Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 76
візитів сьогодні: 5626
візитів всього: 578525
Прогноз погоди
Повноваження управління

 

Відповідно до діючого законодавства відділ соціальних допомог управління проводить призначення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою через Приймальню громадян, де працює телефон “гарячої лінії” 42-50-25 для надання консультацій та роз’яснень громадянам району, запроваджено практику прийому громадян за попереднім записом по телефону.
 

Приймальня громадян працює щоденно з 8-00 до 19-00, в суботу з 9-00 до 13-00 без перерви на обід, за адресою: 10003, м.Житомир, вул Перемоги, 55.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ
управління праці та соціального захисту населення
Богунської районної ради

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин:

1. Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

1.1. Проведення аналізу ситуації в соціально-трудовій сфері на території району, контроль за дотриманням роботодавцями умов нормативно-правових актів з охорони праці шляхом проведення самостійних перевірок суб”єктів підприємницької діяльності та прйняття участі у комплексних перевірках разом з СЕС, з інспекцією пожежної охорони та прокуратурою;

1.2. Сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги; забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів), стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, проведення реєстрації, ведення обліку, забезпечення зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них ;

1.3. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

1.4. Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вжиття заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

1.5.Здійснення аналізу та обліку нещасних випадків виробничого характеру та професійних захворювань;

1.6. Організація розслідування, облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг:

2. Надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого балонного газу, санаторно-куротного лікування, пільгового проїзду та інші;

2.1. Формування та підтримка в актуальному стані бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

2.2. Створення архівної бази особових справ пільговиків;

2.3. Виконання завдань по відшкодуванню витрат підприємствам-надавачам послуг за надані пільгові послуги (щомісячне складання актів-звірок з підприємствами та організаціями-постачальниками послуг та реєстрів-погодження для проведення централізованих розрахунків) ;

2.4. Здійснення належного контролю за використанням бюджетних коштів (проведення щомісячної звірки з підприємствами-надавачами послуг);

2.5. Складання кошторисів бюджетних асигнувань, накопичувальних відомостей, фінансової звітності;

2.6. Проведення моніторингу процесу заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню;

2.7. Проведення аналізу стану виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам ;
 

Відділ соціальних допомог:

3. Забезпечення надання відповідно до законодавства всіх видів соціальної допомоги за єдиною технологією прийому громадян, а саме: державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, субсидії на відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інших видів державної допомоги;

3.1. Вдосконалення роботи Приймальні громадян управління щодо призначення всіх видів соціальної допомоги;

3.2. Сприяння громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

3.3. Сприяння веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

3.4. Проведення інвентаризації особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

3.5. Формування та підтримка в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

3.6. Організація в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг суб’єктами, що надають соціальні послуги, забезпечення призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, ;

3.7. Забезпечення підготовки необхідних документів у разі звернень громадян до комісії по призначенню субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям, для надання їх, як виняток ;

3.8. Забезпечення на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

 

Відділ з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці:

4. Організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, санаторно-курортне забезпечення, сприяння у забезпеченні в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування, побутової та технічної реабілітації;

4.1. Здійснення відповідно до законодавства грошової компенсації інвалідам на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування автомобілів, а також компенсація вартості за невикористане санаторно-курортне лікування деяким категоріям громадян;

4.2. Встановлення статусу та видача відповідних посвідчень ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

4.3. Формування банку даних маломобільної категорії інвалідів, надання пропозицій районній раді, Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

4.4. Створення електронної бази даних щодо забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, санаторно-курортними путівками, протезно-ортопедичними виробами, засобами техічної та побутової реабілітації;

4.5. Організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, сприяння у забезпеченні інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

4.6. Створення банку даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

4.7. Надання в установленому порядку пропозицій щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду та встановлення опіки над особами, які визнані в судовому порядку недієздатними;

4.8. Забезпечення у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надання допомоги в організації роботи зазначених установ та закладів;

4.9. Сприяння благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4.10. Проведення необхідних заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контроль за якістю надання ними соціальних послуг;

4.11. Сприяння волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

4.12. Забезпечення пільгових категорій населення твердим паливом та скрапленим газом.

4.13. Проведення безоплатного капітального ремонту житла інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовці та прирівняних до них осіб.

4.14. Компенсація витрат пов”язаних з похованням учасників бойових дій та інвалідів війни.

 

Відділ з питань соціального захисту населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

5. Організація роботи з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: ліквідаторам та потерпілим; дітям, народженим від одного з потерпілих батьків; вдовам постраждалих, смерть яких пов”язана з наслідками аварії; видача посвідчень та дублікатів, вкладок до посвідчень, які підтверджують інвалідність.

5.1. Забезпечення відповідно до законодавства нарахування та виплату всіх видів компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме виплати вартості продуктів харчування, проїзду на санаторно-курортне лікування, невикористану путівку, щорічну одноразову допомогу на оздоровлення та виплати на дітей ;

5.2. Проведення відшкодування коштів на безоплатне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, безоплатне та пільгове зубопротезування, та харчування дітей-інвалідів в навчальних закладах;

5.3. Робота з підприємствами, установами, організаціями по розрахунках усіх видів компенсаційних виплат: щомісячне складання актів-звірок, підтримання в актуальному стані архівної бази підприємств, прийом та перевірка звітів за проведені розрахунки відшкодування коштів;

5.4. Надання пропозицій до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

Сектор по нагляду за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій районним управлінням Пенсійного фонду

6. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

7. Забезпечення діяльності комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

 

Сектор державних соціальних інспекторів:

. Забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

8.1. Організація роботи державних соціальних інспекторів щодо цільового використання коштів та створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей;

8.2. Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям, державної допомоги сім”ям з дітьми, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8.3. Перевірка достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням всіх видів соціальної допомоги.

 

Інші питання діяльності управління:

9. Підтримка функціонування апаратно-програмних засобів та продуктів управління, у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

10. Організація і проведення консультацій, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління , вжиття відповідних заходів до усунення причин, які викликають відповідні звернення.

11. Інформування населення з питань, що належать до компетенції управління через засоби масової інформації.
 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare