Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 1181
візитів сьогодні: 5500
візитів всього: 441398
Прогноз погоди
16.09.11 – Про внесення змін до рішення Житомирської міської ради від 08.04.09 № 956

ПРОЕКТ

від 16.09.11

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 Сьома сесія   шостого   скликання

 

 

Про внесення змін до рішення

Житомирської міської ради  від 08.04.09 № 956  

 

 

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та в зв’язку із змінами в законодавстві, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  "Про оренду землі", Податковим кодексом України, Житомирська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в пункт 1.1  рішення Житомирської міської ради від 08.04.09       № 956  виклавши  додаток 1  у новій редакції згідно з додатком 1.

2. Внести зміни в пункт 1.2 рішення Житомирської міської ради від 08.04.09   № 956  виклавши  додаток 2 у новій редакції згідно з додатком 2.  

3. Внести зміни в пункт 1.3 рішення Житомирської міської ради від 08.04.09            № 956  виклавши  додаток 3 у новій редакції згідно з додатком 3.

4.  Додаток до рішення Житомирської міської ради від 23.06.10р. №  1287 вважати додатком 4 до рішення Житомирської міської ради від 08.04.09 № 956

 5. Вважати такими, що втратили чинність додатки 1,2,3 до рішення Житомирської міської ради від 08.04.09 № 956 та рішення Житомирської міської ради від 23.06.10р. №  1287. 

6. Управлінню по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради забезпечити інформування через засоби масової інформації юридичних і фізичних осіб по даному рішенню.

7. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення в газеті «Місто».

8. Раніше укладені договори є чинними в частині, що не суперечать вимогам  цього рішення та підлягають приведенню у відповідність у разі звернення заявників на підставі рішень Житомирської міської ради.

9. Суб’єктам господарювання з якими укладено договори особистого строкового сервітуту території для розміщення МАФ (малої архітектурної форми) в порядку дії Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності" та у звязку з втратою чинності цієї Постанови, протягом двох мсісяців з дня прийняття даного рішення звернутися до Житомирської міської ради щодо переоформлення права користування землею на умовах оренди.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В. та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

 

 

Міський голова                                                                       В.М.Дебой

 

 

Додаток 1

до рішення Житомирської  міської ради

№______ від _________ 2011 року

Положення

про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки

в м. Житомирі які перебувають у державній і комунальній власності

 (нова редакція)

 

1.. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Житомирської міської ради (надалі – Положення) розроблене з метою запровадження узгоджених підходів до економічного регулювання орендних відносин у сфері міського землекористування, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки.

1.2. Положення відповідає вимогам:

- Конституції України

- Земельного кодексу України;

- Податкового кодексу України;

- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закону України “Про оренду землі”

- Закону  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

1.3. Положення регламентує:

- принципи встановлення розміру орендної плати за землю;

- процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;

- порядок внесення орендної плати за землю;

- порядок укладання договору оренди.

 

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 Оренда - засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

 Орендодавець – Житомирська міська рада.

 Орендар – юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

 Земельна ділянка несільськогосподарського призначення – це частина земної поверхні з установленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим призначенням, крім сільськогосподарського, та іншими ознаками, з визначеними щодо неї правами.

 Грошова оцінка землі – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, що визначається відповідно до функціонального використання і місця розташування земельної ділянки.

 Нормативна грошова оцінка земель – використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю, та проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Ставка орендної плати за земельну ділянку – встановлений річний розмір плати за одиницю площі (1кв.м.) орендованої земельної ділянки в залежності від виду діяльності, для якого використовується земельна ділянка.

 Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Вільні земельні ділянки - вільні від забудови і щодо яких не оформлено право власності або користування землею.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний сервітут - це  право  власника  або землекористувача  земельної  ділянки  на   обмежене   платне   або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Особистий строковий сервітут - один із видів сервітутів, що передбачає належність права користування територією конкретно визначеній особі для задоволення її потреб, які іншим чином не можуть бути задоволені.

 2. ПРИНЦИПИ  ВСТАНОВЛЕННЯ  РОЗМІРІВ  ОРЕНДНОЇ  ПЛАТИ

2.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється у грошовій формі. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

2.1.1. не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку;

для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку;

2.1.2. не може перевищувати:

для інших земельних ділянок, наданих в оренду - дванадцяти відсотків нормативної грошової оцінки.

Розмір орендної плати може перевищувати дванадцять відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

2.2. Розмір орендної плати в залежності від функціонального використання земельної ділянки, місця розташування, освоєння земельної ділянки та існуючих обмежень і сервітутів на використання земельної ділянки, визначається за формулою:

ОП = КФ х КМ х КО х КСО

 де: КФ – відсоток від нормативної грошової оцінки в залежності від функціонального використання, встановлюється відповідно з додатком 2 до Положення;

 КО - поправочний коефіцієнт в залежності від освоєння земельної ділянки;

 КСО – поправочний коефіцієнт в залежності від наявності обмежень та наявності сервітутів.

 КМ - поправочний коефіцієнт в залежності від місця розташування земельної ділянки;

 

Місця розташування (КМ):

-   річний розмір орендної плати за земельні ділянки розміщених в центральній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженого рішенням сесії міської ради від 26.12.2001 року за № 266) та обмежених вулицями: Східна (перехрестя вул. Східної та Домбровської)    вул. Домбровського, вул. Хлібна, вул. Л.Українки, пров. Пивоварений, вул. Ольжича, вул. Перемоги, через майдан Соборний, вул. Черняховського, пров. 4-Чуднівський, по берегу річки Тетерів, до перехрестя вул. Шевченка та вул. Робітничої, вул. Робітнича, вул. Довженка (до перехрестя вул. Довженка та Східної) вул. Східна до    вул. Домбровського -– встановити коефіцієнт 1,5, крім земельних ділянок які використовуються за промисловим використанням.

- річний розмір орендної плати за земельні ділянки розміщених в серединній частині міста (з врахуванням генерального плану міста Житомира, затвердженим рішенням сесії міської ради від 26.12.2001 року за № 266) та обмежених вулицями: вул. В. Бердичівська, вул. Вітрука, вул. Вокзальна, майдан Привокзальний    вул. Ватутіна, вул. Перемоги, через майдан Короленка,  вул. Короленка,    пров. Набережний, вул. Набережна річки Кам’янка, вул. Ольжича, вул. Маяковського,     вул. Якіра, Мальованська Набережна, перехрестя з вул. Черняховського,  по берегу річки Тетерів, вул. Робітнича, Жуйка, вул. В.Бердичівська, Смолянський майдан, вул.Селецька, до перехрестя з вул. Вітрука – встановити коефіцієнт 1,25 , крім земельних ділянок які використовуються за промисловим використанням.

 Ставка орендної плати для земельних ділянок, які надаються під роздрібну торгівлю та комерційну діяльність, понижується на коефіцієнт 0,85, якщо вона займає внутрішньо квартальне розміщення.

Ставки річної орендної плати за земельні ділянки, які передаються в оренду  встановлюються виключно  у відповідності до вимог цього Положення , та не можуть бути збільшені або зменшені.

2.4. Умови освоєння земельної ділянки

 Розмір орендної плати в залежності від її забудови (відношення забудованої частини до загальної площі земельної ділянки) може зменшуватись або збільшуватись (крім земельних ділянок наданих під розміщення автостоянки):

 - забудована територія більше 90 % - 0,90;

 - забудована територія від 71 % до 90 % - 0,95;

 - забудована територія від 41 % до 70 % - 1,00;

 - забудована територія від 21 % - 40 % - 1,10;

 - забудована територія менше 21 % - 1,20;

 Існуючі обмеження та сервітути на використання земельної ділянки

 У разі встановлення обмеження щодо використання земельної ділянки, або встановлення сервітуту, орендну плату зменшують на частку 50 % площі встановленого обмеження або сервітуту.  

 2.5. Підставою для розрахунку розміру орендної плати періоду будівництва є рішення виконавчого комітету Житомирської  міської ради, генплан забудови або інші документи відповідно до чинного законодавства.

 2.6. Орендна плата за земельні ділянки, які мають обмеження щодо викупу (червоні лінії тощо), встановлюється у трикратному розмірі земельного податку, при умові набуття власності на основну земельну ділянку по цій же адресі.

 2.7. Орендна плата за використання земельної ділянки громадянами для житлового будівництва та обслуговування господарських будівель, ведення городництва, садівництва та гаражного будівництва встановлюється у трикратному розмірі земельного податку.

2.8    Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін до кінця календарного року, в якому договір оренди земельної ділянки був укладений.

2.9. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди, пеня  нараховується на суму податкового боргу  (включаючи  суму штрафних  санкцій  за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків  річних  облікової ставки  Національного банку України,  діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин  таких  ставок  є  більшою,  за  кожний  календарний  день прострочення у його сплаті.   Нарахування пені проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

2.10. Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого  майна,  громадянами протягом року, іншими платниками – протягом півроку  вважається систематичною і є підставою для нарахування штрафних санкцій, що передбачені п. 2.9 Положення.

Несплата орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких відсутні об’єкти нерухомого  майна,  громадянами протягом року, іншими платниками – протягом півроку  вважається систематичною і є підставою для нарахування пені, що передбачені п. 2.9 Положення та дострокового припинення права користування земельними ділянками шляхом розірвання договору оренди земельної ділянки.

2.11. Розмір річної плати за користування особовим строковим сервітутом де розміщено тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності та літні майданчики при укладанні договору особистого строкового сервітуту встановлюється з розрахунку за 1 кв. м:

 в центральній частині міста –  125 грн.  50 коп. в рік;

в серединній частині міста – 91 грн. 90 коп.  в рік;

на решту об’єктів – 79грн. 45 коп. в рік.

 

3. Визначення грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати.

3.1. Розмір річної орендної плати затверджується рішенням міської ради при передачі земельної ділянки на умовах оренди.

 3.2. Розрахункові ставки орендної плати підлягають коригуванню при встановленні Верховною Радою України нових ставок земельного податку та зміни грошової (економічної) оцінки земель м. Житомира.

 Ставки орендної плати індексуються відповідно до офіційного коефіцієнту індексації грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

3.3. Величина орендної плати змінюється в разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, в тому числі запровадження нового коефіцієнта індексації, та в разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.

3.4. У разі зміни  ставок земельного податку, в тому числі затвердження нової грошової оцінки земель міста, або змін визначених законодавством, Житомирська міська рада інформує ОРЕНДАРІВ земельних ділянок через засоби масової інформації: офіційний  веб-сайт міської ради та газету «Місто» про необхідність та термін проведення перерахунків розміру  річної орендної плати за земельні ділянки.

Після прийняття відповідного рішення Житомирської міської ради про затвердження нової  орендної плати  ОРЕНДАР зобов’язаний  в місячний термін з дня затвердження міською радою нового розміру орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні,  укласти додаткову угоду про  внесення змін до договору оренди в частині розміру орендної плати та провести  держану реєстрацію цієї угоди.

 

4. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4.1. Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється на підставі рішення Житомирської міської ради, прийнятого в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та інших нормативних актів, які діють на момент прийняття відповідного рішення Житомирської міської ради. 

При наявності містобудівної та проектної документації розміщення об’єкту (при реконструкції квартир, добудови балконів, сходів, вітрин, пандусів, розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та інше), громадяни та суб’єкти господарювання мають право звернутися до Житомирської міської ради з клопотанням щодо оформлення права користування землею на умовах оренди.

4.2. Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі.

4.3. Договір оренди землі вважається укладеним після його державної реєстрації. Державна реєстрація договору проводиться за рахунок орандаря.

4.4. У разі розміщення  на земельній об’єктів нерухомого майна, строк дії договору оренди встановлюється рішенням Житомирської  міської ради на термін який визначено у заяві заявника , але не може перевищувати 50 років.

4.4.1. У разі відсутності на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна,  термін дії  договору оренди земельної ділянки встановлюється рішенням Житомирської міської ради з врахуванням інвестиційних пропозицій по використанню земельної ділянки.

При цьому,  рішенням Житомирської міської ради можуть бути встановлені  додаткові умови  використання земельної ділянки (термін забудови, порядок використання, умови передачі в суборенду а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо).

4.5. Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням орендаря може бути посвідчений нотаріально.  У разі  нотаріального посвідчення договору оренди земельної ділянки, усі витрати, пов’язані  з нотаріальним посвідченням несе орендар.

4.6. Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

  • зведений план земельної ділянки;
  • план або схема земельної ділянки ( викопіровка з схеми розташування земельної ділянки м 1:200);
  • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
  • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  • акт приймання-передачі об’єкта оренди.

проект відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою, що посвідчує право користування земельною ділянкою

Підприємства установи та організації що мають відповідні ліцензії та виконують землевпорядні роботи, надають до Житомирської міської ради (Управління регулювання земельних відносин) під час підготовки рішення про надання в користування відповідної земельної ділянки один примірник документації із землеустрою (копію прошиту та пропечатану) разом з носієм обмінного файлу на магнітних носіях.

Управлінню регулювання земельних відносин міської ради організувати зберігання наданої документації на паперових та магнітних носіях і ведення земельного кадастру, який є складовою міського кадастру.

4.7. Після закінчення строку договору орендар який належно виконував обов’язки за договором має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендаря про намір продовжити його дію.

Поновлення договору оренди земельної ділянки відбувається у відповідності до вимог діючого законодавства на момент закінчення терміну дії договору оренди.

4.8. Строки внесення орендної плати встановлюються у  відповідності до вимог Податкового кодексу України.

4.9. Розрахунок орендної плати проводиться у відповідності до розділу 2 цього Положення.

 4.10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. Орендарі сплачують плату за землю з дня виникнення права користування земельною ділянкою.

4.11. У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

4.12. У разі припинення договору оренди земельної ділянки з підстав визначених законом  України «Про оренду землі», Земельним кодексом України плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні. Фактичне перебування землі у користуванні (фактичний строк оренди) припиняється  на наступний день з дати підписання акту-приймання передачі земельної ділянки між Житомирською міською радою та орендарем земельної ділянки.

Усі інші  умови, які не зазначені в Положенні передбачаються рішенням Житомирської міської ради,  договором оренди земельної ділянки та чинним  законодавством.

4.13. Розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку не допускається.

4.14. Право на оренду земельної ділянки не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

4.15. У разі переходу права власності на об’єкти майна, які знаходяться на орендованій земельній ділянці до нового власника,  договір оренди земельної ділянки  зберігає чинність.

 В цьому випадку усі необхідні зміни до  договору оренди вносяться на підставі  прийнятого відповідного рішення Житомирської міської ради   шляхом укладання додаткової угоди до діючого договору оренди земельної ділянки або шляхом укладання нового договору оренди земельної ділянки.

При укладанні додаткової угоди або нового договору оренди для нового землекористувача можуть бути внесені додаткові умови по використанню земельної ділянки, якщо це було передбачено прийнятим рішенням Житомирської міської ради.

4.16. У разі знаходження на земельній ділянці об’єктів майна,  орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду  без зміни цільового призначення. В цьому разі умови  договору суборенди повинні обмежуватися  умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Встановлення додаткових умов  договором суборенди забороняється.

У разі відсутності на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна, договір суборенди земельної ділянки укладається лише на підставі рішення Житомирської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                              Н.П.Леонченко

 

ДОДАТКИВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове