Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 8
візитів сьогодні: 5001
візитів всього: 62286
Прогноз погоди
Інформація про виконання Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки у м. Житомирі у 2012 році

 

Інформація про виконання Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки у м. Житомирі у 2012 році

 

Підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку не лише міста, а й держави в цілому. Малий бізнес вносить свій вклад у формування конкурентного середовища, оперативно реагує на зміни кон’юктури ринку, прискорює реалізацію нових технічних і комерційних ідей, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Це один з провідних секторів, який багато в чому визначає темпи економічного зростання, стан зайнятості населення, структуру і якість валового національного продукту.  Разом з цим, цей сектор економіки потребує підтримки та створення сприятливих умов.

За статистичними даними кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення становить 78 одиниць. Кількість фізичних осіб-підприємців склала 21,8 тис. осіб, або 71,0 % від загальної кількості суб’єктів підприємництва.

У місті зосереджено 39,3% економічно-активних малих підприємств області.

Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, що більш привабливою для розвитку бізнесу залишається невиробнича сфера. Провідне місце продовжує займати оптова та роздрібна торгівля та становить 35,5 %.

Друге місце займають організації, що надають послуги по операціях з нерухомістю, оренді та інжинірингу, яких вже більше, як чверть.

Суб’єкти малого підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності та надають населенню послуги, що потребують великої освітньої підготовки та інтелектуального підходу до ведення бізнесу – послуги з бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні, туристичні.

У виробництві функціонувало 26,5% суб’єктів малого бізнесу, з яких 14,8% - промислові, 11,3 % - будівельні, решта – сільськогосподарські. У промисловості найбільша частка належить підприємствам переробної галузі – 95,8%. В загальній кількості малих промислових підприємств частка підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції та з виробництва машин та устаткування складає 11,8%. На металургійне виробництво та виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування їх припадає 11,5% та 10,9% відповідно. Продукцію легкої промисловості виробляють 9,9%, целюлозно-паперову та видавничу – 9,6%, текстиль – 7,3% малих промислових бізнес-структур.

Малими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції (робіт, послуг) на 3510,4 млн. грн. або 27,1% загального обсягу по економіці міста. В середньому одним малим підприємством реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 1655,8 тис. грн. (по області 1282,7 тис. грн.), що на 12,8 % більше попереднього року.

З метою узгодження спільних дій та ефективної співпраці виконавчих органів міської ради та суб’єктів підприємницької діяльності при міськвиконкомі створена і функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємництва, на засіданнях якої обговорюються актуальні питання ведення бізнесу.

Реєстрація суб‘єктів господарювання у місті здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», що регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.

Впродовж 2012 року відділом державної реєстрації зареєстровано новостворених суб’єктів господарювання:

  • юридичних осіб – 306,
  • фізичних осіб – підприємців – 1040.

На поліпшення підприємницького середовища в місті, спрощення та оптимізацію дозвільних процедур спрямована робота дозвільного центру.

Через дозвільний центр організовано видачу 48 видів документів дозвільного характеру місцевими та регіональними дозвільними органами за принципом організаційної єдності. Суб’єкти господарювання мають можливість отримати консультації з питань отримання документів дозвільного характеру у державних  адміністраторів або у представників дозвільних органів. У дозвільному центрі розміщенні стенди з інформацією про графік роботи дозвільного центру, перелік документів дозвільного характеру, порядок їх видачі. Також розроблені інформаційні картки про порядок отримання документів дозвільного характеру та довідник «Дозвільний центр м. Житомира», що розповсюджуються серед підприємців під час консультацій.

Протягом 2012 року надано консультацій суб’єктам господарювання з питань отримання документів дозвільного характеру державними адміністраторами –7252, місцевими дозвільними органами – 4170, регіональними дозвільними органами – 6125. Видано документів дозвільного характеру – 6503.

Забезпечено вільний доступ суб’єктів господарювання до інформації щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста Житомира, що можуть бути передані в оренду, а також порядку видачі дозволу на право оренди. По мірі надходження інформації від підприємств, на балансі яких перебувають вищезазначені об’єкти, оголошується конкурс на право оренди

Надано дозвіл на укладання договорів оренди 46 суб’єктам підприємницької діяльності площею 5021,73 кв.м., переукладено договори оренди з 234 суб’єктами підприємницької діяльності площею 29302,28 кв.м.

Укладено двадцять договорів купівлі-продажу майнових об’єктів комунальної власності міста загальною площею 2157,4 кв.м.

Передано в оренду 80 земельних ділянок загальною площею 11,8 га, поновлено 63 договори оренди земельних ділянок загальною площею 18,0 га. Продано 19 земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна заявників, загальною площею 3,2 га.  Крім того, продано одну земельну ділянку через аукціон, загальною площею 0,3 га.

 

Пріоритетним напрямком поліпшення середовища для ведення бізнесу є реалізація регуляторної політики в місті.

Реалізація державної регуляторної політики здійснюється системно та відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів. Затверджений план та доповнення до нього оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Житомирської міської ради та опубліковано в газеті “Місто”. Заплановано прийняття тринадцяти регуляторних актів.

Протягом 2012 року розроблено 7 регуляторних актів та прийнято 6 регуляторних актів.

До проектів рішень було підготовлено відповідні аналізи регуляторного впливу. З метою отримання пропозицій та зауважень від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу та звітами про відстеження їх результативності оприлюднювались на офіційному сайті Житомирської міської ради в розділі “Регуляторна діяльність”.

Проводились громадські обговорення проектів регуляторних актів, що суттєво впливають на впровадження підприємницької діяльності та стан ринкового середовища в місті. Комунальним підприємством «Інспекція з благоустрою м. Житомира» міської ради проведено 2 громадських обговорення проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі», управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради проведено 2 громадських обговорення проекту регуляторного акту «Про впорядкування розгляду деяких питань у сфері містобудування та архітектури в м. Житомирі», комунальним підприємством «Агенство з управління майном» міської ради - «Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Житомира», управлінням капітального будівництва міської ради - «Про затвердження Порядку залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Житомира».

Проведено базове відстеження результативності дії семи регуляторних актів, що розроблялися виконавчими органами ради, повторне відстеження результативності дії дев’яти регуляторних актів.

З метою підвищення податкової культури платників податків, формування ідеології добровільної сплати, відділом громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи державної податкової інспекції у м. Житомирі систематично проводяться семінари для платників податків.

Протягом 2012 року проведено 111 семінарів з суб’єктами підприємницької діяльності. З них: загальних – 13, тематичних – 49, кущових – 2, практикумів – 43.

Проведено 23 засідання «круглого столу» з актуальних питань податкового законодавства.

Працівниками державної податкової інспекції в м. Житомирі надано 15438 консультацій (з них на особистому прийомі – 7135, письмово – 175, в телефонному режимі – 8128).

Державною податковою інспекцією в м. Житомирі постійно проводиться роз’яснення діючого податкового законодавства через засоби масової інформації.

З питань податкового законодавства підготовлено 297 радіопередач, що вийшли в ефір 2850 разів на радіостанціях «Житомирська хвиля», «Крок радіо», «Міське радіо»; 73 телепередачі, що вийшли в ефір 146 разів на телеканалах ТРК «Союз ТВ», «Міське телебачення»; 265 статей, що розміщені в газетах «Меркурій», «Замок володарів», «Ваші інтереси», «Скарбниця Житомирщини», «Пульс норма», «Житомирщина».

В профінформаційному секторі Житомирського міського центру зайнятості діє куточок з інформаційними матеріалами щодо можливості започаткування власної справи. Інформаційні матеріали в ньому постійно оновлюються.

У 2012 році спеціалісти Житомирського міського центру зайнятості провели 38 семінарів з питань підприємницької діяльності. В них взяли участь 328 безробітних осіб. На курси «Підприємець початківець» були направлені 39 безробітних.

Також, постійно міським центром зайнятості організовуються семінари для роботодавців. Протягом 2012 року проведено 1401 семінар, в якому взяли участь 10236 роботодавців.

Крім того, тренерами - викладачами ТОВ «Територія Бізнесу» проводяться тренінги-семінари для роботодавців, які сприяють підвищенню рівня їх практичної освіти, формуванню інноваційних підходів до здійснення господарської діяльності. У 2012 році проведено 40 тренінгів-семінарів, в яких взяли участь 600 роботодавців.

У 2012 році одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття отримали 37 безробітних на загальну суму 389,0 тис. грн.

Міським центром зайнятості надається дотація роботодавцям при працевлаштуванні безробітних на додаткові робочі місця. Протягом 2012 року на такі робочі місця працевлаштовані 188 безробітних. Сума витрачених коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття склала 2266,0 тис. грн.

З метою активізації підприємницької діяльності, сприяння розвитку конкурентного середовища в місті протягом 2012 року проведено 42 виставки-продажі продовольчих та непродовольчих товарів.

Організовано та проведено 30 серпня 2012 року урочисту церемонію з відзначення кращих підприємців міста з нагоди професійного свята Дня підприємця.

Суб‘єкти господарювання мають можливість ознайомитися на офіційному сайті Житомирської міської ради з різноманітною інформацією щодо започаткування та ведення бізнесу, а саме з питань державної реєстрації, отримання документів дозвільного характеру, зразками форм заяв, переліком регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, інвестиційним потенціалом міста, проведення конкурсів інвестиційних проектів, виставок, що організовуються на території міста та в інших регіонах тощо.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#istanbul evden eve nakliyat1xbet зеркалоpromosyonjokerbet girişizmit escort7. koğuştaki mucize izleborsaanalizleriinstagetfollower instagram beğeni satın al evden eve nakliyatjojobet günceljojobet girişankara dügün fotoğrafçısı