Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 70
візитів сьогодні: 5480
візитів всього: 401744
Прогноз погоди
31.07.12 - Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
сесія шостого скликання
від ________№ _____
          м. Житомир

 

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування
Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок
невикористання земельних ділянок, самовільного
зайняття земельних ділянок та використання земельних
ділянок з порушенням законодавства про плату за землю

З метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, удосконалення порядку відшкодування збитків, на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового Кодексу України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Житомирська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю (далі -  Порядок) (додається).
2. Рішення набирає чинності в порядку, встановленому законодавством.
3. Доручити апарату Житомирської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В. та постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.  

 

Міський голова                                                                         В.М. Дебой

 

ПОРЯДОК
визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю

Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією ( ст. 142 – 145).
Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.
До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах м. Житомира здійснює відповідна міська рада.
Цей Порядок розроблений з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок у м. Житомирі та їх відшкодування Житомирській міській раді.
Порядок застосовується у випадках невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.
Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах м. Житомира.

 

 
1. Нормативні посилання
Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 (зі змінами та доповненнями) «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

 

2. Визначення термінів.
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування;
документи, що посвідчують право на земельну ділянку - право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом; право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі;
оренда - засноване на договорі строкове платне володіння та користування земельною ділянкою;
самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними;
невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням - невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень);
будівлі - земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;
нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду, є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;
збитки - витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання умов здійснення господарської діяльності другою стороною;
неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;
неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її використовує;
суб'єкт - юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки.
нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвердженими нормативами;
орендна плата за землю -  це  платіж,  який  орендар  вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

 

 
3. Сфера дії Порядку.
Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних Житомирській міській раді внаслідок порушення вимог земельного законодавства.
Фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушеннями вимог ст. ст. 125, 206 Земельного Кодексу України, повинні відшкодувати Житомирській міській раді збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.
Збитки відшкодовуються внаслідок:
- невикористання земельної ділянки;
- використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону;
- самовільного зайняття земельної ділянки;
- інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства та законодавства про плату за землю.
4. Порядок підготовки та оформлення матеріалів
на комісію по визначенню збитків.
4.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню збитків здійснює управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.
4.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються наступні матеріали:
- копія рішення Житомирської міської ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);
- кадастрова справа на земельну ділянку (при наявності); ????
- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);
- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки та фотоматеріалами;
- довідка державного податкового органу щодо справляння плати за землю;
- розрахунок суми збитків, виконаний суб’єктом  господарювання, який має  ліцензію на виконання відповідних робіт;
- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання. У разі відмови від отримання повідомлення складається відповідний акт. Повідомлення повинно бути одержане не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання комісії.
- копії матеріалів листування Житомирської міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);
- інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб'єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.
5. Порядок нарахування збитків.
5.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.
5.2. У випадку неоформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Житомирської міської ради про надання або поновлення договору оренди земельної ділянки або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні Житомирської міської ради для оформлення документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.
5.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства.
Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків, згідно наступних рішень Житомирської міської ради:
- рішення Житомирської міської ради від 05.09.2007 № 369 “Про затвердження матеріалів коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста”;
- рішення від 21.11.2007 року № 456 “Про введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки та приведення у відповідність діючих договорів оренди у місті Житомирі”
- рішення  Житомирської міської ради від 08.04.2009  № 956 “Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у державній або комунальній власності”.
Склад комісії по визначенню збитків, її повноваження
та порядок розгляду матеріалів.
6.1. Визначення сум збитків покладається на комісію з самоврядного контролю.
6.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.
6.3. Головою комісії з самоврядного контролю  є перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
6.4. До складу комісії включаються:
- депутати Житомирської міської ради, керівники та працівники виконавчих органів міської ради;
- представники управління Держкомзему у м.Житомирі Житомирської області;
- представники державної податкової адміністрації;
- представник організації, що має ліцензію на виконання робіт із землеустрою.
6.5. Засідання комісії по визначенню збитків скликається головою комісії та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу.
6.6. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
6.7. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.
6.8. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб'єкту окремо.
6.9. На засідання комісії з самоврядного контролю запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).
6.10. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.
6.11. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує суб'єктам надати відповідні пояснення.
6.12. За результатами розгляду матеріалів комісією складаються акти про визначення збитків по кожному суб'єкту окремо.
6.13. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.
6.14. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

 

7. Порядок відшкодування збитків.

 

 
7.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради у п'ятиденний термін (п’ять робочих днів) направляє суб'єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1).
7.2. У повідомленні зазначаються:
- результати розгляду матеріалів комісією з самоврядного контролю, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;
- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.
7.3. Повідомлення підписується начальником управління регулювання земельних відносин або іншою уповноваженою особою та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.
7.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне відшкодування збитків, який готується управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.
7.5. Невід'ємною частиною договору є:
- розрахунок суми збитків, який складається суб’єктом  господарювання, що має  ліцензію на виконання відповідних робіт
- акт комісії про визначення збитків власнику землі;
- рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження акту про визначення збитків власнику землі;
- документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків.
7.6. Договір про відшкодування збитків підписується перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та боржниками, з обов'язковим погодженням з юридичним департаментом виконавчого комітету Житомирської міської ради.
7.7. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради направляє матеріали щодо відшкодування збитків до юридичного департаменту Житомирської міської ради для підготовки позовної заяви про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.
7.8. До юридичного департаменту Житомирської міської ради надаються наступні матеріали:
- копія рішення Житомирської міської ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);
- копія кадастрової справи на земельну ділянку (при наявності) ??????;
- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);
- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки та фотоматеріалами;
- довідка державної податкової інспекції щодо справляння плати за землю;
- розрахунок суми збитків, виконаний суб’єктом  господарювання, що має  ліцензію на виконання відповідних робіт;
- письмове повідомлення представникам підприємств, установ, організацій та громадянам, якими нанесені збитки про час та дату засідання комісії;
- документальне підтвердження отримання письмового повідомлення про час та дату засідання комісії;
- інші документи, що підтверджують використання земельної ділянки суб'єктами з порушенням вимог земельного законодавства, які будуть відшкодовувати збитки;
- акт про визначення збитків власнику землі;
- рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження відповідного акту;
- повідомлення управління регулювання земельних відносин Житомирської  міської ради про необхідність відшкодування збитків;
- документальне підтвердження про отримання повідомлення управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради про необхідність відшкодування збитків;
- договір про добровільне відшкодування збитків (при наявності);
- копії матеріалів листування Житомирської міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);
- інші необхідні документи за вимогою юридичного департаменту Житомирської міської ради.
7.10. Юридичний департамент Житомирської міської ради у десятиденний термін проводить відповідну перевірку, готує позовну заяву про примусове відшкодування завданих територіальній громаді збитків, забезпечує представництво інтересів Житомирської міської ради в судах загальної і спеціальної юрисдикції та виконання судових рішень відповідно до вимог Законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження».
7.11. 3а згодою голови комісії юридичним департаментом Житомирської міської ради матеріали можуть бути направлені до органів прокуратури для проведення перевірки в порядку статей 19, 20, 36-1 Закону України «Про прокуратуру», притягнення винних до встановленої законом відповідальності та вжиття в інтересах Житомирської міської ради заходів прокурорського реагування.

Секретар міської ради                                                            Н.П. Леонченко
 

 

 
Додаток 1

до Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від _____201__ р. №  _________
Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання
ПОВІДОМЛЕННЯ
На підставі Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства про плату за землю, затвердженого рішенням ___ сесії Житомирської міської ради ___ скликання від ______201   року (далі - Порядку) комісією з самоврядного контролю на засіданні, яке відбулося ___________201 року, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Житомирській міській раді та підлягають відшкодуванню внаслідок невикористання земельної ділянки / самовільного зайняття земельної ділянки /використання_земельної ділянки з порушенням вимог законодавства про плату за землю (залишити необхідне)  площа та адреса земельної ділянки, рішення міської ради та договір оренди землі - за наявності.
Акт про визначення збитків власнику землі від _______№__________ затверджений рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від_________ №____________.
Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ___________№________, затвердженим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від ___________ №__________ та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі відділ містобудування, архітектури та земельних відносин Житомирської міської ради.
У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства про плату за землю.
У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки, управлінням регулювання земельних відносин відповідні матеріали будуть передані до юридичного департаменту Житомирської міської ради для підготовки позовної заяви про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері земельних відносин.

 

 
Додаток:
- копія Акту про визначення збитків власнику землі від ____________ №_________.
- копія рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від _______ №____ «Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі».
 
Директору департаменту бюджету
та фінансів міської ради                                                              _______________
 
Начальник управління регулювання
земельних відносин Житомирської
міської ради                                                                                         ___________
 
Секретар міської ради                                                       Н.П. Леонченко

 

 
 
Додаток 2
до Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від _____201  р. № _______
 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про добровільне відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю

м. Житомир                                                                            «___» _____20___ р.
Житомирська міська рада в особі перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В., в подальшому - Сторона 1, яка діє на підставі рішення Житомирської міської ради від ___________ № ________ «Про затвердження «Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю»? та _________________________________________________________________в подальшому - Сторона 2 (юридична адреса ____________________________) уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Відшкодування збитків, нанесених Стороною 2 Стороні 1 внаслідок невикористання земельної ділянки, самовільного зайняття земельної ділянки, використання земельної ділянки з порушенням законодавства про плату за землю (залишити потрібне), загальною площею, яка розташована за адресою ________, в період з __________ по __________ та використовується для __________ (надана рішенням Житомирської міської ради від ___________ № __________).
2. Підстави для відшкодування збитків
2.1. Акт № _________ про визначення збитків власнику землі, затверджений рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від ________№ __________.

 

 
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Сторона 2 зобов'язується в строк до ________________ 201__ року  сплатити Стороні 1 збитки в сумі _____ грн.
3.2. Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:
________ місяць __________ грн.
________ місяць __________ грн.
на рахунок ________________________________________________________.
3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.
3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов'язку оформлення землекористування у встановленому порядку.
4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору
4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.
5. Зміни та доповнення до договору
5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.
5.2. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюється відповідною угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
6. Припинення дії договору
6.1. Дія договору припиняється в наступних випадках:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- сплата збитків в повному обсязі.
7. Прикінцеві положення
7.1. Договір набирає чинності з моменту його реєстрації.
7.2. Договір підлягає обов'язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.
7.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий - у Сторони 2.
7.4. Невід'ємною частиною договору є:
- розрахунок суми збитків від ________ № _______;
- акт комісії про визначення збитків власникам землі від _______ № _______;
- рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження акту про визначення збитків власникам землі від _________ № ____________.
- документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків від _______ № _______.

 


8. Реквізити Сторін
Сторона 1

майдан ім. С.П. Корольова, 4/2
м. Житомир, 10014
код платежу 

____________ Сторона 2

_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________________

 

 

Цей Договір зареєстровано в книзі реєстрації договорів про відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради «______» ________20___ р. за №___________.

Директору департаменту бюджету
та фінансів міської ради                                                              _______________
 
Начальник управління регулювання
земельних відносин Житомирської
міської ради                                                                                  _______________                                                                                          
 
Секретар міської ради                                                            Н.П. Леонченко
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове