Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 31
візитів сьогодні: 5217
візитів всього: 179937
Прогноз погоди
12.09.11 – Про внесення змін та доповнень в рішення Житомирської міської ради від 18.03.09 № 877 “Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира”

ПРОЕКТ

від 12.09.11

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Сьома сесія шостого скликання

 

Про внесення змін та доповнень в рішення

Житомирської міської ради

від 18.03.09 № 877

“Про затвердження Положення

про оренду, методику розрахунку

та порядок використання плати за

оренду майна комунальної власності

територіальної громади м. Житомира”

 

У зв’язку із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин” від 21.04.2011 р. №3269-VI, яким було внесено зміни до ст.ст. 1,3,4,5,7,8,9,10,11,19,22,27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 18.03.09 № 877 “Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира”, а саме:

1.1. Підпункт 1.4. викласти в наступній редакції:

“З метою набуття права на оренду майна потенційний орендар (фізична або юридична особа) звертається з клопотанням у формі заяви на ім’я керівника відповідного органу з управління майном у випадку оренди:

- цілісного майнового комплексу підприємств, структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) – до Житомирської міської ради;

- нерухомого майна, незалежно від загальної площі, що передається в оренду – до комунального підприємства „Агентство з управління майном” Житомирської міської ради;

- окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) – до підприємства чи установи, що є балансоутримувачами об’єкту оренди.

До заяви потенційний орендар додає наступний перелік документів:

- з метою набуття права на оренду цілісного майнового комплексу підприємств, структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) – згідно наказу Фонду державного майна України № 2975 від 14.11.2005 р., що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 р. за № 29/11903;

- з метою набуття права на оренду нерухомого майна:

-           належним чином оформлену довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням відповідних повноважень (подається у разі неявки керівника);

-           копію установчих документів (для юридичних осіб);

-           копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування;

-           копію чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або  свідоцтва про державну реєстрацію свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (для фізичних та юридичних осіб);

-           копію паспорту фізичної особи;

-           копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи)

-           відомості про фінансове становище (платоспроможність):

для юридичних осіб – форми фінансової звітності: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2) за минулий рік та останній звітний період;

для фізичних осіб – декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за минулий рік та останній звітний період;

У випадку укладання договору оренди майна на новий термін орендар до заяви додає:

- належним чином оформлену довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням відповідних повноважень (подається у разі неявки керівника);

- копію установчих документів (для юридичних осіб);

- копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);

- копії чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб);

- копію чинного витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців (для юридичних та фізичних осіб);

- копію чинного договору страхування орендованого майна;

- довідку, видану балансоутримувачем об’єкту оренди, про відсутність заборгованості по сплаті експлуатаційних витрат.

Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Заява реєструється орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.”

1.2. Підпункт 1.5. викласти в наступній редакції:

“Комунальне підприємство „Агентство з управління майном” Житомирської міської ради протягом п’яти робочих днів із моменту прийняття та реєстрації повного переліку документів, вказаного в підпункті 1.4. Положення, замовляє незалежну оцінку та подає на розгляд, зі своїми пропозиціями щодо умов оренди комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста. У разі надходження однієї заяви протягом десяти робочих днів після погодження умов оренди комісією у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста Комунальне підприємство „Агентство з управління майном” Житомирської міської ради розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації міської ради – газеті “Місто” та на веб-сайті Житомирської міської ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

У разі надходження двох і більше заяв конкурсна комісія (комісія у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста) оголошує конкурс на право оренди.

Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:

- назва об'єкта оренди та його місцезнаходження;

- назва балансоутримувача зазначеного об`єкта;

- площа об'єкта оренди та вартість за незалежною оцінкою;

- цільове призначення об’єкта оренди;

- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;

- кінцевий термін подання заяви;

- роз’яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об’єкта;

- іншу необхідну інформацію.

Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення комунальне підприємство „Агентство з управління майном” Житомирської міської ради приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв комунальне підприємство „Агентство з управління майном” Житомирської міської ради за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди виносить пропозиції на чергове засідання комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста.

У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і комісією у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста приймається протокольне рішення з рекомендацією про надання дозволу на право оренди єдиному заявнику. У разі надходження двох і більше заяв конкурсна комісія (комісія у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста) оголошує конкурс на право оренди.

Засідання комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста оформляються протоколом та її рішення носять рекомендаційний характер при розгляді проекту рішення про надання дозволу на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) Житомирською міською радою, а в разі надання дозволу на право оренди нерухомого майна – міськвиконкомом. У випадку прийняття Житомирською міською радою позитивного рішення щодо надання дозволу на право оренди цілісного майнового комплексу підприємств, структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) з орендарем укладається договір оренди цілісних майнових комплексів підприємств, структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). У випадку прийняття виконавчим комітетом міської ради позитивного рішення щодо надання дозволу на право оренди нерухомого майна комунальне підприємство „Агентство з управління майном” укладає з орендарем договір нерухомого майна згідно типової форми, затвердженої міською радою.”

1.3. Підпункт 1.7. викласти в наступній редакції:

“У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди нерухмого майна за погодженням комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста та у випадку прийняття виконавчим комітетом міської ради позитивного рішення щодо надання дозволу на право оренди нерухомого майна укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Після закінчення строку дії договору оренди об’єкта комунального майна, питання його подальшого використання вирішується згідно з чинним законодавством.”

1.4. Підпункт 1.8. викласти в наступній редакції:

“Рішенням Житомирської міської ради може бути встановлена пільгова орендна плата або пільгова орендна ставка від вартості, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки на бюджетний рік.”

2. Доповнити пункт 1 рішення міської ради від 18.03.09 № 877 “Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира”підпунктом 1.9. такого змісту:

“Комунальне підприємство “Агентство з управління майном” Житомирської міської ради щороку формує переліки нерухомого майна, що може бути передано в оренду та подає на затвердження комісії у справах використання нежилих приміщень комунальної власності міста. Зазначені переліки після затвердження комісією розміщуються в офіційному друкованому засобі масової інформації міської ради – газеті “Місто” та на веб-сайті Житомирської міської ради.”

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г.В.

 

 

Міський голова                                                                             В.М. ДебойВсі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове