Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 10
візитів сьогодні: 5189
візитів всього: 133470
Прогноз погоди
Проекти рішень засідання виконавчого комітету від 20 листопада 2012 року

Повідомлення про засідання виконкому

Корольовської районної ради

        

 

     Чергове засідання виконкому Корольовської районної ради м. Житомира відбудеться   20 листопада  2012 року о 14 год. 30 хв. в малому залі засідань                     (кім. 320).


УКРАЇНА

 

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИОНАВЧИЙ КОМІТЕТ           

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від   ___________ № ____________


       Про звіт про роботу організаційного

відділу Корольовської 

районної ради

 

 

              Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу організаційного відділу Корольовської районної ради, виконком відмічає, що відділом проводиться належна робота, спрямована на виконання вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших Законів України, Постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради та Житомирського міського голови, регламенту роботи Корольовської районної ради, рішень Корольовської районної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної ради.

         Відповідно до Положення про організаційний відділ районної ради, головними завданнями відділу є організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчих органів.

          Забезпечення організаційної підготовки сесій районної ради та своєчасний аналіз сесійної діяльності є одним з пріоритетних напрямків роботи відділу. В період з 11 листопада 2010 року (початку VІ скликання Корольовської районної ради) відбулося 12 сесій районної ради, прийнято 86 рішень.

          Організаційним відділом районної ради спільно з заступником голови ради та 6 постійними комісіями Корольовської районної ради за звітний період підготовлено проекти 45 рішень районної ради з питань: затвердження регламенту роботи районної ради та положення про постійні комісії районної ради; затвердження та внесення змін до складу виконавчого комітету районної ради; утворення і ліквідації постійних та інших комісій районної ради, затвердження їх складу та внесення змін до нього; розробки планів роботи районної ради та звітів про їх виконання; звітів голови районної ради про свою діяльність; повідомлень постійних комісій та депутатів про роботу в районній раді; дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;  розгляду запитів депутатів районної ради та інші.

 

          Відділом здійснюється контроль за ходом виконання рішень районної ради, забезпечення своєчасного надходження від виконавців інформацій та передача їх для аналізу і узагальнення відповідним працівникам виконавчих органів районної ради. На кожну сесію районної ради відділом готувалася інформація про діяльність районної ради та виконавчого комітету, проведену у міжсесійних період.         

         Надання практичної та методичної допомоги постійним комісіям та президії Корольовської районної ради у підготовці й проведенні їх засідань, оформлення протоколів і рекомендацій є також одним з напрямків роботи організаційного відділу. Відділом заздалегідь розроблялися й узгоджувалися з керівниками районної ради та головами постійних комісій районної ради плани проведення засідань постійних комісій та президії районної ради із зазначенням питань, доповідачів, дати та часу їх проведення.

          Керівному складу постійних комісій Корольовської районної ради надавалася допомога в організації вивчення на місцях питань, запланованих для розгляду на засіданнях постійних комісій, підготовці та опрацюванні матеріалів, направленню рекомендацій органам і посадовим особам для вирішення порушених питань.

          За звітний період організаційно забезпечено проведення 81 засідання постійних комісій районної ради, на яких було розглянуто 487 питань.  

          Організаційний відділ надавав допомогу депутатам районної ради у реалізації ними інших повноважень, відповідно до Законодавства України: проведенні зустрічей і звітів перед виборцями, прийомі громадян, іншій роботі у виборчих округах; підготовки довідково–інформаційних та інших матеріалами, консультаціями спеціалістів, які були необхідні для здійснення депутатських повноважень; забезпечувалося своєчасне планування та організація навчання депутатів районної ради; оформлялися та видавалися посвідчення помічників – консультантів депутатів районної ради; виготовлялися повідомлення та запрошення, проводилася розсилка їх та іншої кореспонденції, видача довідок депутатам; упорядкування документів та підготовка до здачі в архів. 

          В порядку, передбаченому чинним законодавством, відділ сприяє роботі дільничних виборчих комісій у здійсненні ними своїх повноважень. На виконання Закону України «Про вибори народних депутатів України», з метою сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці та проведенні виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року, проведена робота по обстеженню стану матеріально-технічного забезпечення центрів звичайних та спеціальних виборчих дільниць, розташованих на території району, інформація узагальнювалася на направлялася для подальшого опрацювання у виконавчий комітет Житомирської міської ради.

 

         Відділом здійснювалося організаційне забезпечення проведення районних і організаційна підтримка загальноміських та загальнодержавних заходів.    

          Вживалися заходи щодо забезпечення гласності роботи районної ради та її органів. Працівниками відділу налагоджені зв’язки з місцевими засобами масової інформації, які запрошуються для висвітлення заходів, які проводяться у районі та вчасного оприлюднюється інформація про діяльність районної ради на веб-сайті Житомирської міської ради в розділі «Районні ради» - «Корольовська районна рада».

          Головним спеціалістом організаційного відділу проводиться розподіл та контролюється використання жителями Корольовського району ділянок, виділених під городництво; готуються привітання з нагоди  державних, професійних та особистих свят; здійснюється передплата на періодичні видання; виконуються окремі доручення голови районної ради, його заступників, керуючого справами виконкому, які безпосередньо не пов’язані з  функціональними обов’язками.

Враховуючи наведене вище, виконавчий комітет Корольовської районної ради 

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Звіт Інформацію про роботу організаційного відділу Корольовської районної ради взяти до відома та визнати її задовільною.

 

          2. Організаційному відділу Корольовської районної ради (завідувач Козачук С.Л.):

 

          2.1. Впроваджувати нові форми і методи роботи з депутатами районної ради, спрямовані на покращення їх діяльності у районній раді, її виконавчих органах.

   

          2.2. Удосконалювати роботу по наданню консультативної та практичної допомоги депутатам районної ради в організації їх діяльності у виборчих округах при проведенні зустрічей з громадянами Корольовського району, звітів перед виборцями, забезпеченні їх документами, інформаційними та іншими матеріалами.

 

          2.3. Оперативно взаємодіяти з депутатами, структурними підрозділами виконавчих органів районної ради, органами місцевого самоврядування та виконавчими органами влади вищого рівня, керівниками підприємств, організацій та установ району, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації при вирішенні питань, які належать до компетенції відділу.

 

          2.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення організаційної роботи, направленої на ефективну та якісну підготовку сесій районної ради, інших заходів, які проводить районна рада. 

 

          3. Управлінню праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради (Мисюк В.В.), керівникам відділів виконавчих органів районної ради:

 

          3.1. Вжити   заходів  щодо  покращення планування роботи районної ради та її виконавчих органів.

 

          3.2.Надавати дорадчо-консультативну допомогу депутатам районної ради у здійсненні депутатських повноважень.

 

          3.3. Забезпечувати своєчасне і в повному обсязі  надходження до організаційного відділу інформацій про виконання рішень районної ради та інших розпорядчих документів для узагальнення та підготовки довідково-інформаційних матеріалів.   

 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови ради Гриценка М.М.

 

 

Голова ради                                                                                     О.В.Соя

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

       КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

     м.  ЖИТОМИРА

     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                

  Р І Ш Е Н Н Я

 

від _________________№___________


                  м.Житомир

 

Про дотримання трудового законодавства окремими підприємствами району

        

         Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектору з питань праці управління праці та соціального захисту населення районної ради Борисюк А.С. «Про дотримання трудового законодавства окремими підприємствами району» виконком районної ради відмічає, що  керівниками підприємств не в повній мірі виконується чинне законодавство про працю. На підприємствах не створені умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємством, не укладені колективні договори, не розроблені положення про оплату праці та її матеріальне стимулювання, посадові оклади та тарифні ставки встановлено без застосування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень.

         В порушення статті 115 Кодексу законів про працю України на окремих підприємствах виплата заробітної плати проводиться один раз на місяць, часто порушуються строки її виплати, а при виплаті заборгованої заробітної плати працівникам не нараховується компенсація на втрачену частину заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Мають місце випадки, коли робота окремих категорій працівників у нічний час та надурочно, у святкові та вихідні дні не оплачується згідно чинного законодавства. Крім того, умови оплати праці погіршуються без попередження працівників за 2 місяці. Відпустки без збереження заробітної плати надаються терміном більше  15 календарних днів. Не проводиться атестація робочих місць за умовами праці, у зв'язку з чим працівники позбавляються певних пільг та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці.

         З метою усунення недоліків, виявлених на окремих підприємствах району, та забезпечення конституційних прав працюючих громадян виконавчий комітет районної ради 

ВИРІШИВ:

 

        1.Інформацію про дотримання трудового законодавства окремими підприємствами району взяти до відома.

         2.Запропонувати керівникам підприємств:

2.1.Забезпечити безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо першочерговості виплати заробітної плати і вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

2.2.Забезпечити усунення виявлених порушень чинного законодавства про працю України до 1 січня 2013 року.

 2.3.Укласти колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом відповідно до Закону України „Про колективні договори та угоди”, створити умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємством.

2.4.Про виконання даного рішення повідомити Корольовський райвиконком до 10 січня 2013 року.

3.Управлінню праці та соціального захисту населення районної ради (Мисюк В.В.):

3.1.Продовжити вивчення питання щодо додержання законодавства про працю.

3.2.Активізувати методично-роз’яснювальну роботу на підприємствах, установах, організаціях з питання дотримання законодавства про працю.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О.Г.

 

 

 

 

Голова ради                                                                            О.В. Соя

 

 


УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИР

 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                                                   

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від _________ № _______

 

Про надання  субсидій громадянам

на загальну площу житла

 

 Відповідно до  пункту 4 “Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та  рідкого пічного  побутового палива”, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  22 вересня 1997р. № 1050, із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України) та враховуючи пропозиції районної комісії по  призначенню субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розглянуті  заяви громадян про надання житлової субсидії у винятковому порядку на загальну площу житла, виконавчий комітет районної ради

 

 

        ВИРІШИВ:

 1.Надати субсидію громадянам у винятковому порядку на загальну площу житла за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 

 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради Гриценка М.М. 

       

 

 

     Голова ради                                                                              О.В.Соя

 

 

                                                         Україна                                                  проект

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

м. Житомира

                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                      

Р І Ш Е Н Н Я

 

від _________ № _______

 

Про надання грошової

допомоги на поховання

непрацюючих осіб

 

     Розглянувши заяви громадян та відповідно до ст.ст.34,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 та рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 31.05.07 № 411 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати грошову допомогу громадянам, які зобов’язалися поховати непрацюючих осіб працездатного віку, згідно з додатком.

 

2. Зобов’язати:

 

2.1.  Фінансовий відділ районної ради (Когут А. В.) профінансувати грошову допомогу на поховання з урахуванням поштового збору, згідно з додатком.

 

2.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради (Мисюк В. В.) провести виплату  грошової допомоги на поховання згідно з додатком.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гришка М. М.

 

 

 

Голова ради                                                                                                О.В.Соя

 

 

 

 

УКРАЇНА

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від ______________ № ____________

            м. Житомир

 


          Про забезпечення твердим

    побутовим  паливом (відходами

    деревообробного виробництва)

    малозабезпечених громадян району

 

 

     Розглянувши заяви громадян про надання їм палива для опалення житлових будинків та відповідно до ст.ст.34,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про соціальні послуги», виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати малозабезпеченим громадянам, будинки яких не газифіковано, тверде побутове паливо (відходи від деревообробного виробництва) на опалення житла у зимовий період згідно з додатком.

 

2. Зобов’язати:

 

2.1.  Фінансовий відділ Корольовської районної ради (Когут А. В.) профінансувати забезпечення твердим побутовим паливом, відповідно до п.1.

 

2.2. Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради (Мисюк В. В.)  забезпечити твердим побутовим паливом, відповідно до п.1.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Гришка М. М.

 

 

 

Голова ради                                                                                                О. В. Соя

 

 


 

УКРАЇНА

 

                                                                                          КОРОЛЬОВСЬКА  РАЙОННА РАДА                                                                                      Проект

м. ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   _____________ № ____                                   

Про внесення змін до  районного

бюджету на 2012 рік 

 

 Відповідно до статті 41 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2012 року          № 471 „Про спрямування коштів” з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та недопущення заборгованості, виконавчий комітет районної  ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до районного бюджету на 2012 рік, а саме:

1.1. Збільшити річний план доходів районного бюджету загального фонду на 789 400 гривень  по коду 41030600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ”. 

 

1.2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на 789 400 гривень управлінню праці та соціального захисту населення районної ради по  КФК  091300  „Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

 

1.3. Зробити перерозподіл бюджетних призначень, а саме:

Зменшити видатки по КФК 090203 „Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які  мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами” на  11 800 гривень відповідно збільшивши їх  по КФК 090209 „Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою” 

 

2.   Внести дане рішення на затвердження чергової сесії районної ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  голови  ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О. Г.  та    начальника  фінансового відділу районної ради  Когут А. В.

        

 Голова ради                                                                             О. В. Соя

 

 

 

 

 

                                                                                                                   УКРАЇНА                                                                                                            ПРОЕКТ

КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА

М.ЖИТОМИРА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я                                                

 

 

Від ______________ № ____________

    

  Про затвердження кошторисного

  розрахунку і вартості безоплатного

  капітального ремонту власної

  квартири інваліда війни 1-ої групи

  Ш. М.О.,  що має право на

  таку пільгу, по Корольовському

  району м.Житомира

 

Розглянувши проектно-кошторисну документацію проектної організації м.Житомира щодо проведення робіт по безоплатному капітальному ремонту власної квартири особи, що має право на таку пільгу, яка пройшла експертизу в Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Житомирській області, враховуючи рекомендації комісії по визначенню необхідності проведення, видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, при райвиконкомі, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.09 №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» виконавчий комітет районної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити кошторисні розрахунки, загальну вартість капітального ремонту інваліду війни 1-ої групи Ш.М.О., що проживає за адресою м.Житомир… (в сумі 21905,00грн.) та вартість безоплатного капітального ремонту (в сумі 15768,00грн.), згідно з розробленими проектною організацією м.Житомира кошторисними розрахунками та робочими проектами.

 

2. Зобов’язати:

2.1. Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира Когут А. В.) профінансувати видатки за виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконані і прийняті роботи згідно з актами приймання виконаних робіт відповідно до затверджених кошторисних розрахунків виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

2.2. Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради (Мисюк В. В.) провести оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконані і прийняті роботи згідно з актами приймання виконаних робіт.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів Орлову О.Г.

 

 

 

Заступник голови ради                                                                       М.М. Гриценко

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове