Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 32
візитів сьогодні: 5353
візитів всього: 282647
Прогноз погоди
11.06.13 – Про внесення змін до Регламенту Житомирської міської ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 11.06.13

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

                                                                       

від  ________________  № ____

             м. Житомир

 

Про внесення змін до Регламенту

Житомирської міської ради

 

Відповідно до пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій міської ради, в зв’язку з прийняттям в експлуатацію програмно-технічного комплексу системи електронного голосування «Віче» (далі ПТК «Віче»), міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Регламенту Житомирської міської ради (далі Регламент), що додається.

1.1 Пункт 1 статті 5 викласти в редакції: «Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні. Місце депутата визначається його персональною карткою для голосування».

1.2 Пункт 6 статті 7 викласти в редакції «Депутат, як і будь-який інший суб’єкт  процедури прийняття рішень міської ради, має право внести пропозицію про включення розгляду питання, яке не пройшло визначеної цим Регламентом процедури підготовки питань на розгляд сесії, до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише у випадках, коли розгляд такого питання не має на меті прийняття рішення, щодо якого чинним законодавством України передбачена обов’язкова умова попереднього оприлюднення проекту такого рішення.

Зазначена норма не поширюється на випадки, коли неприйняття або несвоєчасне прийняття відповідного рішення може завдати істотної шкоди життю і здоров’ю мешканців міста та порушувати права, свободи людини та громадянина. Таке питання може бути внесено до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише за наявності відповідного обґрунтування у друкованому або письмовому вигляді».

1.3 пункт 1 статті 20 викласти в редакції: «Лічильна комісія обирається для організації таємного і поіменного голосування та підрахунку голосів депутатів при голосуванні. Лічильна комісія за дорученням міської ради, в разі необхідності, встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні».

1.4 Пункт 16 статті 24 викласти в редакції: «Проекти рішень, інші матеріали, що вносяться на розгляд ради, не пізніше, як за 20 робочих  днів до сесії, подаються в організаційний відділ міської ради в електронному та друкованому вигляді для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій».

1.5 Пункт 1 статті 25 викласти в редакції: «Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення депутата. При цьому депутату видається електронна картка для реєстрації та голосування, яку він отримує у працівників організаційного відділу міської ради перед початком пленарного засідання, про що засвідчує особистим підписом.

Отримання карток депутатів, відсутніх на пленарному засіданні, іншими депутатами, реєстрація та голосування за них забороняється.

Після закінчення пленарного засідання, а також у разі залишення сесійної зали, депутат зобов'язаний особисто повернути електронну картку працівникам організаційного відділу міської ради, про що ними робиться відповідна відмітка у реєстрі видачі електронних карток».

1.6 Пункт 2 статті 25 вилучити.

1.7 Пункт 1. 2)  статті 26 вилучити.

1.8 Пункт 1. 10)  статті 27 вилучити.

1.9 Пункт 1 статті 31 викласти в редакції: «Запис депутатів на виступ проводиться самостійно за допомогою ПТК «Віче» або шляхом подання письмової заяви щодо надання слова до секретаріату сесії, яка ним реєструється».

Пункт 2 статті 31 викласти в редакції: «Головуючий на засіданні надає слово для доповідей та виступів у послідовності відповідно до порядку денного, затвердженого на пленарному засіданні, а також надає слово для виступу депутатам відповідно до списку, сформованого за допомогою електронної системи голосування».

Пункт 3 статті 31 викласти в редакції: «Головуючий може змінити порядок надання слова із мотивацією зміни та надати слово для виступу в разі усного звернення депутата, якщо в цьому виникла потреба».

Пункт 4 статті 31 викласти в редакції: «Головуючий на засіданні у необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування».

1.10 Пункти 1, 4 статті 33 вилучити..

1.11 Пункт 1 статті 35 викласти в редакції: «Рішення міської ради проводяться шляхом голосування за допомогою ПТК «Віче» або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

У разі технічної неможливості голосування за допомогою ПТК «Віче» відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки».

1.12 Пункт 2 статті 35 викласти в редакції: «При проведенні відкритого голосування за допомогою ПТК «Віче» формується список з результатами голосування в стандартному режимі «За», «Проти», «Утримались», «Не голосували», який зберігається в електронному архіві сесії».

1.13 Пункт 5 статті 35 викласти в редакції: «Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів або міського голови, підтримане 1/3 голосів депутатів від загального складу ради, і проводиться шляхом опитування головою лічильної комісії вголос кожного депутата міської ради та міського голови під час голосування.

При проведенні поіменного голосування за допомогою ПТК «Віче» формується список з результатами голосування в стандартному режимі «За», «Проти», «Утримались», «Не голосували», який відображається на загальному інформаційному табло та зберігається в електронному архіві сесії».

1.14 Статтю 35 доповнити пунктом 7 «Голосування на пленарному засіданні міської ради проводиться за допомогою ПТК «Віче» протягом 10 секунд, шляхом натискання кнопок "за", "проти", "утримався" в таких режимах:

- відкрите голосування, при якому результати голосування висвічуються на табло;

- поіменне голосування, коли системою проводиться фіксація результатів голосування кожного депутата.

Після закінчення електронного голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняте рішення.

У випадку заяви депутата щодо не спрацювання його персонального пульта для голосування, працівник відділу інформаційного та програмного забезпечення перевіряє пульт, про результати інформує лічильну комісію. У разі виявлення порушення в роботі пульта, лічильна комісія визнає результати голосування недійсними та оголошує проведення повторного голосування.

Голосування стосовно процедури голосування проводиться у відкритому режимі, за допомогою ПТК «Віче», а у випадку виходу її з ладу – шляхом підняття рук.

Пропозиція про проведення таємного голосування в звичайному режимі голосується у таємному режимі за допомогою ПТК «Віче».

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки (при технічній неможливості здійснення голосування за допомогою ПТК «Віче»)».

1.15 Пункт 4 статті 41 вилучити.

1.16 Пункт 3 статті 44 вилучити.

1.17 Пункт 1 статті 46 викласти в редакції: «Пленарне засідання міської ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання міської ради забезпечує організаційний відділ міської ради за допомогою ПТК «Віче».  Протокол пленарного засідання міської ради підписує головуючий на пленарному засіданні. Кожна зміна головуючого на пленарному засіданні фіксується у протоколі пленарного засідання міської ради».

1.18 Пункт 1 статті 47 викласти в редакції: «Засідання ради записується у повному обсязі на жорсткий диск або інший електронний носій інформації. Аудіозапис пленарного засідання міської ради за допомогою ПТК «Віче» забезпечує організаційний відділ міської ради».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  та постійну комісію з питань  депутатської діяльності, регламенту та дотримання законодавства.

 

 

Міський голова                                                                В.М. ДебойВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове