Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 24
візитів сьогодні: 5458
візитів всього: 403725
Прогноз погоди
Редакція діє з 17.02.2012р.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2011                                                                                                       №428
Київ 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 128/20441
 
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України 
від 26.07.2010 №922
 
Відповідно до пункту 4 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 08.07.2011 № 3681 – VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель”
НАКАЗУЮ: 
1. Унести до пункту 1 наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919, такі зміни:
в абзаці восьмому після слів “цінової пропозиції” додати слова “або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника”; 
абзац дев’ятий виключити; 
в абзаці шістнадцятому після слів “двоступеневих торгів” додати слова “та попередньої кваліфікації”.
2. Унести зміни до форм документів у сфері державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919, виклавши їх у редакції, що додається. 
3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівника апарату Павленка В. П. 
 
Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України     А. П. Клюєв
 
3305
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі. 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 
7.1. Розмір. 
7.2. Вид. 
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце. 
8.2. Строк. 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце. 
9.2. Дата. 
9.3. Час. 
10. Додаткова інформація. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення       О. В. Аніпко  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 128/20441
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення 
про проведення відкритих торгів 
1. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 оголошення 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 1.4 вказується  реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 оголошення 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 оголошення
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 оголошення
Щодо підпункту 5.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі. 
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
7. Щодо пункту 6 оголошення 
Зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
8. Щодо пункту 7 оголошення 
Щодо підпункту 7.1
У підпункті 7.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частин першої і другої статті 24 Закону у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі. У разі коли пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками торгів до окремих частин предмета закупівлі (лотів) (установлення такої можливості зазначається в підпункті 5.1 пункту 5 оголошення), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів установлюється відповідно до частин першої і другої статті 24 Закону в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі щодо кожної його частини (лота). У разі коли замовник не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, робиться запис: 
“Не вимагається”, а підпункти 7.2 і 7.3 не заповнюються. 
Щодо підпункту 7.2 
Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону та  законодавства України. 
У підпункті 7.3 замовником зазначаються строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику відповідно до частини третьої статті 24 Закону.
9. Щодо пункту 8 оголошення 
У підпункті 8.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 8.2 зазначається строк подання пропозицій конкурсних торгів, а саме: дата та час. Строк подання пропозицій конкурсних торгів визначається з урахуванням частини третьої статті 21 Закону та не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури 
відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби в закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів. Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. 
10. Щодо пункту 9 оголошення 
У підпункті 9.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
Щодо підпунктів 9.1 – 9.3
Відповідно до частини першої статті 27 Закону розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається в день закінчення строку їх подання в час та місці, що зазначені в оголошенні. 
11. Щодо пункту 10 оголошення 
Замовник зазначає таку інформацію: 
способи зв’язку для отримання додаткової інформації; 
іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про проведення процедури двоступеневих торгів 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі. 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 
7.1. Розмір. 
7.2. Вид. 
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце. 
8.2. Строк. 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце. 
9.2. Дата. 
9.3. Час. 
10. Додаткова інформація. 
 
Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 129/20442
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення про проведення 
процедури двоступеневих торгів 
1. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою 
у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 оголошення 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 1.4 зазначається  реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 оголошення
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 оголошення
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 оголошення
Щодо підпункту 5.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
7. Щодо пункту 6 оголошення 
Зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
8. Щодо пункту 7 оголошення 
У підпункті 7.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частини першої статті 24 Закону в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі. У разі коли замовник надає можливість учасникам торгів подавати свої пропозиції конкурсних торгів до окремих частин предмета закупівлі (лотів) (установлення такої можливості зазначається в підпункті 5.1 пункту 5 оголошення), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів установлюється відповідно до частин першої і другої статті 24 Закону в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі щодо кожної його частини (лота). У разі коли замовник не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, робиться запис: “Не вимагається”. 
Щодо підпункту 7.2
Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону та  законодавства України. 
У підпункті 7.3 замовником зазначаються строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику відповідно до частини третьої статті 24 Закону.
9. Щодо пункту 8 оголошення 
У підпункті 8.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Щодо підпункту 8.2 
Строк подання попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
10. Щодо пункту 9 оголошення 
У підпункті 9.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Щодо підпунктів 9.1 – 9.3 
Відповідно до частини першої статті 27 Закону розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається в день закінчення строку їх подання в час та місці, що зазначені в оголошенні. 
11. Щодо пункту 10 оголошення 
Замовник зазначає таку інформацію: 
способи зв’язку для отримання додаткової інформації; 
іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ЗАПИТУ 
цінових пропозицій
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі.
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг.
6. Основні умови договору.
7. Строк дії цінових пропозицій.
8. Подання цінових пропозицій: 
8.1. Місце та спосіб подання. 
8.2. Строк. 
9. Розкриття цінових пропозицій: 
9.1. Місце. 
9.2. Дата. 
9.3. Час. 
10. Додаткова інформація. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 130/20443
ІНСТРУКЦІЯ
  щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій 
1. Запит готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 запиту 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 1.4 вказується  реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 запиту
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти  згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 запиту
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 запиту 
Щодо підпункту 5.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).
Замовник здійснює опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачено подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі необхідні технічні та інші параметри, кількість товарів або надання послуг, строк поставки товарів або надання послуг. 
7. Щодо пункту 6 запиту 
Основні умови договору визначаються замовником з урахуванням статті 41 Закону та законодавства України. 
8. Щодо пункту 7 запиту 
Строк дії цінової пропозиції встановлюється замовником, але не може становити менше ніж 120 днів та повинен бути достатнім для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції та укладення договору про закупівлю з учасником-переможцем. 
9. Щодо пункту 8 запиту 
У підпункті 8.1 зазначаються: 
найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс; 
спосіб подання цінових пропозицій (особисто та/або поштою). 
У підпункті 8.2 зазначається строк подання цінових пропозицій, а саме: дата та час. Відповідно до частини другої статті 36 Закону строк подання цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим, ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону. 
10. Щодо пункту 9 запиту 
У підпункті 9.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Щодо підпунктів 9.1 – 9.3 
Відповідно до Закону розкриття цінових пропозицій відбувається в час та місці, що зазначені в запиті. 
11. Щодо пункту 10 запиту
Замовник зазначає таку інформацію: 
способи зв’язку для отримання додаткової інформації; 
іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                     О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про проведення попередньої кваліфікації 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
5.3. Місце  поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
6. Отримання кваліфікаційної документації: 
6.1. Місце. 
6.2. Способи. 
7. Подання кваліфікаційних пропозицій: 
7.1. Місце. 
7.2. Строк. 
8. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:  
8.1. Місце. 
8.2. Дата. 
8.3. Час. 
9. Додаткова інформація. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 131/20444
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення 
про проведення попередньої кваліфікації 
1. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою  у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 оголошення 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 1.4 вказується  реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 оголошення 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 оголошення
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 оголошення
Щодо підпункту 5.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товарів, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
7. Щодо пункту 6 оголошення
Необхідно зазначити найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулицю, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс та спосіб отримання (особисто або поштою) у замовника кваліфікаційної документації. 
8. Щодо пункту 7 оголошення 
Слід зазначити найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулицю, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс, куди повинні подаватися та де будуть розкриватися кваліфікаційні пропозиції, а також строк (число, місяць, рік, час) та спосіб їх подання (особисто або поштою). 
9. Щодо пункту 9 оголошення 
Замовник може зазначити іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
7. Ціна пропозиції:  
7.1. Загальна ціна пропозиції.
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Додаткова інформація. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 132/20445
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника 
1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою 
у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 інформації 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
У підпункті 1.4 вказується  реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 інформації 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 інформації
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.
6. Щодо пункту 5 інформації 
Щодо підпункту 5.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником при заповненні форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, що подається для опублікування, зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них, а при заповненні форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, що подається для оприлюднення, також описується окремо кожний з лотів.
7. Щодо пункту 6 інформації 
Замовник зазначає повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку) учасника, з яким проведено переговори. Якщо замовником було проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку) кожного з учасників, з якими проведено переговори.
8. Щодо пункту 7 інформації 
Замовник зазначає загальну ціну пропозиції учасника, з яким проведено переговори, та ціну пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товарів). Якщо замовником було проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає загальну ціну пропозиції кожного з учасників, з якими проведено переговори, та ціну кожної пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товарів).
9. Щодо пункту 8 інформації 
Замовник може зазначити іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі. 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 133/20446
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування 
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 обґрунтування 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 обґрунтування 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 3 обґрунтування 
Щодо підпункту 3.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
6. Щодо пункту 4 обґрунтування
Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу – відповідно до її паспорта чи інших документів згідно із  законодавством України. 
У разі коли замовником було проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає інформацію, визначену в абзаці другому пункту 6 цієї Інструкції, стосовно кожного з учасників, з якими проведено переговори.
7. Щодо пункту 5 обґрунтування
Замовник зазначає одну з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону. 
8. Щодо пункту 6 обґрунтування 
Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону. 
9. Щодо пункту 7 обґрунтування
Замовник зазначає експертні, нормативні, технічні та інші документи 
(у тому числі видавника, дату видання, номер документа та інше), що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ  
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,
або пропозиції за результатами застосування процедури 
закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 
3. Процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
____________________________;
     (цифрами)
____________________________. 
         (словами)
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення             О. В. Аніпко  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 134/20447
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних 
торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
2. Повідомлення готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
3. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
4. Щодо пункту 1 повідомлення 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
5. Щодо пункту 2 повідомлення 
Щодо підпункту 2.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
6. Щодо пункту 3 повідомлення 
Зазначається одна з процедур закупівлі відповідно до частини першої статті 12 Закону.
7. Щодо пункту 4 повідомлення 
Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.
8. Щодо пункту 5 повідомлення 
У підпункті 5.1 зазначається повне найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 
У підпункті 5.2 зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). 
У підпункті 5.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
9. Щодо пункту 6 повідомлення
Зазначається ціна акцептованої замовником пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ. 
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначається ціна акцептованої пропозиції окремо за лотами.
10. Щодо пункту 7 повідомлення
Зазначається дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).
11. Щодо пункту 8 повідомлення 
Кінцевий строк укладення договору про закупівлю зазначається відповідно до вимог Закону.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Процедура закупівлі.
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі. 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
5. Інформування про процедуру закупівлі: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення).
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”). 
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі: 
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною. 
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: 
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина. 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
9. Інформація про переможця торгів: 
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 
9.4. Номер телефону, телефаксу. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення               О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 135/20448
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення 
про результати проведення торгів
1. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою  у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 оголошення 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 оголошення 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 оголошення 
Щодо підпункту 4.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
6. Щодо пункту 5 оголошення 
У підпункті 5.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).
У підпункті 5.3 зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У підпункті 5.4 зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). В іншому разі підпункт 5.4 не заповнюється.
У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
7. Щодо пункту 6 оголошення 
У підпункті 6.1 зазначається дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана замовником найбільш економічно вигідною.
У підпункті 6.2 зазначається дата укладення договору про закупівлю. 
У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, у підпункті 6.3 зазначається: “Торги відмінені” чи “Торги визнані такими, що не відбулися” – указанням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону. У такому разі підпункти 6.1 і 6.2 не заповнюються.
8. Щодо пункту 7 оголошення
Сума, визначена у договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”. 
У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України. 
9. Щодо пункту 9 оголошення 
У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів замовник передбачав можливість подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів. 
У підпункті 9.1 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові.
У підпункті 9.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 9.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення попередньої кваліфікації
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Процедура закупівлі.
4. Інформація про предмет закупівлі: 
4.1. Найменування предмета закупівлі. 
4.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
5. Інформування про процедуру проведення попередньої кваліфікації: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації.
5.3. Дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
6. Результат проведення попередньої кваліфікації: 
6.1. Кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір. 
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки  платника податків. 
6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 
6.5. Процедура попередньої кваліфікації відмінена: 
6.5.1. Дата прийняття рішення.
6.5.2. Причини. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення               О. В. Аніпко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 136/20449
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про результати 
проведення попередньої кваліфікації
1. Повідомлення готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 повідомлення 
Замовник визначається відповідно до підпунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої  статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 повідомлення 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 4 повідомлення 
Щодо підпункту 4.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  підпунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
6. Щодо пункту 5 повідомлення 
У підпункті 5.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).
У підпункті 5.3 зазначаються дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.
7. Щодо пункту 6 повідомлення 
У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір. 
У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові. 
У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 6.4 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Підпункт 6.5 заповнюється в разі відміни процедури попередньої кваліфікації із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 38 Закону. У такому разі підпункти 6.1 – 6.4 не заповнюються.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати процедури запиту цінових пропозицій
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі. 
3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів чи надання послуг.
3.4. Строк поставки товарів чи надання послуг.
4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про процедуру запиту цінових пропозицій.
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій: 
5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 
5.2. Дата укладення договору про закупівлю. 
5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
5.3.1. Дата прийняття рішення.
5.3.2. Причини. 
6. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
7. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
8. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій: 
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 
8.4. Номер телефону, телефаксу. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 137/20450
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати 
процедури запиту цінових пропозицій
1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника. 
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 інформації. 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 інформації 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 3 інформації 
Щодо підпункту 3.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням підпунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).
6. Щодо пункту 4 інформації 
У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі такого розміщення).
7. Щодо пункту 5 інформації 
У підпункті 5.1 зазначається дата акцепту цінової пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.
Підпункт 5.3 заповнюється в разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону. 
8. Щодо пункту 6 інформації 
Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з  урахуванням ПДВ. 
У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”. 
У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України. 
9. Щодо пункту 8 інформації 
У підпункті 8.1 зазначається повне найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи. 
У підпункті 8.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 8.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.  
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення процедури 
закупівлі в одного учасника
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг. 
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення).
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”).
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
6.  Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника: 
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 
7. Результат проведення процедури закупівлі: 
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
_________________________;
    (цифрами)
_________________________. 
    (словами) 
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення.
7.5.2. Причини.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 138/20451
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати 
проведення процедури закупівлі в одного учасника
1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою 
у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 інформації  
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону. 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 інформації  
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 3 інформації 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  підпунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
6. Щодо пункту 4 інформації 
У пункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).
7. Щодо пункту 6 інформації 
У підпункті 6.1 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові. 
У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 6.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
8. Щодо пункту 7 інформації 
Підпункт 7.5 заповнюється в разі відміни процедури закупівлі в одного учасника із зазначенням причин. У такому разі підпункти 7.1 – 7.4 не заповнюються.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ  
про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися 
1. Замовник:
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
2.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг. 
3. Процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”).
6. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.1. Дата прийняття рішення.
6.2. Причини. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення               О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 139/20452
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про відміну торгів 
або визнання їх такими, що не відбулися
1. Повідомлення готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 повідомлення
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
4. Щодо пункту 2 повідомлення 
Щодо підпункту 2.1. 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначається кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
5. Щодо пункту 3 повідомлення 
Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.
6. Щодо пунктів 4 і 5 повідомлення 
Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у відповідних міжнародних виданнях 
(у випадках, передбачених Законом) та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
7. Щодо пункту 6 повідомлення 
Указується одна з причин відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, визначена в статті 30 Закону.
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ  
про відміну процедури закупівлі в одного учасника 
1. Замовник:
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі.
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”).
5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
5.1. Дата прийняття рішення.
5.2. Причини. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 140/20453
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про відміну 
процедури закупівлі в одного учасника
 
1. Повідомлення готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 
3. Щодо пункту 1 повідомлення
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
4. Щодо пункту 2 повідомлення  
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
5. Щодо пунктів 3 і 4 повідомлення 
 
 
Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
6. Щодо пункту 5 повідомлення  
Причини відміни процедури закупівлі в одного учасника зазначаються відповідно до статті 39 Закону. 
 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих 
і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ _________ від ____________ 
 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
4. Процедура закупівлі.
5. Інформування про процедуру закупівлі: 
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”             (далі –Закон).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі 
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів). 
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  ______________; 
найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  ______________; 
номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____ ;
                                                                                                             (цифрами) 
____________________________. 
                   (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: 
12.1. Дата прийняття рішення. 
12.2. Причини. 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам. 
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів _______________________________
              (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 141/20454
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 звіту 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище,  село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 звіту 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”.  
5. Щодо пункту 3 звіту 
Щодо підпункту 3.1 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).
6. Щодо пункту 4 звіту
Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.
7. Щодо пункту 5 звіту
У підпункті 5.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.
У підпунктах 5.3, 5.4, 5.6 і 5.7 зазначаються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (у випадках, передбачених Законом) та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
8. Щодо пункту 6 звіту
У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів. 
У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові. 
У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 6.4 зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
9. Щодо пункту 7 звіту 
Щодо підпункту 7.1 
Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби в закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів. 
У разі проведення двоступеневих торгів строк подання та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначаються за двома етапами. 
У разі проведення процедури двоступеневих торгів строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
У разі проведення попередньої кваліфікації строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону. 
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель. 
У разі застосування скороченої процедури необхідно викласти в пункті 14 звіту причини скорочення строку. 
У підпункті 7.5 зазначається загальна ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару), а також стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 
10. Щодо пунктів 8 – 10 звіту 
У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів передбачалося подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів. 
Ціни пропозицій конкурсних торгів, ціна акцептованої пропозиції та сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначаються в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”. 
У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України. 
У підпункті 9.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
11. Щодо пункту 11 звіту 
Заповнюється в разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.
12. Щодо пункту 12 звіту 
Заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону. 
13. Щодо пункту 13 звіту 
Зазначається зведена інформація про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
14. Щодо пункту 14 звіту 
Замовник зазначає таку інформацію: 
причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору; 
обґрунтування скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів; 
стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі; 
обґрунтування підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі; 
відомості про запити щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації; 
відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв’язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника; 
у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;
у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  (у разі наявності такого висновку на  дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо на дату  складення  звіту  висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;
інші необхідні зауваження та коментарі. 
15. Щодо пункту 15 звіту 
Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення       О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 
№ _________ від ____________ 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. 
3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг.
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг.
4. Інформування про процедуру закупівлі: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 
5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
6. Інформація щодо цінових пропозицій: 
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. 
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції. 
6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) ___________________; 
         (цифрами)
__________________________________. 
                      (словами)
6.7. Дата акцепту пропозиції. 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: 
11.1. Дата прийняття рішення. 
11.2. Підстави. 
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), із зазначенням відповідних підстав:
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
13. Інша інформація. 
14. Склад комітету з конкурсних торгів _______________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 142/20455
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення 
процедури запиту цінових пропозицій 
1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.  
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 звіту 
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. 
4. Щодо пункту 2 звіту 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
5. Щодо пункту 3 звіту 
Щодо підпункту 3.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). 
6. Щодо пункту 4 звіту
У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.
У підпунктах 4.3 і 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій та інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
У підпункті 4.4 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на               веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
7. Щодо пункту 5 звіту
У підпункті 5.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції. 
У підпункті 5.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові. 
У підпункті 5.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
У підпункті 5.4 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи та місце проживання для фізичної особи, а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
8. Щодо пункту 6 звіту 
Щодо підпункту 6.1 
Строк подання цінових пропозицій для процедури запиту цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим ніж десять робочих днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.
9. Щодо пункту 7 звіту 
У підпункті 7.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
10. Щодо пункту 8 звіту
Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”. 
11. Щодо пункту 10 звіту 
Пункт 10 заповнюється в разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.
12. Щодо пункту 11 звіту 
Пункт 11 заповнюється тільки у разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із зазначенням причин відповідно до статті 30 Закону. У такому разі пункти 7 і 8 не заповнюються.
13. Щодо пункту 12 звіту 
Зазначається зведена інформація замовника про наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
14. Щодо пункту 13 звіту 
Замовник зазначає таку інформацію: 
причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури запиту цінових пропозицій, з обґрунтуванням її вибору; 
обґрунтування підстав відмови в участі в процедурі закупівлі; 
відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв’язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника; 
у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;
у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (у разі наявності такого висновку на дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо на дату складення звіту висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;
інші необхідні зауваження, коментарі чи інформацію. 
15. Щодо пункту 14 звіту 
Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення       О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 
№ ______ від ____________ 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування. 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), ________ ;
     (цифрами)
______________________. 
              (словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
13. Інша інформація. 
14. Склад  комітету конкурсних торгів_______________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів). 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 143/20456
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника 
1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон). 
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.
3. Щодо пункту 2 звіту 
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: “Кошти підприємства”. 
4. Щодо пункту 3 звіту 
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).
5. Щодо пункту 4 звіту 
У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення) відповідно до               статті 10 Закону.
У підпунктах 4.3, 4.4, 4.7 і 4.8 зазначаються дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
У підпункті 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.
6. Щодо пункту 5 звіту 
Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
7. Щодо пункту 6 звіту 
Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником. 
8. Щодо пункту 7 звіту 
Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ. 
9. Щодо пункту 8 звіту
У підпункті 8.1 для юридичних осіб зазначається повне найменування, а для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові. 
У підпункті 8.3 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна  Республіка  Крим,  область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс. 
10. Щодо пункту 9 звіту
Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку “(без ПДВ)”. 
У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України. 
11. Щодо пункту 11 звіту 
Зазначаються дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Щодо пункту 12 звіту 
Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13. Щодо пункту 13 звіту 
Замовник зазначає таку інформацію: 
причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, з обґрунтуванням її вибору; 
у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;
у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (у разі наявності такого висновку на дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо на дату складення звіту висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;
інші необхідні зауваження та коментарі. 
14. Щодо пункту 14 звіту 
Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення               О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
1. Замовник:
1.1. Найменування
______________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження
______________________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)
телефон  _________________________________ 
телефакс _________________________________ 
2. Інформація про предмет закупівлі 
______________________________________________________________________
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося __________  ___________.
                                          (дата)               (час)
Місце розкриття _____________________________________________________
5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 
 
 
 
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище,  ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій) Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) Примітка
 
* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 
6. Присутні:
6.1. Від учасників процедури закупівлі: 
_____________________________________
            (посада, прізвище, ініціали)  ____________________________
                       (підпис) 
Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
______________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
______________________________________     __________________________
           (посада, прізвище, ініціали)                                          (підпис) 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    ________________   _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)       М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)    
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення       О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА ПРОТОКОЛУ
оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) 
1. Замовник:
1.1. Найменування
______________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження
______________________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________________________
                   (прізвище, ім’я, по батькові)
телефон  _________________________________ 
телефакс _________________________________ 
2. Інформація про предмет закупівлі 
______________________________________________________________________
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулося ______ _______.
                  (дата)     (час)
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки.
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
 
 
8. Оцінка пропозицій учасників:
Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище,  ім’я, по батькові  (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
  Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) Значення показників
згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки Кількість балів або інших оціночних одиниць  за критеріями відповідно до методики оцінки  (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій) Примітка
 
* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 
9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною)
______________________________________________________________________
10. Члени комітету з конкурсних торгів 
______________________________
             (посада, прізвище, ініціали) ______________________________
                      (підпис) 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)   (підпис)    М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)    
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
ФОРМА РЕЄСТРУ
отриманих пропозицій конкурсних торгів, 
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій 
1. Замовник:
1.1. Найменування
______________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження
______________________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________________________________________________ 
                        (прізвище, ініціали)
телефон  _________________________________ 
телефакс _________________________________ 
2. Інформація про предмет закупівлі
______________________________________________________________________
(найменування предмета закупівлі згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України)
3. Вид процедури закупівлі
______________________________________________________________________
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):
з/п Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо) Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові  (для фізичної особи), ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) Дотримання передбачених у документації конкурсних торгів (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)   Підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію), та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто) Примітка
 
* – Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер  паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 
6. Інша інформація
_____________________________________________________________________
 
7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)  закінчилося _________ _________
                                                 (дата)   (час)
 
Голова комітету з конкурсних торгів    ________________   _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)     (підпис)    М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)    
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                О. В. Аніпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на ______ рік
___________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів)   Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __________ № _________ .
Голова комітету з конкурсних торгів    ____________________   _________________
                                                                      (прізвище, ініціали)         (підпис)     М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________   _________________
                                                                     (прізвище, ініціали)                   (підпис)    
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  
26.07.2010 № 922 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 2012 р. за № 144/20457
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми річного плану закупівель
1. Річний план закупівель (далі – річний план) складається щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше сум, що зазначені в частині першій статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).
У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі та підписується головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов’язки.
У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, та замовником не створюється комітет з конкурсних торгів, може складатися реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника.
2. Колонки 1, 3 – 7 є обов’язковими для заповнення, інші колонки заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету з конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі. 
При оприлюдненні річного плану на веб-сайті колонки 4 і 7 не заповнюються. 
3. У колонці 1 указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та порядку визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 
4. Колонка 2 є обов’язковою для заповнення в разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів. 
У колонці 2 указується код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011               № 11 “Про бюджетну класифікацію”, для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 
5. У колонці 3 указується джерело фінансування закупівлі, визначене відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України “Про природні монополії”.
Якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування. 
6. У колонці 4 указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ. 
7. У колонці 5 указується процедура закупівлі, яку планується проводити відповідно до статті 12 Закону: відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників, закупівля в одного учасника. 
8. У колонці 6 указується місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі. 
9. У колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації). 
10. У колонці 8 замовник може зазначити таку інформацію: 
найменування головного розпорядника бюджетних коштів; 
обґрунтування вибору процедури закупівлі; 
іншу необхідну інформацію. 
 
Директор департаменту державних 
закупівель та державного замовлення                 О. В. Аніпко


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове