Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 26
візитів сьогодні: 5201
візитів всього: 145704
Прогноз погоди
25.10.12 - Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Житомирі, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна заявників
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Проект Р І Ш Е Н Н Я
Вісімнадцята сесія шостого скликання

 

від__________________№_______
                м. Житомир
 
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення в м. Житомирі, на яких розміщені об’єкти
нерухомого майна заявників
         Відповідно до ст. ст. 12, 40, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про оренду землі” міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продати земельні ділянки несільськогосподарського призначення в м. Житомирі згідно з додатком 1-4.
2. Додаткові умови продажу земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст.91 Земельного кодексу України.
2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
2.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
2.4. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
2.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому законом порядку.
3. У разі не підписання покупцями договорів купівлі-продажу земельних ділянок, в місячний термін з дня прийняття рішення міської ради про продаж, рішення втрачає чинність.
4. Попередити покупців, що право власності на земельні ділянки може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
Міський голова                                                                                       В.М. Дебой
Додаток 1
                                                                       до рішення сесії міської ради
                                                                       6 скликання від _______ № ___
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Вітрука, 8-а в м. Житомирі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 143 475 грн. 00 коп. (Сто сорок три тисячі чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) з розрахунку за 1 м. кв. 286 грн. 95 коп. (Двісті вісімдесят шість гривень         95 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (дата оцінки 31.07.2012, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 23.08.12    № 293).
3. Продати фізичній особі підприємцю Гісса Дмитру Олексійовичу земельну ділянку, площею 0,0500 га, по вул. Вітрука, 8-а (кадастровий номер 1810136600:04:008:0013) на якій розміщено об’єкти нерухомого майна заявника (договір купівлі-продажу від 20.06.2003 року) за 143 475 грн. 00 коп. (Сто сорок три тисячі чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка перебуває в оренді у фізичній особі підприємця Гісса Дмитра Олексійовича згідно з договором оренди земельної ділянки від 28.03.2006 року № 040620900207.
4. Зарахувати до суми, яку покупці мають сплатити за земельну ділянку, авансовий внесок в сумі 43 205 грн. 49 коп. (Сорок три тисячі двісті п’ять гривень 49 копійок), сплачений відповідно до договору № 67 від 24.05.2012 року. Решта вартості земельної ділянки у сумі 100 269 грн. 51 коп. (Сто тисяч двісті шістдесят дев’ять гривень 51 копійка) має бути сплачена протягом місяця з дня підписання договору купівлі-продажу.  
5. Фізичній особі підприємцю Гісса Дмитру Олексійовичу до одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку виконувати умови договору оренди земельної ділянки від 28.03.2006 року    № 040620900207. Після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку договір оренди земельної ділянки відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» припиняє свою дію.
6. Фізичній особі підприємцю Гісса Дмитру Олексійовичу оформити у місячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею    0,0500 га, по вул. Вітрука, 8-а в м. Житомирі за ціною визначеною цим рішенням.
7. Після сплати повної вартості земельної ділянки та відновної вартості зелених насаджень (у разі їх наявності на земельній ділянці), фізичній особі підприємцю Гісса Дмитру Олексійовичу одержати в установленому законом порядку Державний акт на право власності на земельну ділянку.
Секретар міської ради                                                                     Н.П.Леонченко
Додаток 2
                                                                       до рішення сесії міської ради
                                                                       6 скликання від _______ № ___
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по проїзду Цюрупи, 8-а в м. Житомирі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 109 016 грн. 00 коп. (Сто дев’ять тисяч шістнадцять гривень 00 копійок) з розрахунку за 1 м. кв. 132 грн. 14 коп. (Сто тридцять дві гривні 14 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (дата оцінки 01.10.2012, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.10.12 № 54/а).
3. Продати громадянці Привіденцевій Оксані Валеріївні земельну ділянку, площею 0,0825 га, по проїзду Цюрупи, 8-а (кадастровий номер 1810136300:11:012:0018) за 109 016 грн. 00 коп. (Сто дев’ять тисяч шістнадцять гривень 00 копійок) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка перебуває в оренді у громадянки Привіденцевої Оксани Валеріївни згідно з договором оренди земельної ділянки від 02.04.2009 року № 040920900138.
4. Зарахувати до суми, яку покупці мають сплатити за земельну ділянку, авансовий внесок в сумі 31 937 грн. 40 коп. (Тридцять одна тисяча дев’ятсот тридцять сім гривень 40 копійок), сплачений відповідно до договору № 69 від 19.07.2012 року. Решта вартості земельної ділянки у сумі 77 078 грн. 60 коп. (Сімдесят сім тисяч двісті сімдесят вісім гривень 60 копійок) має бути сплачена протягом місяця з дня підписання договору купівлі-продажу.  
5. Громадянці Привіденцевій Оксані Валеріївні до одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку виконувати умови договору оренди земельної ділянки від 02.04.2009 року № 040920900138. Після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку договір оренди земельної ділянки відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» припиняє свою дію.
6. Громадянці Привіденцевій Оксані Валеріївні оформити у місячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0825 га, по проїзду Цюрупи, 8-а в м. Житомирі за ціною визначеною цим рішенням.
7. Після сплати повної вартості земельної ділянки та відновної вартості зелених насаджень (у разі їх наявності на земельній ділянці), громадянці Привіденцевій Оксані Валеріївні одержати в установленому законом порядку Державний акт на право власності на земельну ділянку.
Секретар міської ради                                                                     Н.П.Леонченко
Додаток 3
                                                                       до рішення сесії міської ради
                                                                       6 скликання від _______ № ___
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по пров. Метеорологічний, 35-а в м. Житомирі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 8 797 грн. 00 коп. (Вісім тисяч сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок) з розрахунку за 1 м. кв. 72 грн. 11 коп. (Сімдесят дві гривні 11 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (дата оцінки 01.10.2012, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 16.10.12 № 56/а).
3. Продати громадянці Павленко Тетяні Олександрівні земельну ділянку, площею 0,0122 га, по пров. Метеорологічний, 35-а (кадастровий номер 1810136300:07:033:0049) за 8 797 грн. 00 коп. (Вісім тисяч сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Земельна ділянка перебуває в оренді у громадянки Павленко Тетяни Олександрівни згідно з договором оренди земельної ділянки від 30.03.2012 року № 181010004000182.
4. Зарахувати до суми, яку покупці мають сплатити за земельну ділянку, авансовий внесок в сумі 5 366 грн. 28 коп. (П’ять тисяч триста шістдесят шість гривень 28 копійок), сплачений відповідно до договору № 70 від 20.07.2012 року. Решта вартості земельної ділянки у сумі 3 430 грн. 72 коп. (Три тисячі чотириста тридцять гривень 72 копійки) має бути сплачена протягом місяця з дня підписання договору купівлі-продажу.  
5. Громадянці Павленко Тетяні Олександрівні до одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку виконувати умови договору оренди земельної ділянки від 30.03.2012 року № 181010004000182. Після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку договір оренди земельної ділянки відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» припиняє свою дію.
6. Громадянці Павленко Тетяні Олександрівні  оформити у місячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0122 га, по пров. Метеорологічний, 35-а в м. Житомирі за ціною визначеною цим рішенням.
7. Після сплати повної вартості земельної ділянки та відновної вартості зелених насаджень (у разі їх наявності на земельній ділянці), громадянці Павленко Тетяні Олександрівні одержати в установленому законом порядку Державний акт на право власності на земельну ділянку.
 
Секретар міської ради                                                                     Н.П.Леонченко
Додаток 4
                                                                       до рішення сесії міської ради
                                                                       6 скликання від _______ № ___
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Котовського, 91 в м. Житомирі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 318 926 грн. 00 коп. (Триста вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 00 копійок) з розрахунку за 1 м. кв. 91 грн. 83 коп. (Дев’яносто одна гривня 83 копійки) на підставі експертної грошової оцінки (дата оцінки 01.10.2012, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 22.10.12 № 70/а).
3. Продати фізичній особі підприємцю Тітовій Тетяні Володимирівні земельну ділянку, площею 0,3473 га, по вул. Котовського, 91 (кадастровий номер 1810136300:08:018:0019) на якій розміщено об’єкти нерухомого майна заявника (договір купівлі-продажу від 26.10.2005 року) за 318 926 грн. 00 коп. (Триста вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 00 копійок) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка перебуває в оренді у фізичній особі підприємця Тітової Тетяни Володимирівни згідно з договором оренди земельної ділянки від 29.03.2006 року № 040620900214.
4. Зарахувати до суми, яку покупці мають сплатити за земельну ділянку, авансовий внесок в сумі 50 000 грн. 00 коп. (П’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), сплачений відповідно до договору № 71 від 20.07.2012 року. Решта вартості земельної ділянки у сумі 268 926 грн. 00 коп. (Двісті шістдесят вісім тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 00 копійок) має бути сплачена протягом місяця з дня підписання договору купівлі-продажу.  
5. Фізичній особі підприємцю Тітовій Тетяні Володимирівні до одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку виконувати умови договору оренди земельної ділянки від 29.03.2006 року    № 040620900214. Після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку договір оренди земельної ділянки відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» припиняє свою дію.
6. Фізичній особі підприємцю Тітовій Тетяні Володимирівні оформити у місячний термін договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею    0,3473 га, по вул. Котовського, 91 в м. Житомирі за ціною визначеною цим рішенням.
7. Після сплати повної вартості земельної ділянки та відновної вартості зелених насаджень (у разі їх наявності на земельній ділянці), фізичній особі підприємцю Тітовій Тетяні Володимирівні одержати в установленому законом порядку Державний акт на право власності на земельну ділянку.
 
Секретар міської ради                                                                     Н.П.Леонченко

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове