інформації а саме: в газеті “МІСТО” та розміщується на сайті Житомирської міської ради (http: // zt – rada.gov.ua) за 15 днів до оголошення дати проведення конкурсу.
11. Інформація про проведення конкурсу має містити:
дату, час і місце проведення конкурсу;
відомості про об’єкт оцінки (технічне завдання);
кінцевий термін подання документів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу вимоги щодо практичного досвіду з оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення);
місцезнаходження комісії, контактні телефони.
12. Претенденти подають секретарю комісії до управління регулювання земельних відносин міської ради заяву та конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
копія ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах;
копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів;
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Державним комітетом України по земельних ресурсах;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки земельних ділянок).
До підтвердних документів можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
13. Прийняття заяв про участь в конкурсі та подані документи припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.
14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу
15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох претендентів.
16. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії. У цьому випадку вартість виконання робіт за договором не може перевищувати звичайну ціну, установлену для відповідної групи об’єктів оцінки.
17. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:
 - Кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, (а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки земельних ділянок);
 - Досвід учасника конкурсу з оцінки земельних ділянок;
- Запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із звичайною ціною;
 - Досвід та практика застосування аналогічних оцінок для визначення експертної оцінки земельної ділянки.
19. Рішення комісії приймається шляхом голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу „за” чи „проти”.
Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів „за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.
За результатами голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.
Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків головування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 3 до цього Положення.
20. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

Інші питання, пов’язанні з конкурсом та його результати
21. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
22. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
 23. Інформація про результати конкурсу публікується в засобах масової інформації(газета “Місто”), розміщується на сайті Житомирської міської ради (http: // zt – rada.gov.ua).
24. З переможцем конкурсу, міська рада укладає договір на виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки. Оплату робіт з експертної грошової оцінки проводить заявник.
25. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення  суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з експертної оцінки земельної ділянки, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні.
В таких випадках комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки земельної ділянки, та укладення з ним додаткового договору, на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення у цьому разі комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об’єктів оцінки на підставі узагальнення інформації щодо рівня цін на послуги за результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.


Секретар міської ради                                                                 А.З.Каленський
 
                              Додаток 1   до Положення про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної
                                                                                          діяльності для оцінки земельних ділянок     
                                                                  несільськогосподарського  призначення на яких розташовані
                                                                                               об’єкти нерухомого майна
   
ІНФОРМАЦІЯ
Про об’єкт оцінки (земельної ділянки) що підлягає продажу, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, (для визначення вартості земельної ділянки).

Мета проведення незалежної оцінки ________________________________________
________________________________________________________________________

Назва підприємства ______________________________________________________
________________________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства ___________________________________________
________________________________________________________________________
(поштовий індекс місцезнаходження)
________________________________ _______________________________
                                                (телефон)                                                              (телефакс)
    Галузь народного господарства, основний види продукції (послуг), що виробляються ,   
           категорія земель на якій розташовано об’єкт , функціональне використання земельної  
            ділянки що підлягає оцінці _________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Кількість об’єктів, необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(заповнюється у разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ______________________
_______________________________________________________________________
за станом на ____________________________________________________________
    (за останній звітний період)
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні)___________________________________________________________________________

Організаційно-правова форма (державна/орендна) _________________________________

Запланована дата оцінки _______________________________________________________

Відповідальна особа за подання інформації ___________________             ________________                                                                                                                                         
            “____________________”_________________200__
 
                                                                                                                        (підпис)                          (ініціали, призвіще)
Реєстраційний №_________                                            

   Додаток 2
 “_____”_________200_____р.                                   до Положення   про конкурсний                         
(дата реєстрації заяви)                                                                            відбір суб’єктів оціночної
                                                                                                діяльності для оцінки земельних ділянок    несільськогосподарського            призначення на яких розташовані                         
     об’єкти нерухомого майна
З А Я В А

Про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________
    (назва заявника)

Керівник
_____________________________________________________________________________
                                                           (призвіще, ім’я та по батькові; посада)
                                      
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта)
“_____” ______________ 200__р.                                          ____________________________
    (дата заповнення заяви)         (підпис керівника) 
                                                                                                Додаток 3
                                                                                                до Положення   про конкурсний                         
                                                                                                                   відбір суб’єктів оціночної
                                                                                                діяльності для оцінки земельних ділянок                                 
                                                                       несільськогосподарського                                                               
                                                                                    призначення на яких розташовані                                                                                
     об’єкти нерухомого майна
  

ВІДОМІСТЬ
Підсумків голосування

Об’єкт оцінки _____________________________________________________________
                                  (назва об’єкту оцінки)

№ з/п    Учасник конкурсу    Кількість голосів    Кількість голосів
        “за”    “проти”    “за”    “проти”                
                                   

             
                   Секретар комісії      ______________________                      __________________________
         (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)


                                                                                                                                                           Додаток 3
                                                                                                                                                          до рішення міської ради
                                            “____”____200_№__

ДОГОВІР № ____
на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
на якій розташовано об’єкт нерухомого майна
  м. Житомир    “____-“ __________ 200_ р.
______________________________________________________________________                           (назва організації)
далі Оцінювач, в особі директора _________________________, який діє на підставі Статуту та Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № __________ виданого ФДМ України ___________ з однієї сторони, Житомирська міська рада, далі Замовник, в особі міського голови Шелудченко Віри Тимофіївни, з другої сторони, та _____________________________, далі Платник, з третьої сторони, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, Платник сплачує, а Оцінювач бере на себе зобов'язання по визначенню вартості земельної ділянки площею ________кв. м, що знаходиться за адресою м. Житомир, ____________________ (далі - Об'єкт оцінки), згідно з даними листа №_____від_        200_/ року.
1.1.1. Замовник надає   Оцінювачу протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору заяву на проведення оцінки, в якій зазначаються назва, місце розташування, склад оцінюваного об'єкта та інші дані.
1.2. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки.
1.3.Вид вартості земельної ділянки: ринкова вартість.
1.4.Призначення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
1.5.Дата оцінки – “____”  _______200_ р.

2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1.Оцінювач бере на себе виконання поетапно наступних робіт:
2.1.1.Аналіз наданих Замовником за вимогою Оцінювача вихідних даних:
•    інвентаризаційної справи БТІ;
•    довідки про земельний податок (оренду);
•    свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна;
•    свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
•    документ що посвідчує право користування земельною ділянкою

2.1.2.     Факт отримання документації, що вимагається, підтверджується Актом приймання-передачі вихідних даних або іншим письмово оформленим документом (розпискою, супровідним листом тощо), який є невід'ємною частиною Договору.
2.1.3.    Огляд на місці елементів, що входять до складу об'єкта оцінки.
2.1.4.    Визначення вартості об'єкта оцінки відповідно до Національних стандартів та Єдиних міжнародних стандартів оцінки.
2.1.5.    Узгодження отриманих результатів із Замовником.
2.1.6.    Складання висновку.

2.2. Висновок надається у формі письмового звіту (далі Звіт), складеного відповідно до Національних стандартів оцінки і Норм професійної практики оцінки та етики Українського товариства оцінювачів (1994 р.),Закону України «Про оцінку земель» (2003 р.).
2.3.Оцінювач розпочинає виконання робіт після підписання   Договору. Загальний термін виконання робіт складає 20 (двадцять)  календарних днів, починаючи з наступного дня після дати сплати Платником повної
вартості робіт   згідно з   п. 3.2. Договору   та отримання Оцінювачем усієї необхідної документації для проведення оцінки.
2.4. У випадку внесення істотних змін та доповнень до Договору, які впливають на хід проведення робіт, у тому числі зміна предмету Договору, термін внесення змін та доповнень термін по Договору, якщо інше не передбачено угодою сторін. У випадку несвоєчасного  надання  Замовником  Оцінювачу необхідної інформації,  термін виконання Договору автоматично пролонгується на термін, необхідний для отримання інформації, що вимагається Оцінювачем. У випадку надання Замовником Оцінювачу недостовірної, неточної або помилкової інформації, термін виконання Договору автоматично пролонгується на термін, необхідний для коректування інформації, що вимагається Оцінювачем.
2.5. Оцінювач зобов'язаний надати Замовнику Звіт для ознайомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення робіт, передбачених п.2.1. Після закінчення даного терміну, у випадку невиконання
зобов'язання по передачі Звіту, до Оцінювача застосовуються санкції, передбачені п.5.3.1 даного Договору.
2.6.    У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково прийняти і сплатити виконану роботу, відповідно до положень даного Договору.
2.7. Оцінювач у процесі виконання роботи по даному Договору має право від свого імені та за свій рахунок, а за узгодженням із Замовником — за його рахунок, здійснювати збір та аналіз фонової та поточної інформації в Україні та, при необхідності, за кордоном (біржові котирування, нормативно встановлені коефіцієнти, законодавчі зміни, пов'язані з предметом Договору, тощо), пошук та аналіз даних по аналогічних об'єктах оцінки, а також вимагати іншу необхідну для роботи інформацію у третіх осіб.
3.ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1.    Загальна вартість робіт складає __________________ грн. (_________________________________________________________).
Зміна ціни після укладення Договору допускається лише за взаємною згодою сторін.
3.2.    Платник сплачує повну вартість робіт згідно з п. 3.1. Договору протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладання даного Договору.

4.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ І ПЕРЕДАЧІ РОБІТ
4.1.    Після виконання Оцінювачем робіт (відповідно до пп. 1.1-1.4, 2.1 даного Договору) Оцінювач передає Замовнику в строк, встановлений п.2.3. Договору, 4 (чотири) екземпляри Звіту українською мовою (включаючи
додатки до нього), а також сторонами складається Акт приймання-передачі робіт. За вимогою Замовника Оцінювач надає 1 (одну) годину робочого часу для відповідей на питання щодо результатів роботи.
4.2.    Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після дати фактичної передачі Звіту для ознайомлення прийняти роботу і підписати Акт приймання-передачі робіт.
4.2.1. Платник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після дати фактичної передачі Звіту Замовнику підписати Акт приймання-передачі робіт.
4.3.     За наявності мотивованих заперечень (зауважень) Замовника, оформлених у письмовій формі, проти приймання роботи і підписання Акту, їх слід надати Оцінювачу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
фактичної передачі Звіту. За таких обставин сторони зобов'язані урегулювати суперечності протягом 3 (трьох) робочих днів і прийти до порозуміння.
4.4.    У випадку неотримання Оцінювачем у вказаний термін мотивованих заперечень (зауважень) Замовника і підписаного Акту прийому-передачі, робота вважається прийнятою по факту в термін, вказаний в п. 4.1 даного
Договору, і на Оцінювача не накладаються санкції за невиконання роботи, передбачені п.5.3.1, а Платник повинен оплатити протягом 3 (трьох) календарних днів виконані роботи відповідно до положень даного
Договору.
5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Оцінювач має право:
5.1.1. Отримувати пояснення та додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки майна та складання   Звіту від Замовника та інших осіб відносно інформації, що містить комерційну таємницю;
    5.1.2. По узгодженню з Замовником Оцінювач залучає за своїм вибором   самостійні експертні групи для виконання окремих частин роботи. Вартість    цих робіт сплачується Платником додатково протягом 3 (трьох) робочих    днів з  моменту підписання Акту виконаних робіт.
 
5.1.3. Відмовитися від проведення оцінки майна у випадку виникнення обставин, що перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, в тому числі будь-яких форм примусу;
5.1.4.    Страхувати свою громадянську відповідальність, пов'язану з професійною  
оціночною діяльністю;
5.1.5.    Доступу до оцінюваного майна, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має істотне значення для оцінки;
5.1.6.    У випадку несплати вартості робіт по Договору в порядку і в терміни, встановлені даним Договором, Оцінювач має право анулювати Звіт про оцінку. Акт про анулювання результатів оцінки направляється
сторонам по Договору.
5.2. При неотриманні у повному обсязі документації та інформації, необхідних для проведення оцінки, в тому числі від третіх осіб, Оцінювач має право продовжити строк виконання робіт на термін, необхідний для
самостійного збору, у випадку неможливості - зобов'язаний відобразити факт відсутності необхідної інформації у Звіті. Оцінювач не несе відповідальності за висновки, зроблені на основі документів та інформації, що містять недостовірні дані, крім тих випадків, коли Оцінювач згідно зі своїм професійним рівнем був здатен виявити недостовірність інформації.
5.2.1. Вся надана Замовником інформація про об'єкт оцінки, перевірка якої неможлива за об'єктивних причин або виходить за рамки компетенції Оцінювача, розглядається як достовірна і така, що не потребує додаткового аналізу.
5.3.Оцінювач зобов'язаний у терміни, вказані в п.2.3. даного Договору, провести оцінку відповідно до вимог пунктів 1.1-1.4 даного Договору і надати Замовнику Звіту терміни, визначені п. 2.3.
5.3.1.У випадку порушення зобов'язань, передбачених п. 5.З., на Оцінювача накладаються штрафні санкції в розмірі 5 % (п'яти відсотків) від вартості робіт по даному Договору. У випадку завдання Замовнику збитків, в результаті порушення зобов'язань, передбачених п.5.3., збитки сплачуються в обсязі, що не перевищує вартість робіт по даному Договору, непокриту сумою неустойки (штрафних санкцій).
5.3.2. Оцінювач несе відповідальність за несвоєчасне виконання робіт тільки в тому випадку, якщо Замовник своєчасно надав необхідну інформацію (документацію), яка необхідна Оцінювачу для проведення роботи, згідно з вимогами Договору, а також своєчасно здійснив оплату відповідно до даного Договору.
5.3.3.    Висновок про оцінку вартості, оформлений у вигляді Звіту, подає професійну точку зору Оцінювача без будь-яких гарантій з його сторони відносно умов подальшого розпорядження власником майна, що належить оцінити, або уповноваженої ним особи, своїм майном.
5.3.4.Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли при використанні
 результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.
5.4. Платник зобов'язаний своєчасно, відповідно до пунктів 3.1.-3.3. даного Договору, сплатити вартість послуг.

5.5.У випадку несплати авансу у розмірі та у термін, встановлені    даним Договором, на Платника накладаються штрафні санкції в розмірі 5 % (п'яти відсотків) від вартості робіт по Договору. Виплата  штрафу не звільняє Платника від виконання своїх зобов'язань по даному  Договору.
  5.6. Замовник відповідає за забезпечення Оцінювача відповідно до   п.2.1.1 Договору усією необхідною інформацією (документацією) для  проведення роботи,     що становить предмет даного Договору, у тому   числі  особисте ознайомлення з об'єктом оцінки.
5.7. Заперечення Замовника проти змісту Звіту в цілому або частини не  можуть розглядатися як підстава для розірвання Договору або відмови від приймання робіт в односторонньому порядку. Усі заперечення щодо якості виконаної роботи повинні бути, згідно з п. 4.4., надані Оцінювачу або відображені в Акті приймання-передачі робіт. У випадку неотримання заперечень щодо якості робіт у встановлені терміни або у момент підписання Акту приймання-передачі робіт, роботи вважаються виконаними належним чином і прийнятими Замовником.
5.7.1. Замовник зобов'язаний надати можливість доступу до об'єкта оцінки фахівцям, що залучені Оцінювачем до проведення оцінки, та сприяти наданню всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитися у власника або уповноваженої особи.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1.Оцінювач гарантує нерозголошення і конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, отриманої в результаті проведення оцінки майна і використовуваної під час виконання даної
роботи. Зобов'язання щодо конфіденційності і невикористання, накладені даним Договором на Оцінювача, не розповсюджуються на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, яка стане відомою не з вини Оцінювача.
6.2.Звіт про оцінку призначається виключно для використання Замовником з метою, визначеною в п.1.2. У всіх інших випадках, для будь-якого відтворення, опублікування чи розповсюдження Звіту або його частин потрібна письмова згода зі сторони Оцінювача. Замовник гарантує нерозголошення інформації про методи роботи Оцінювача, вартість та умови робіт по даному Договору. Не припустимим є будь-яке втручання третьої сторони у взаємовідносини сторін по зобов'язаннях даного Договору.
6.3.У випадку зняття Замовником заявки на виконання роботи по даному Договору після того, як Оцінювач приступив до роботи, Оцінювач призупиняє виконання роботи. Внесені Платником платежі Оцінювачем не повертаються.
6.4.Документи та інші інформаційні матеріали, надані Замовником  та зібрані Оцінювачем у процесі проведення оцінки, підлягають передачі Замовнику.
 6.5. За вимогою Замовника, Оцінювач передає Замовнику усі примірники Звіту на всіх видах носіїв (відео - аудіопродукція, інформація на електронних, друкованих та паперових носіях) та не має права зберігати Звіт, документи та інші інформаційні матеріали у архіві Суб'єкта оціночної діяльності.
6.5.1.Оцінювач, з метою дотримання конфіденційності виконаної роботи, після завершення роботи, зобов’язаний видалити з пам'яті комп'ютера, на якому виконувалася робота, електронну версію розрахунків та звіту. Зберігання примірника Звіту з додатками відповідно до встановлених норм покладається на Замовника.
    6.6.Оцінювач не має права відтворювати, друкувати або розповсюджувати будь-яку інформацію щодо об'єкта  оцінки без письмової згоди Замовника.
6.7.    Після приймання-передачі робіт сторони мають право знищити робочі матеріали та документи на всіх видах носіїв (відео-, аудіопродукція, інформація на електронних, друкованих та паперових носіях).
6.8.Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
       

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

    7.1. Даний Договір складено у 3 (трьох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру у кожної сторони на __аркушах.
    7.2. Строк дії Договору: початок – з моменту укладання Договору, закінчення – після виконання сторонами усіх зобов’язань.
    7.3.Адреси та розрахункові рахунки сторін:
                       


 
ОЦІНЮВАЧ:
_________________
_________________
__________________
__________________
 
ЗАМОВНИК:
Житомирська міська рада
м. Житомир, майдан Рад, 4/2 р/р №37328015002262 МФО 811039 код 04053625 в УДК в Житомирській області

 
ПЛАТНИК: 
___________________
___________________
__________________
___________________
АКТ
приймання - передачі виконаних робіт та наданих послуг
 
м. Житомир
 
200_р.
 
Виконавець  ________________________________, в особі директора ________________________________ який діє на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок № _______ від _________ р., виданого відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, з однієї сторони, представник Замовника - Житомирська міська рада, далі Замовник, в особі _________________________, з другої сторони, та Платник - ________________ _________________________________, з третьої сторони, склали даний акт про те, що Виконавець надав послуги з оцінки Земельної ділянки за адресою ________________, згідно з умовами Договору № ______ від “____” _________ 2007 року та у визначений термін. При підписанні даного Акту Замовнику передано                   4 (чотири) екземпляри Звіту № _____ українською мовою, включаючи додатки до останнього. Даний Акт свідчить про те, що по наданих послугах згідно з умовами Договору № ____ від “____” _________2007 року, претензій немає. Вартість послуг складає _________грн.
Складений акт є підставою для кінцевих взаємних     розрахунків.

Послуги прийняв ______________________________________________________

Послуги передав______________________________________________________
   
Послуги сплатив  ______________________________________________________  


Секретар міської ради                                                                                  А.З.Каленський

                                                                                        Додаток 2
                                                                                                                 до рішення міської ради
                                                                                      “____”______200_№__
Склад комісії
по визначенню суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок
 несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна
                                                                              Заступник міського голови
                                                                         з питань діяльності         
                                                                                      виконавчих органів ради
                                        голова комісії 

Ревенко Оксана Михайлівна                                     -начальник управління 
                                                                                      регулювання земельних 
                                                                                      відносин заступник голови       
                                                                                      комісії
 
Невзоров Сергій Олександрович                            - головний спеціаліст     
                                                                                      відділу оренди та продажу
                                                                                      землі управління регулювання                     
                                                                                       земельних відносин
                                                                                       секретар комісії
Члени комісії

Пшоняк Дмитро Іванович                                        - начальник управління 
                                                                                       земельних ресурсів у
                                                                                       м. Житомирі (за згодою)

       Бодашевська Юлія Сергіївна                                     - головний спеціаліст юрисконсульт управління регулювання земельних відносин

Лалименко Єлізавета  Володимирівна                    - заступник начальника 
                                                                                       управління, начальник  
                                                                                       начальник відділу оренди
                                                                                       та продажу землі управління       
                                                                                       регулювання земельних   
                                                                                        відносин
                                                                                       
Драга Валерій Іванович                                            - заступник начальника 
                                                                                       управління, начальник 
                                                                                       відділу земельних 
                                                                                       відносин та кадастру управління      
                                                                                       регулювання земельних 
                                                                                        відносин

Кравчук Олена Борисівна                                       - начальник відділу департаменту 
                                                                                      власності та ринкового 
                                                                                      регулювання (за згодою)
 


Сидорова Олена Леонтіївна                                     - заступник директора     
                                                                            департаменту, начальник 
                                                                            відділу доходів міського
                                                                            бюджету (за згодою)

                                                                          - депутат міської ради
                                                                                (за згодою)

                                                                           
                                                     
Секретар міської ради                                                                            А.З.Каленський
 
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять четверта сесія п’ятого скликання


від 05.08 2009р. № 1039
м. Житомир

Про внесення змін до
рішення міської ради
від 21.11. 07№ 439З метою приведення рішення міської ради від 21.11.07 № 439 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна” до вимог чинного законодавства та забезпечення економічного регулювання земельних відносин, конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, відповідно до Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про оцінку земель”, “Про плату за землю”, “Про оренду землі ”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного кодексу України, міська рада

ВИРIШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.11.07 № 439 “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна” а саме:
1.1. Пункт 1 додатку 1 викласти в наступній редакції: “ Дане Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) управлінням регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, яке виступає замовником незалежної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності проводиться управлінням регулювання земельних відносин Житомирської міської ради при наявності клопотання юридичних або фізичних осіб, які є користувачами земельних ділянок на оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, окремо по кожній земельній ділянці.”
1.2. Виключити наступні вирази в додатку 1:
1.2.1. У пункті 9 вирази “досвід суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки несільськогосподарського призначення” та “та їх особистого досвіду у проведенні оцінки земельних ділянок”.
1.2.2. У пункті 18 вираз “досвід учасника конкурсу з оцінки земельних ділянок” та “досвід та практика застосування аналогічних оцінок для визначення експертної оцінки земельної ділянки”.
1.3. Пункт 24 додатку 1 викласти в наступній редакції: “З переможцем конкурсу, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради в термін до 5 (п’яти) робочих днів укладає договір на виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки Оплату робіт з виготовлення звіту з експертно грошової оцінки проводиться замовником - в особі управління регулювання земельних відносин, за рахунок попередньо сплаченого авансового внеску”.
2. Пункт 1.3 зазначеного вище рішення викласти в такій редакції: “Зразок типового договору на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення на якій розташовано об’єкт нерухомого майна” згідно з додатком.
3. Встановити, що авансові внески в рахунок оплати ціни земельної ділянки перераховуються на рахунок для виконання окремих доручень управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради і використовуються ним для оплати виконання експертно грошової оцінки земельних ділянок.
4.Доручити управлінню регулювання земельних відносин Житомирської міської ради ( начальник Ревенко О.М), як головному розпоряднику коштів, підготовку та укладання договорів на виготовлення звітів з експертно грошової оцінки земельної ділянки за рахунок авансового внеску.
5. Прес-службі міської ради забезпечити інформування через засоби масової інформації юридичних і фізичних осіб по даному рішенню.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І.П. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.


Мiський голова В.Т.Шелудченко
 Додаток
до рішення міської ради
05.08.2009 № 1039
“Погоджено”
“______ “_________
_____________Житомирський міський голова


ДОГОВІР № ____
на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
на якій розташовано об’єкт нерухомого майна
м. Житомир “____-“ __________ 200_ р.
______________________________________________________________________ (назва організації)
далі Оцінювач, в особі директора _________________________, який діє на підставі Статуту та ліцензії серії__________ № __________ виданого Держкомземом України ___________ з однієї сторони, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради з другої сторони, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, та сплачує за рахунок авансового внеску, а Оцінювач бере на себе зобов'язання по визначенню вартості земельної ділянки площею ________кв. м, що знаходиться за адресою м. Житомир, ____________________ (далі - Об'єкт оцінки), згідно з даними листа №_____від_ 200_/ року, та рішення Житомирської міської ради від ________20_____року зав №.
1.1.1. Замовник надає Оцінювачу протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору, заяву на проведення оцінки (та необхідний комплект документів) в якій зазначаються назва, місце розташування, склад оцінюваного об'єкта та інші дані.
1.2. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки.
1.3.Вид вартості земельної ділянки: ринкова вартість.
1.4.Призначення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
1.5.Дата оцінки – “____” _______200_ р.

2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1.Оцінювач бере на себе виконання поетапно наступних робіт:
2.1.1.Аналіз наданих Замовником за вимогою Оцінювача вихідних даних
Замовник за вимогою Оцінювача надає наступні вихідні дані про об’єкт оцінки.

• копія інвентаризаційної справи БТІ;
• витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
• свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна з відповідним витягом з реєстру прав на нерухоме майно (нотаріально посвідчене);
• свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена);
• документ що посвідчує право користування земельною ділянкою;
• довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

2.1.2. Факт отримання документації, що вимагається, підтверджується Актом приймання-передачі вихідних даних або іншим письмово оформленим документом (розпискою, супровідним листом тощо), який є невід'ємною частиною Договору.
2.1.3. Огляд на місці елементів, що входять до складу об'єкта оцінки.
2.1.4. Визначення вартості об'єкта оцінки відповідно до Національних стандартів та Єдиних міжнародних стандартів оцінки.
2.1.5. Узгодження отриманих результатів із Замовником.
2.1.6. Складання висновку.

2.2. Висновок надається у формі письмового звіту (далі Звіт), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (2003 р.), Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок (2002 р.), Національних стандартів оцінки і Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (2003р.),
2.3.Оцінювач розпочинає виконання робіт після підписання Договору. Загальний термін виконання робіт складає 30 (тридцять) робочих днів, починаючи з дати укладання договору та отримання Оцінювачем усієї необхідної документації для проведення оцінки (без врахування Державної експертизи).
Після закінчення даного терміну, у випадку невиконання зобов'язання по передачі Звіту, до Оцінювача застосовуються санкції, передбачені п.5.3.1 даного Договору.
2.4. У випадку внесення істотних змін та доповнень до Договору, які впливають на хід проведення робіт, в термін вносяться зміни та доповнення по Договору, за згодою сторін на підставі обґрунтованого звернення оцінювача.
Після виконання робіт оцінювач повинен направити звіт на проведення Державної експертизи, про що в той же день повідомляється управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.
2.5. Оцінювач зобов'язаний надати Замовнику Звіт для ознайомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення робіт та отримання, позитивного висновку державної землевпорядної експертизи.
2.6.У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язаний достроково прийняти та сплатити виконану роботу, відповідно до положень даного Договору.
2.7. Оцінювач у процесі виконання роботи по даному Договору має право від свого імені та за свій рахунок, здійснювати пошук та аналіз даних по аналогічних об'єктах оцінки, а також вимагати іншу необхідну для роботи інформацію у третіх осіб.
3.ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна вартість робіт складає __________________ грн. (_________________________________________________________).
Зміна ціни після укладення Договору допускається лише за взаємною згодою сторін.
3.2. Після складання акту-прийому передачі робіт (згідно п.4 )замовник сплачує повну вартість робіт згідно з п. 3.1. Договору.

4.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ І ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

4.1. Після виконання Оцінювачем робіт (відповідно до пп. 1.1-1.4, 2.1 даного Договору) та отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, який є невід’ємною частиною звіту, Оцінювач передає Замовнику в строк, встановлений п.2.5. Договору, 3 (три) екземпляри Звіту українською мовою (включаючи додатки до нього). З яких один примірник залишається у замовника, один передається органу із земельних ресурсів, один надається покупцю.
4.2. Сторонами складається Акт приймання-передачі робіт. За вимогою Замовника Оцінювач надає 1 (одну) годину робочого часу для відповідей на питання щодо результатів роботи.
4.3. Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після дати фактичної передачі Звіту для ознайомлення прийняти роботу і підписати Акт приймання-передачі робіт.
4.4.За наявності мотивованих заперечень (зауважень) Замовника, оформлених у письмовій формі, проти приймання роботи і підписання Акту, їх слід надати Оцінювачу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
фактичної передачі Звіту. За таких обставин сторони зобов'язані урегулювати суперечності протягом 3 (трьох) робочих днів і прийти до порозуміння.
4.5.У випадку надання Оцінювачем у вказаний термін мотивованих роз’яснень Замовник підписує Акт прийому-передачі, робота вважається прийнятою по факту. Замовник повинен оплатити протягом 10 (десяти) робочих днів виконані роботи відповідно до положень даного Договору.
5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Оцінювач має право:
5.1.1. Отримувати пояснення та додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки майна та складання Звіту від Замовника та інших осіб відносно інформації, що містить комерційну таємницю;
5.1.2. Відмовитися від проведення оцінки майна у випадку виникнення обставин, що перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, в тому числі будь-яких форм примусу;
5.1.3. Страхувати свою громадянську відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;
5.1.4. Доступу до оцінюваного майна, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має істотне значення для оцінки.
5.2. При неотриманні у повному обсязі документації та інформації, необхідних для проведення оцінки, в тому числі від третіх осіб, Оцінювач має право продовжити строк виконання робіт на термін, необхідний для
самостійного збору, у випадку неможливості - зобов'язаний відобразити факт відсутності необхідної інформації у Звіті. Оцінювач не несе відповідальності за висновки, зроблені на основі документів та інформації, що містять недостовірні дані, крім тих випадків, коли Оцінювач згідно зі своїм професійним рівнем був здатен виявити недостовірність інформації.
5.2.1. Вся надана Замовником інформація про об'єкт оцінки, перевірка якої неможлива за об'єктивних причин або виходить за рамки компетенції Оцінювача, розглядається як достовірна і така, що не потребує додаткового аналізу.
5.3.Оцінювач зобов'язаний у терміни, вказані в п.2.3. даного Договору, провести оцінку відповідно до вимог пунктів 1.1-1.4 даного Договору і надати Замовнику Звіт у терміни, визначені п. п. 2.3.-2.5.
5.3.1.У випадку порушення зобов'язань, передбачених п. 5.3., на Оцінювача накладаються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку від вартості робіт по даному Договору.
5.3.2. Оцінювач несе відповідальність за несвоєчасне виконання робіт тільки в тому випадку, якщо Замовник своєчасно надав необхідну інформацію (документацію), яка необхідна Оцінювачу для проведення роботи, згідно з вимогами Договору.
5.3.3. Висновок про оцінку вартості, оформлений у вигляді Звіту, подає професійну точку зору Оцінювача без будь-яких гарантій з його сторони відносно умов подальшого розпорядження власником майна, що належить оцінити, або уповноваженої ним особи, своїм майном.
5.3.4.Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли при використанні результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.
5.4. Замовник зобов'язаний своєчасно, відповідно до пунктів 3.1.-3.2. даного Договору, сплатити вартість послуг.
5.5. Замовник відповідає за забезпечення Оцінювача відповідно до п.2.1.1 Договору усією необхідною інформацією (документацією) для проведення роботи, що становить предмет даного Договору, у тому числі особисте ознайомлення з об'єктом оцінки.
5.6. Заперечення Замовника проти змісту Звіту в цілому або частини не можуть розглядатися як підстава для розірвання Договору або відмови від приймання робіт в односторонньому порядку. Усі заперечення щодо якості виконаної роботи повинні бути, згідно з п. 4.4., надані Оцінювачу або відображені в Акті приймання-передачі робіт. У випадку неотримання заперечень щодо якості робіт у встановлені терміни або у момент підписання Акту приймання-передачі робіт, роботи вважаються виконаними належним чином і прийнятими Замовником.
5.6.1. Покупець зобов'язаний надати можливість доступу до об'єкта оцінки фахівцям, що залучені Оцінювачем до проведення оцінки, та сприяти наданню всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитися у власника або уповноваженої особи.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1.Оцінювач гарантує нерозголошення і конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, отриманої в результаті проведення оцінки земельної ділянки і використовуваної під час виконання даної
роботи. Зобов'язання щодо конфіденційності і невикористання, накладені даним Договором на Оцінювача, не розповсюджуються на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, яка стане відомою не з вини Оцінювача.
6.2.Звіт про оцінку призначається виключно для використання Замовником з метою, визначеною в п.1.2. У всіх інших випадках, для будь-якого відтворення, опублікування чи розповсюдження Звіту або його частин потрібна письмова згода зі сторони Оцінювача. Замовник гарантує нерозголошення інформації про методи роботи Оцінювача, вартість та умови робіт по даному Договору. Не припустимим є будь-яке втручання третьої сторони у взаємовідносини сторін по зобов'язаннях даного Договору.
6.3.Документи та інші інформаційні матеріали, надані Замовником та зібрані Оцінювачем у процесі проведення оцінки, підлягають передачі Замовнику.
6.4. За вимогою Замовника, Оцінювач передає Замовнику усі примірники Звіту на всіх видах носіїв (відео - аудіо продукція, інформація на електронних, друкованих та паперових носіях)

6.5.Оцінювач не має права відтворювати, друкувати або розповсюджувати будь-яку інформацію щодо об'єкта оцінки без письмової згоди Замовника.
6.6.Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

7.1. Даний Договір складено у 2 (двох) екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру у кожної сторони на __аркушах.
7.2. Строк дії Договору: початок – з моменту укладання Договору, закінчення – після виконання сторонами усіх зобов’язань.
7.3.Адреси та розрахункові рахунки сторін:Секретар міської ради А.З.Каленський
ОЦІНЮВАЧ:
_________________
_________________
__________________
__________________
ЗАМОВНИК
управління регулювання земельних відносин
м. Житомир, майдан Рад, 6 р/р №__________МФО 811039 код 04053625 в УДК в Житомирській області

АКТ
приймання - передачі виконаних робіт та наданих послуг

м. Житомир

200_р.

Виконавець ________________________________, в особі директора ________________________________ який діє на підставі Статуту та ліцензії серії_________ № _______ від _________ р., виданого Держкомземом України відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, з однієї сторони, представник Замовника управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, далі Замовник та платник, в особі _________________________, з другої сторони, склали даний акт про те, що Виконавець надав послуги з оцінки земельної ділянки за адресою ________________, згідно з умовами Договору № ______ від “____” _________ 200_ року та у визначений термін. При підписанні даного Акту Замовнику передано 3 (три) екземпляри Звіту № _____ українською мовою, включаючи додатки до останнього. Даний Акт свідчить про те, що по наданих послугах згідно з умовами Договору № ____ від “____” _________200_ року, претензій немає. Вартість послуг складає _________грн.
Складений акт є підставою для кінцевих взаємних розрахунків.

Послуги прийняв ______________________________________________________

Послуги передав______________________________________________________УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять дев’ята сесія п’ятого скликання

 

 

 

 

від 23.06.10 № 1300                                                                                        

 м. Житомир

 

Про розгляд протесту прокурора м. Житомира від 08.06.2010 року № 16/193

 

 Прокурором м. Житомира внесено протест від 08.06.2010 року № 16/193 на рішення Житомирської міської ради від 05.08.2009 року № 1039 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.07 № 439», яким внесено зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

Протест прокурора підлягає задоволенню так як, рішення прийнято з порушенням вимог ст. 128 Земельного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності».

 
З урахуванням викладеного, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону України «Про прокуратуру», Постанови Кабінету Міністрів України від       22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», міська рада

                                                                                                             

 

 

ВИРІШИЛА:1. Протест прокурора м. Житомира від 08.06.2010 року № 16/193 на рішення Житомирської міської ради від 05.08.2009 року № 1039 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.11.07 № 439» задовольнити.

 

          1.1. Пункт 1.1. рішення Житомирської міської ради від 05.08.09 № 1039 викласти в наступній редакції: «Пункт 1 додатку 1 викласти в наступній редакції: «Дане положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) Житомирською міською радою, яка виступає замовником незалежної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна».

 

          1.2. Пункт 1.3. рішення Житомирської міської ради від 05.08.09 № 1039 викласти в наступній редакції: «Пункт 24 додатку 1 викласти в наступній редакції: «З переможцем конкурсу Житомирська міська рада, в термін до 5 (п’яти) робочих днів, укладає договір на виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Оплата робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки проводиться замовником – в особі Житомирської міської ради, за рахунок попередньо сплаченого авансового внеску».

 

          1.3. Пункти 2, 3, 4 рішення Житомирської міської ради від 05.08.09     № 1039 вважати такими, що втратили чинність.

 

2. Затвердити зразок типового договору на проведення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення на якій розташовано об’єкт нерухомого майна та зразок акту приймання передачі виконаних робіт та наданих послуг згідно з додатками 1 та 2.

  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І.П. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

 

 

Міський голова                                                                             В.Т. Шелудченко

ДОДАТОК

 

 

 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare