Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 27
візитів сьогодні: 5210
візитів всього: 132381
Прогноз погоди
11.01.2013 - Про затвердження Програми забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної власності м.Житомира на 2013 рік

 

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 двадцята  сесія  шостого скликання

 

від__________________№____________

                      м.Житомир

 

Про  затвердження  Програми

забезпечення оформлення права

власності та процесу приватизації

об’єктів  комунальної    власності 

м.Житомира на 2013 рік

        

Розглянувши  Програму забезпечення  оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної  власності  м.Житомира на 2013 рік та відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних  підприємств (малу  приватизацію)», Бюджетного кодексу України,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Програму забезпечення  оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної  власності  м. Житомира на 2013 рік (додається).

         2.  Контроль  за    виконанням   цього   рішення   покласти   на  першого заступника   міського  голови   з   питань   діяльності    виконавчих    органів   ради  Семенець Г.В.

 

Міський  голова                                                                               В.М.Дебой

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням   міської    ради

від _____________№______

 Програма

забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації

     обєктів комунальної  власності м. Житомира на 2013 рік.

 

 

 

         1.Загальна  характеристика Програми

 

 1

Ініціатор розроблення Програми

 

Міськвиконком 

 2

Дата, номер  і  назва  розпорядчого документа  про розроблення  Програми

Доручення міського голови від 11.01.13 № 2/Д

 3

Розробник Програми

Департамент власності  та   ринкового  регулювання

міської ради

  4

Співрозробники Програми

Департамент бюджету та фінансів  міської  ради

  5

Відповідальний виконавець Програми

Департамент власності  та   ринкового  регулювання

міської ради

  6

Учасники Програми

Департамент бюджету та фінансів міської ради

  7

Термін  реалізації  Програми

 

2013 рік

  8

Перелік місцевих бюджетів,  які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

  9

Загальний  обсяг  фінансових   ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

 

140,0 тис.грн.

      

у тому числі:

 

 

9.1

коштів міського бюджету

 

140,0 тис.грн.

 

2.Проблема, на розвязання якої спрямована  Програма

 

Програма  спрямована  на  забезпечення :

оформлення права власності на об’єкти нерухомого  майна територіальної громади міста Житомира;

процесу приватизації об’єктів  комунальної  власності м.Житомира на 2013 рік.

Об’єкти нерухомого майна територіальної громади міста закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління за комунальними  підприємствами  та  установами  м.Житомира.  Серед них більшість майнових  об’єктів,  на  які  не оформлені  правовстановлюючі документи,   що, в свою чергу,  ставить  під загрозу захищеність  майнових прав територіальної громади м. Житомира.

Для здійснення приватизації об’єктів комунальної власності відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» органу приватизації міської ради необхідно провести роботу, пов’язану з організацією приватизаційного процесу об’єктів комунальної власності міста, що включені до переліку об’єктів, що підлягають  приватизації.

 

 3. Мета  Програми

 

Метою  Програми  є  захист майнових  прав  територіальної  громади  м.Житомира відносно об’єктів  комунальної власності міста  та  забезпечення організації  процесу  приватизації  майнових  об’єктів комунальної власності м. Житомира  на  2013 рік.

Відповідно до наявних проблем у даній Програмі визначені  шляхи та засоби  їх реалізації з використанням коштів міського бюджету.

 

4. Шляхи  і засоби  реалізації Програми

 

№ п/п

 

         Шляхи   реалізації   Програми

Обсяг фінансових ресурсів

(тис.грн.)

В т.ч. за рахунок

коштів міського бюджету

( тис.грн.)

    1  

Виготовлення правовстановлюючих документів  на об’єкти нерухомого майна територіальної громади міста Житомира

         

80,0

  

 

80,0

   2

Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Житомира

 

60,0

  

 

60,0

 

 

5. Строки та етапи виконання Програми

 

         Виконання Програми  передбачається здійснити упродовж  2013 року.

 

6.Перелік завдань і заходів Програми та результативні  показники

          

Для  забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста Житомира упродовж 2013 року необхідно виготовити  правовстановлюючі документи  на  об’єкти  нерухомого майна.

Для забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста  Житомира  згідно з чинним законодавством України про приватизацію необхідно виконати наступні види робіт, що потребують фінансових ресурсів, а саме:

 -   проведення  технічної інвентаризації об’єктів приватизації ;

  • реєстрацію  прав власності на об’єкти  нерухомості;
  • проведення незалежних оцінок;
  • проведення рецензування незалежних оцінок;
  • проведення аудиту;
  • проведення аукціонів;
  • проведення рекламної діяльності з приватизації;
  • забезпечення  інформаційної прозорості  процесу приватизації через місцеві засоби масової  інформації.

        Ресурсне  забезпечення  Програми  забезпечення оформлення права

        власності та процесу приватизації  об’єктів  комунальної  власності                   

м. Житомира на 2013 рік тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2013 рік

Усього витрат на виконання Програми 

 обсяг ресурсів, усього,
  у тому числі:

140,0

    140,0

державний бюджет

 

 

міський бюджет

                                      140,0

 

    140,0

кошти небюджетних джерел

  

  

  

  

 

7. Напрями діяльності та заходи  Програми

 

  N
з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

 

Перелік заходів Програми 

 

 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (вартість), тис. грн.,
2013 рік 

  

Очікува-ний резуль-тат 

  1

Оформлення правовстановлюючих

документів

Виготовлення правовстановлюючих документів  на об’єкти нерухомого майна територіальної громади міста Житомира

   2013 рік

Департамент власності та ринкового

регулювання

міської ради

Міський

бюджет

       80,0

Захист майнових прав територіа-льної

громади міста

  2

Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Житомира

      

Проведення

приватизаційної роботи відповідно до законодавства України про приватизацію

 

    2013 рік

Департамент власності та ринкового

регулювання

міської ради

Міський

бюджет

        60,0

Виконання надход-

жень до міського бюджету від  прива-тизації

 

     

 8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

 

Відповідальні  виконавці  Програми :

- оформлення права власності на об’єкти нерухомого  майна територіальної громади міста Житомира – департамент власності та ринкового регулювання міської ради;

- забезпечення процесу приватизації об’єктів  комунальної  власності міста Житомира на 2013 рік - департамент власності та ринкового регулювання міської ради.

Департамент власності та ринкового регулювання міської ради  організовує та контролює виконання заходів Програми,  вносить  пропозиції щодо коригування Програми,  оприлюднює  щоквартально звіти  про хід  виконання  заходів, а також звіти  про досягнення результатів після закінчення  дії  Програми на сайті Житомирської міської ради.

 

    9. Очікувані  результати  виконання Програми

 

Оформлення права власності на об’єкти  нерухомого  майна комунальної власності міста  Житомира  забезпечить  захист майнових прав територіальної громади міста.

Забезпечення  процесу  приватизації  об’єктів  комунальної  власності м. Житомира  на  2013 рік  дасть можливість виконати  заплановані обсяги надходжень до міського бюджету від відчуження комунального майна.

 

Секретар міської радиВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове