Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 10
візитів сьогодні: 5182
візитів всього: 131970
Прогноз погоди
Проекти рішень засідання виконавчого комітету від

УКРАЇНА

 

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА       проект

м.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від   ____________  № ______ 

Про проект  районного

бюджету на 2013 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Когут А. В.  про проект районного бюджету на 2013 рік та відповідно до рішення сесії міської ради  „Про міський бюджет на 2013 рік”, ст.41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проект районного бюджету на 2013 рік та внести його на розгляд чергової сесії районної ради.

2. Запропонувати районній раді:

 

2.1  Установити загальний  обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік  у сумі 2 874 800 гривень, у тому числі субвенції з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою – 2 873 800 гривень, надходження від адміністративних штрафів 1 000 гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити в сумі         2 874 800 гривень (додаток №1).

 

2.2  Затвердити загальний обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 2 874 800 гривень за тимчасовою класифікацією та кредитуванням місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

 

2.3 Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2013 рік  у сумі 5 000 гривень.

2.4 Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду  районного бюджету на 2013 рік  за їх економічною структурою:

·  оплата праці працівників бюджетних установ;

·  нарахування на заробітну плату;

·  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

·  поточні трансферти населенню.

 

2.5 Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих  програм на загальну суму  363 000 гривень (додаток № 4).

 

2.6  Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

-   забезпечити в  першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються розпорядниками коштів;

-  затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

3.   Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О. Г. та начальника фінансового відділу Когут А. В.

 

Голова ради                                                                             О. В. Соя

 

 

 

 


УКРАЇНА

 

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _________________№___________

                  м.Житомир

 

Про затвердження заходів

правової освіти населення

Корольовського району на 2013 рік

 

         З метою підвищення рівня правової культури населення району, на виконання Указу Президента України від 18.10.01 № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та рішення Корольовської районної ради від 30.12.10. № 22 «Про затвердження Програми стратегії розвитку правової освіти населення Корольовського району м. Житомира на 2011-2015 роки» та відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Затвердити заходи правової освіти населення Корольовського району на 2013 рік згідно з додатком.

 

         2. Рішення райвиконкому від 18.01.12 № 03 «Про затвердження заходів правової освіти населення Корольовського району на 2012 рік» з контролю зняти, як таке, що виконане.

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гришка М.М.

 

Голова ради                                                                                                 О.В. Соя

 

 

Додаток

до рішення райвиконкому

 

«_____»___________ _______

 

 

З А Х О Д И

правової освіти населення Корольовського району м. Житомира на 2013 рік

 

І. Загальні положення

         Правова освіта населення складає комплекс надання інформаційних, дорадчо-консультативних, виховних та навчальних заходів, спрямованих на забезпечення певного обсягу правових знань, навичок, інформаційних матеріалів, необхідних громадянам для вирішення питань життєзабезпечення, захисту прав і свобод гарантованих Конституцією України та іншими законодавчими актами.

         У сфері правової освіти громадянам гарантується знання своїх прав і свобод та вільний доступ до інформаційних джерел правової інформації.

         Метою правової освіти населення є розвиток їх правосвідомості подолання правового нігілізму, задоволення потреб у правовій інформації, залучення до участі у подальшій розбудові демократичної правової держави, профілактика правопорушень, забезпечення вільного і всебічного розвитку особистості.

 

ІІ. Основні заходи щодо реалізації програми

 

         1. Сприяти навчанню слухачів в школі місцевого самоврядування з питань правової освіти.

                                                                                   Січень-квітень,

                                                                                   жовтень-грудень 2013 року.

                                                                                   Районна МКМР з правової

                                                                                   освіти населення, управління

                                                                                   у справах сім’ї, молоді та

                                                                                   спорту міської ради

                                                                                   (за згодою)

        

         2. Проводити огляди – конкурси на кращу організацію правової освіти серед навчальних закладів розташованих в районі.

 

                                                                                    січень-травень,

                                                                                    жовтень-грудень 2013 року.

                                                                                    Районна МКМР з правової

                                                                                    освіти населення,управління

                                                                                    освіти міської ради

                                                                                    (за згодою)

         3. Організувати зустріч з мешканцями району з питань соціально-правової політики держави та про стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.

                        

                                                                                  Щоквартально.

                                                                                  КВЖРЕП, Управління праці

                                                                                  та соціального захисту

                                                                                  населення районної ради,

                                                                                  Районна МКМР з правової

                                                                                  освіти населення,

                                                                                  Корольовський РВ УМВС

                                                                                        України в Житомирській області

        

          4. Забезпечити надання в межах своєї компетенції безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення через громадську приймальну районної ради.

 

                                                                                    Постійно.

                                                                                    Управління, відділи районної

                                                                                    ради, районна МКМР з

                                                                                    правової освіти

 

          5. Залучати до проведення правової дорадчо-консультативної роботи з населенням кваліфікаційних фахівців у галузі права, вчених, юристів.

 

                                                                                    Січень-грудень 2013 року.

                                                                                    Районна МКМР з правової

                                                                                    освіти населення.

                                                                                    Житомирське міське

                                                                                    управління юстиції

                                                                                    (за згодою)

        

          6. Проводити серед молоді конкурси на краще володіння правовими знаннями та сприяти діяльності молодіжних правових клубів.

 

                                                                            Травень, грудень 2013 року

                                                                             Районна МКМР з правової

                                                                             освіти населення.

                                                                              Міський центр соціальних

                                                                             служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                                             (за згодою)

    

         7. Організовувати проведення «круглих столів» з правової освіти серед студентської молоді в вищих професійно-технічних училищах, ліцеях розташованих в районі.

 

                                                                           Березень, жовтень 2012 року.

                                                                           Районна МКМР з правової

                                                                           освіти населення.

                                                                           Житомирське управління

                                                                           юстиції, міський центр

                                                                           соціальних служб для сім’ї,

                                                                           дітей та молоді

                                                                           (за згодою)

                                                                                    

         8. Організовувати зустрічі, бесіди з правової освіти для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

                                                                           Щоквартально.

                                                                           Районна МКМР з правової

                                                                           освіти населення.

                                                                            Міський центр соціальних

                                                                            служб для сім’ї, дітей та  

                                                                             молоді

                                                                             (за згодою)

 

          9.  Запровадити проведення в організаціях, підприємствах, та закладах  виїзні засідання районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

 

                                                                                   Лютий, листопад 2013 року

                                                                              Районна МКМР з правової        

                                                                              освіти населення.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       М.М. Гришко

 

 

 

 

УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                   ПРОЕКТ

 

 

Від ______________ № ____________

            м. Житомир

 

   Про  погодження  проекту

  Програми соціального захисту

  населення Корольовського 

  району та її фінансове

  забезпечення на 2013рік

 

З метою реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення району та відповідно до статей 34,41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити проект Програми соціального захисту населення Корольовського району та її фінансове забезпечення на 2013 рік, згідно з додатками 1, 2 та внести її на затвердження сесії районної ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гришка М. М.

 

Голова ради                                                                                          О. В. Соя

 

 

 


 

УКРАЇНА

 

 

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від _________________№___________

                 м.Житомир

 

Про затвердження програми

загальнорайонних заходів

на 2013 рік

 

З метою відзначення загальнодержавних свят, ювілеїв юридичних осіб, громадян, та на виконання Положення «Про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку, цінний подарунок Корольовської районної ради м. Житомира», відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Корольовська районна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Погодити проект програми загальнорайонних заходів на 2013 рік згідно з додатком та внести на затвердження чергової сесії районної ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  справами виконкому Гришко М.М.

 

Голова ради                                                                                   О.В. Соя

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому Корольовської районної ради

                від ______________ № ____

 

 

ПРОГРАМА

загальнорайонних заходів на 2013 рік

 

         Для забезпечення проведення в Корольовському районі м. Житомира заходів щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят, ювілеїв відповідно до Положення про Почесну Грамоту, Грамоту, Подяку, цінний подарунок Корольовської районної ради м. Житомира

 

Найменування заходу

Сума

(грн.)

Відзначення кращих працівників підприємств, організацій, установ, депутатів райради з нагоди професійних свят, ювілеїв та визначних дат в тому числі:

12 січня – День народження С.П. Корольова

22 січня – День соборності України

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

23 лютого –День захисників Вітчизни

8 березня – Міжнародний жіночий день

17 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

25 березня – День служби безпеки України

26 березня – День внутрішніх військ МВС України

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації і Космонавтики

14 квітня – День ДАІ МВС України

20 квітня – День довкілля

26 квітня – День Чорнобильської трагедії

5 травня – Великдень (Пасха)

9 травня – День Перемоги

12 травня – День Матері

15 травня – Міжнародний день сім’ї

20 травня – День банківських працівників України

26 травня – День хіміка

28 травня – День прикордонника

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

1 червня – Міжнародний день захисту дітей

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня – День журналіста

 

9 червня – День працівників легкої промисловості в Україні

16 червня – День медичного працівника

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок Великої Вітчизняної війни

28 червня – День Конституції України

2 липня – День працівника державної податкової служби України

16 липня – День бухгалтера

28 липня – День працівника торгівлі

11 серпня – День будівельника

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

1 вересня – День знань

5 вересня – День підприємця

7 вересня – День міста Житомира

22 вересня – День партизанської слави

1 жовтня – День ветерана. Міжнародний день громадян похилого віку. Міжнародний день музики

5 жовтня – Всесвітній день вчителя

6 жовтня – День працівників освіти

8 жовтня – День юриста

9 жовтня – Всесвітній день пошти

13 жовтня – День художника

14 жовтня – День українського козацтва

20 жовтня – День харчової промисловості

27 жовтня – День автомобіліста. День машинобудівника

3 листопада – День працівників соціальної сфери

4 листопада – День залізничника

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

23 листопада – День пам’яті жертв голодомору та політичних депресій в Україні

1 грудня – День працівників прокуратури

3 грудня – Всесвітній день інвалідів

6 грудня – День Збройних сил України

7 грудня – День місцевого самоврядування

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

15 грудня – День працівників суду

20 грудня – День міліції

22 грудня – Заснування Корольовського району м. Житомира

22 грудня – День енергетика

24 грудня – День працівників архівних установ

30 грудня – День визволення м. Житомира від німецько-фашистських загарбників

За рахунок коштів районного бюджету (при виділенні)

 

Керуючий справами виконкому                                         М.М.Гришко

  

 

 

 

УКРАЇНА

 

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

 Р І Ш Е Н Н Я                      ПРОЕКТ

                                     (чотирнадцята  сесія шостого скликання)                   

 

 

Від ______________ № ____________

            м. Житомир

   Про   районну Програму

  соціального захисту  інвалідів

   Корольовського району на

  2013-2016 року

 

З метою створення сприятливого середовища щодо вирішення питань для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в економічній, соціальній та інших сферах суспільного життя, враховуючи обласну комплексну програму соціального захисту інвалідів на 2013-2016 роки, рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради, Постанову Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року», районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну Програму соціального захисту інвалідів Корольовського району на 2013-2016 роки, згідно з додатком.

 

2. Фінансове забезпечення програми затверджувати щорічно при розгляді видатків районного бюджету у 2013-2016 роках.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гришка М. М.

 

Голова ради                                                                                           О.В. Соя

 

 

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове