Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 25
візитів сьогодні: 5029
візитів всього: 70638
Прогноз погоди
15.09.11 – Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та охорони земель у м. Житомирі та склад комісії

ПРОЕКТ

від 15.09.11

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Сьома   сесія шостого  скликання

 

 

Про затвердження Положення

про самоврядний контроль в

галузі будівництва, використання

та охорони земель у м. Житомирі

та склад комісії

 

З метою забезпечення здійснення контролю за використанням та охороною земель у місті, на підставі ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу України, ст.ст. 12, 20 Закону України "Про охорону земель", ст. 376 Цивільного кодексу України, Закону України  «Про  благоустрій населених пунктів»,  ст. ст. 26, 31, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, використання та охорони земель у м. Житомирі згідно з  додатком 1.

2. Затвердити склад міської комісії  з питань самоврядного контролю в галузі будівництва, використання та охорони земель у м. Житомирі згідно з додатком 2.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Семенець Г.В.

 

Міський голова                                                                     В.М.Дебой

 

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від ______________ № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про самоврядний контроль  в галузі будівництва, використання та охороною земель у м. Житомирі

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, визначає порядок здійснення самоврядного контролю в галузі будівництва та використання та охороною земель. Для здіснення самоврядного контролю створюється відповідна комісія.

Заходи, які будуть здійснюватися у порядку визначених цим Положенням спрямовані перш за все на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм та державних стандартів і правил під час  виконання підготовчих та будівельних робіт в м. Житомирі. Окрім цього, це Положення розроблене з метою забезпечення реалізації повноважень міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель,  запобігання порушенням законодавства у сфері використання і охорони  земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення, запобіганню порушень законодавства України та локальних нормативних актів Житомирської міської ради (виконкому) у сфері використання та охорони земель та у сфері містобудування, передбачених пунктом 1.2. цього Положення, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

 1.2. Об'єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є землі комунальної власності.

 До розмежування земель державної та комунальної власності відповідно до закону об'єктами самоврядного контролю за цим Положенням є землі :

 - надані у встановленому законом порядку:

а) в постійне користування;

б) в оренду, в тому числі у тимчасове користування на умовах оренди;

в) в тимчасове користування на умовах особистого строкового сервітуту;

-  земельних ділянок не наданих у власність або у користування.

Об’єктом самоврядного контролю у сфері містобудівного контролю є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення,  їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної структури, малі архітектурні форми, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, які розташовані або будуються на землях комунальної власності.

1.3. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, передбачені, пунктом 1.2. цього Положення.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю за використанням та охороною земель є:

- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами земельного законодавства України щодо земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення;

- забезпечення реалізації Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті м. Житомирі, затвердженої рішенням,  щодо охорони та раціонального використання земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення;

- вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель комунальної власності, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;

- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення та інш.

Основним завданням у сфері  самоврядного містобудівного контролю є:

- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами правових  та організаційних основ містобудівної діяльності, які регулюються   законодавством України стосовно планування і забудови територій, передбачених пунктом 1.2. цього Положення;

- вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства заходів, спрямованих на додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних  стандартів та правил, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання  підготовчих і будівельних робіт та інш при панування та забудові на землях комунальної власності.

- зупинення у випадках, передбачених законодавством, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу та інш.

 

II. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ.

2.1. До повноважень комісії з питань самоврядного контролю у сфер містобудування та землекористування належать:

2.1.1. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у частині:

- дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного  та містобудівного законодавства щодо використання земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення;

- своєчасного та повного внесення орендної плати за договорами оренди земельних ділянок;

- аналізу стану своєчасності та повноти сплати плати за землю за використання земельних ділянок, передбачених п. 1.2 цього Положення та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю;

- своєчасного оформлення (переоформлення) користувачами документів на землекористування;

- виконання умов договорів оренди землі та виконання орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів оренди землі;

- виконання умов договорів сервітутного користування;

- виконання вимог щодо використання земельних ділянок, передбачених пунктом 1.2. цього Положення за їх цільовим призначенням;

- дотримання строків своєчасного повернення міській раді земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права землекористування та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;

- додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих міській раді користувачами земельних ділянок. Вносити відповідній комісії пропозиції щодо відшкодування шкоди, завданих самовільним зайняттям (або використанням без правовстановлюючих документів) земельних ділянок.

2.1.2. Приймає участь у формування пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об'єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення;

2.1.3. Участь у проведенні системи заходів щодо здійснення земельної реформи і виконання рішень міської ради з питань, пов'язаних з використанням та охороною земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення.

2.1.4. Участь у розробленні та реалізації цільових програм та документації із землеустрою щодо використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення.

2.1.5. Участь у вирішенні земельних спорів у межах міста щодо меж земельних ділянок, передбачених пунктом 1.2. цього Положення, що знаходяться у користуванні громадян та юридичних осіб.

2.1.6. Участь у проведенні робіт з розмежування земель державної та комунальної власності відповідно до закону.

2.1.7. Підготовка спільно з іншими виконавчими органами Житомирської міської ради пропозицій про надання земельних ділянок, передбачених пунктом 1.2. цього Положення у користування фізичним та юридичним особам.

2.1.8. Підготовка та направлення для розгляду міській раді пропозицій щодо надання або вилучення у встановленому порядку земельних ділянок,  передбачених пунктом 1.2. цього Положення.

2.1.9. Підготовка та направлення для розгляду відповідним органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) використання земель, проведення будівництва та підготовчих робіт громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель, а також у сфері містобудівної діяльності.

2.1.10. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності документів, матеріалів та іншої інформації з питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього завдань.

2.1.11. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання громадянами та юридичними особами земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення.

2.1.12. Участь у підготовці та розгляді питань, пов'язаних з використанням та охороною земель на засіданнях міської ради, постійних комісій ради.

2.1.13. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних та фізичних осіб з питань використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.2. цього Положення.

2.1.14. Участь у збиранні, зведенні та аналізу інформації щодо стану, деградації, забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною земель.

2.1.15. Виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок та факті самовільного будівництва.

2.1.16. 3алучення у встановленому порядку представників органів виконавчої влади (органів земельних ресурсів, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та інш.), фахівців наукових інститутів, учбових закладів, установ, підприємств, організацій всіх форм власності для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.1.17. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель,  а також  у сфері містобудування .

2.1.18. Проведення семінарів та інших заходів з питань використання та охорони земель.

2.1.19. Вирішення інших питань відповідно до законодавства України.

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

3. Комісія  з питань самоврядного контролю у сфері містобудування та землекористування зобов’язана в своїй роботі додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України, інших нормативно-правових актів та рішень Житомирської міської ради та її виконавчого органу.

3.1. За результатами засідань комісії складаються відповідні протоколи, які підписуються присутніми членами комісії. 

3.2. Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні більше половини  від загального складу.

3.3. Основною формою роботи комісії є її засідання. Комісія проводить свої засідання у разі необхідності, але не менш ніж одного разу на місяць. Очолює комісію голова комісії, який скликає засідання комісії. У разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – його заступник. 

3.4 Секретар комісії готує матеріали для засідання комісії та по результатам засідання складає відповідні протоколи. Надсилає матеріали до відповідних  державних органів, установ та організацій. Складає та направляє юридичним та фізичним особам листи за підписом голови комісії або його заступника з вимогою про звільнення земельних ділянок, припинення самочинного  будівництва та інш.

3.2. Комісія  з  питань  самоврядного контролю у сфері містобудування та землекористування має право:

3.2.1.  Складати та затверджувати плани щодо обстежень земельних ділянок, передбачені пунктом 1.2. цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів оренди (тимчасового користування, тимчасового користування на умовах оренди та інш).

3.2.2. Голова комісії безпосередньо або комісія  під час засідання може уповноважити відповідних  осіб (органів) щодо складання Актів обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок. За фактом виявлення порушень законодавства уповноважені органи (особи) протягом 3 робочих днів передають складені акти обстежень,  матеріали до секретаря комісії для  подальшого їх внесення  на розгляд  на засідання комісії. По результатам розгляду  секретар комісії разом з протоколом засідання комісії направляє   необхідні матеріали  до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

3.2.3. Отримувати у встановленому порядку від громадян, у тому числі посадових осіб, усну або письмову інформацію з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства України.

3.2.4. Інформувати  правоохоронні органи, відповідні  державні органи, що здійснюють контроль у сфері містобудування та додержання вимог земельного законодавства щодо виявлених порушень у сфері містобудування та землекористування.

3.2.5. Проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно - і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України.

3.2.6. Готувати для  юридичного департаменту Житомирської міської ради матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки у разі порушення орендарем умов договору.

3.2.7. Подають до міської ради пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.

3.2.8. Виконують інші функції, що випливають із покладених на них   завдань.

 3.3. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                                    Н.П.Леонченко

 

Директор юридичного департаменту                                              О.С.Панченко

 

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від ______________ № _____

 

 

Склад  міської комісії з питань самоврядного контролю в галузі будівництва, використання та охороною земель у м. Житомирі

 

Семенець Галина Василівна

 

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

 

Шкуропат Тетяна Володимирівна

- заступник начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради , заступник голови комісії

 

Лалименко Єлізавета Володимирівна

- заступник начальника управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради, заступник голови комісії

Костюк Петро Васильович

- начальник відділу планування та забудови  території управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

 

 

Гаращук Сергій Петрович

- директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради (або уповноважена особа)

Давидюк  Сергій Володимирович

- головний спеціаліст управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради

Куліков Сергій Миколайович

- керівник муніципального підрозділу по ООКВ УДСО при УМВС України в Житомирській області (або уповноважена особа)

Панченко Олеся Сергіївна 

- директор юридичного департаменту Житомирської міської ради  (або уповноважена особа)

Півоварова Світлана Іванівна

- начальник управління  житлового господарства Житомирської міської ради (або уповноважена особа)

Крижановська Олена Вікторівна 

- начальник відділу регулювання малоповерхової та садибної забудови управління  містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради  

Самборський Юрій Анатолійович

- начальник КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради

(або уповноважена особа)

Сечін Сергій Миколайович

- начальник КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради (за згодою) (або уповноважена особа)

Шевчук Віталій Андрійович

 

 

- заступник начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради

(або уповноважена особа)

Шпита Олександр Олександрович

 

 

- головний державний санітарний лікар м. Житомира (за згодою)

(або уповноважена особа)

 

 

Секретар міської  ради                                                                 Н.П.Леонченко

Директор юридичного департаменту                                         О.С.Панченко

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.