Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 22
візитів сьогодні: 5529
візитів всього: 473080
Прогноз погоди
ПОЛОЖЕННЯ про міську координаційну раду з питань розвитку підприємництва

Положення про міську координаційну раду з питань розвитку підприємництва розроблено відповідно до Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.10.2000 № 52, із змінами та доповненнями.

1. Міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – Рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

3.     Основними завданнями Ради є:

- координація роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку та підтримки підприємництва в місті;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

- участь представників Ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті;

- обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

- розгляд проектів комплексних і цільових регіональних програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

4.     Відповідно до покладених завдань рада має право:

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників виконавчого комітету міської ради, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також з пропозиціями до Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Ради;

- подавати виконавчому комітету міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Голова ради має заступника.

6. До складу Ради на паритетних засадах входять представники об’єднань підприємців, голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Житомирській області, представники державної податкової інспекції м.Житомира, міського центру зайнятості, керівники виконавчих органів міської ради та інші.

Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Голова, його заступник та члени Ради беруть участь у її  роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводяться не рідше ніж щомісяця відповідно до плану, який затверджується головою Ради.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Ради.

Засіданням Ради керує її голова або за дорученням голови його заступник.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.

9. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

10. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Ради вирішується головою Ради.

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове