Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 25
візитів сьогодні: 5002
візитів всього: 70064
Прогноз погоди
15.06.11 - Про затвердження Положення про Центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів Житомирської міської ради

 

ПРОЕКТ

выд 15.06.11

УКРАЇНА

 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

п’ята  сесія  шостого скликання

 

                                                    

Про затвердження Положення

про Центр соціальної

реабілітації дітей - інвалідів

Житомирської міської ради

 

З метою забезпечення втілення в життя державної соціальної політики, соціального забезпечення та соціального захисту дітей - інвалідів, що потребують додаткової соціальної підтримки, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, на виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні», відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради, згідно з додатком.

      

        2.  Пункт 2 рішення міської ради від 03.03.11 № 63 «Про створення Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Житомирської міської ради» вважати таким, що втратив чинність.

 

        3. Контроль за виконанням  цього рішення  покласти  на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради           Бочковського О.М. та на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту та гуманітарних питань.

 

 

Міський голова                                                                                       В.М.Дебой

 

 

 

 

                                                                      Додаток

                                                                       до рішення міської ради

                                                                       від ___________№_____

 

Положення

про Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів

Житомирської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради (далі - Центр) є комунальною організацією, створений і здійснює свою діяльність у відповідності до вимог Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

1.2.  Власником (засновником) Центру є Житомирська міська рада.

1.3. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, гербову печатку, штамп із своїм найменуванням.

1.4. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні".

1.5. Центр підпорядковується управлінню праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради в межах, передбачених діючим законодавством .

1.6. Центр взаємодіє з управліннями охорони здоров'я та освіти Житомирської міської ради, Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді іншими виконавчими органами міської ради.

1.7. Центр розміщується на території із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, має усі види комунального благоустрою.

1.8. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

       1.9.  Місцезнаходження Центру: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 23.

 

2. Завдання Центру

 

2.1. Метою діяльності Центру є здійснення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку дітей-інвалідів та дітей групи ризику, навчання їх основних соціальних та побутових навичок, розвиток здібностей,

створення передумов для інтеграції у суспільство.

2.2. Центр забезпечує:

2.2.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про реабілітацію інвалідів в Україні", „Про соціальні послуги”  щодо забезпечення права дітей-інвалідів

                                                                  2

на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, забезпечуються соціальним, психолого-педагогічним патронатом вдома.

2.2.2. Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.

2.2.3. Підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей.

2.2.4. Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника.

2.2.5.  Комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію дітей-інвалідів.

2.2.6.  Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

2.2.7.  Виконання індивідуального сімейного плану.

2.2.8. Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації.

2.2.9. Оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та їх трудове навчання (спрямування в центр професійної реабілітації інвалідів, у вищі навчальні заклади).

У разі потреби, послуги з соціального та педагогічного патронату на дому надає служба соціального патронату Центру.

 

3. Структура Центру

 

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

 1. Адміністрація;
 2. Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 3. Відділення психологічної реабілітації;
 4. Відділення педагогічної реабілітації;
 5. Відділення професійної орієнтації;
 6. Відділення медичного супроводу;
 7. Методичний відділ;
 8. Відділ обслуговування Центру;
 9. Служба соціального патронату;
 10.   Інші структурні підрозділи у створенні яких виникає необхідність та діяльність яких пов'язана з соціальною реабілітацією дітей-інвалідів.
 11. У разі потреби, при Центрі можуть створюватися відділення „Матері та дитини ” для дітей молодшого віку (до 2 років), які потребують постійної соціальної допомоги.
 12. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

 

3

4. Умови зарахування до Центру та відрахування з нього

 

4.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до документів, надісланих Головним управлінням праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації згідно з Порядком надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80.

4.2. До Центру зараховуються діти віком від народження і до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда та діти групи ризику з фізичними та (або) розумовими вадами за наявності відповідних медичних висновків.

4.3. У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

4.4. Батьків та (або) законного представника дитини-інваліда повідомляють про закінчення курсу реабілітації дитини не пізніше, ніж за 7 календарних днів.

4.5. За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 75 днів.

4.6. Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.

4.7. Протипоказання для зарахування до Центру:

 • гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 • гострі захворювання центральної нервової системи;
 • вродженні вади розвитку нервової системи (аненцефалія, прогресуюча

гідроцефалія);

 • супутня гостра патологія внутрішніх органів та залоз внутрішньої

секреції;

 • заразні захворювання очей і шкіри;
 • туберкульоз (активна форма);
 • тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, психопатоподібні

порушення поведінки (з агресивними тенденціями);

 • розумова відсталість у стадії імбецильності та ідіотії;
 • епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;
 • онкологічні захворювання;
 • бацилоносіння;

-   інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.

 

5. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі

 

5.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методист, практичний психолог, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, фахівець з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікар-педіатр, лікар-невролог дитячий, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть

                                                                   4

участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, батьки та (або) законні представники дітей-інвалідів.

5.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

 • „Матері та дитини” для дітей молодшого віку (до 2 років);
 • ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6

років;

 • соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;
 • професійної орієнтації для дітей віком від 14 до 18 років.

 

6. Діяльність реабілітаційної комісії

 

6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці цієї установи.

На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники міських відділів охорони здоров'я, освіти, управління праці та соціального захисту населення.

6.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.

6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

6.2.3. Планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю.

6.2.4. Визначення строків і тривалості проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації.

6.2.5. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.

6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і положення про неї затверджується наказом директора Центру.

 

7. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Центрі

 

7.1. Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового змісту, форм і методів психолого-педагогічного супроводу, абілітації та реабілітації, що забезпечують засвоєння дітьми-інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.

7.2. Оволодіння навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.

7.3. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація абілітаційного навчання відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

7.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

7.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, фахівці Центру розробляють індивідуальний план реабілітації, що включає

                                                                    5

комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда.

7.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Центру.

7.7. Тривалість одного курсу реабілітації дитини-інваліда складає 6 місяців.

        Проходження курсу реабілітації дитини-інваліда не повинно перевищувати одного разу на рік.

7.8. У Центрі щорічно встановлюється та затверджується мережа груп, наповненість яких складає 8 дітей-інвалідів.

7.9. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до чинного законодавства.

7.10. З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про вихованців, які вибули з Центру, здійснює соціальний, педагогічний і психологічний патронат сімей, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

7.11. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам та організації першочергової соціально-педагогічної допомоги дітям-інвалідам, які мешкають у віддалених місцевостях, штатним розписом Центру передбачається посада соціального педагога або вчителя-реабілітолога, який надає допомогу на дому.

Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що надаються в Центрі соціальної реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі послуга в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.

 

8. Організація реабілітаційних заходів у Центрі

 

8.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

8.1.1. Проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо.

8.1.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю.

8.1.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

8.1.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини-інваліда.

8.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з:

8.2.1. Проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток

                                                               6

комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

8.3. Заходи з професійної орієнтації складаються з:

8.3.1. Розробки рекомендацій та їх реалізація щодо можливостей дитини-інваліда вільного відбору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар'єри у вибраних дитиною-інвалідом сферах діяльності.

8.3.2. Реалізації наявного потенціалу дитини-інваліда та ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне життя.

8.4. Заходи з медичного супроводу включають в себе:

8.4.1. Проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей.

8.4.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації.

8.4.3. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда.

8.4.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру.

8.4.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів.

8.4.6. Організації та контролю виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.

 

9. Управління Центром

 

9.1 Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади міським головою.

9.2. Директор Центру:

9.2.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру.

9.2.2. Представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності без довіреності, розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.

9.2.3. Укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.

9.2.4. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи.

9.2.5. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.

9.2.6. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

9.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Центру в межах штатних нормативів та бюджетних призначень.

 

7

10. Фінансово-господарська діяльність

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

10.2. Центр має право:

10.2.1. Укладати угоди і договори про співробітництво, установлювати безпосередні зв'язки із загальноосвітніми навчальними закладами за погодженням з міським відділом освіти, діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України та за її межами.

10.3. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні".

10.4. Порядок реорганізації та ліквідації Центру здійснюється у відповідності до законодавства України.

 

11. Контроль за діяльністю Центру

 

11.1. Контроль за якістю соціальної реабілітації дітей-інвалідів здійснюють відповідно до законодавства органи соціального захисту населення.

11.2. Контроль за якістю заходів з медичного супроводу в Центрі здійснюється відділом охорони здоров'я міської ради.

11.3. Контроль за фінансово – господарською діяльністю Центру здійснюють уповноважені органи, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Н.П.Леонченко

 

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#istanbul evden eve nakliyat1xbet зеркалоpromosyonjokerbet girişizmit escort7. koğuştaki mucize izleborsaanalizleriinstagetfollower instagram beğeni satın al evden eve nakliyatjojobet günceljojobet girişankara dügün fotoğrafçısı