Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 57
візитів сьогодні: 5473
візитів всього: 402490
Прогноз погоди
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №780 від 28.10.10 "Про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства «Реклама»

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.10.10 № 780
м.Житомир


Про встановлення тарифів на послуги
комунального підприємства «Реклама»
Розглянувши звернення комунального підприємства «Реклама» про встановлення тарифів на послуги з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами, відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення міськвиконкому від 11.03.10 № 168 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі», виконавчий комітет міської ради
 

ВИРІШИВ:
1. Встановити комунальному підприємству «Реклама» тарифи на послуги з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами, згідно з додатком 1.
2. Затвердити типовий договір про надання послуг з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами, згідно з додатком 2.
3. Надавати комунальному підприємству «Реклама» послуги суб’єктам господарської діяльності після внесення відповідної оплати та повернення другого примірника договору до підприємства упродовж двох робочих днів (підготовка документації щодо переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виготовлення дублікату папки дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами); п’яти робочих днів (підготовка документації на передпроектні пропозиції щодо розміщення зовнішньої реклами, підготовка документації на передпроектні пропозиції щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, підготовка документації щодо внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами) з моменту його укладання.
4. Управлінню по зв’язках з громадськістю міської ради
(Білобровець О.М.) оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І. П.

Міський голова             В.Т. Шелудченко

 Додаток 1
до рішення міськвиконкому
від 28.10.10.2010р. № 780

 

Тарифи
комунального підприємства «Реклама» на послуги з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами


п/п
Види послуг
(найменування робіт)
Тариф за одну послугу
(грн.)
1.
Підготовка документації на передпроектні пропозиції щодо розміщення зовнішньої реклами.
 
 
668,36
2.
Підготовка документації на передпроектні пропозиції щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 
 
343,02
3.
Виготовлення дублікату папки дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами.
 
 
56,46
4.
Підготовка документації щодо внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 
131,51
5.
Підготовка документації щодо переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 
 
55,09
 
   
Керуючий справами                                                                М.М.Гришко


 
  Додаток 2
до рішення міськвиконкому
від 28.10.2010р. № 780

ТИПОВИЙ ДОГОВІР № ____
про надання послуг з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами

 
м. Житомир “___”_________20__ р.

Комунальне підприємство “Реклама”, далі Виконавець, в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ___________, в особі ____________, що діє на підставі _______________, далі Замовник, з другої сторони (далі Сторони) склали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання щодо надання послуг по виготовленню документації, необхідної для __________ за адресами розміщення зовнішньої реклами: ________________.
1.2. Сторони прийшли до згоди встановити наступний строк, протягом якого Виконавець зобов’язаний надати послуги в повному обсязі за цим Договором:_______ днів з моменту підписання цього Договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Тарифи на послуги по виготовленню документації (папка з дозвільною документацією) складає _____________ згідно з додатком 1 до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради.
2.2. Замовник здійснює 100 % передоплату вартості послуг шляхом перерахування необхідних сум на розрахунковий рахунок Виконавця та зобов’язаний повернути другий примірник договору упродовж (двох, п’яти) робочих днів, з моменту укладання договору.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Після надання послуг з підготовки документації щодо розміщення зовнішньої реклами в повному обсязі, Замовнику надається акт здачі - прийняття послуг.
3.2. У випадку дострокового надання послуг, на прохання Виконавця, Замовник зобов’язаний достроково прийняти надані послуги.
3.3. Якщо в процесі надання послуг з’ясується недоцільність подальшого надання послуг, Виконавець зобов’язаний припинити надання послуг та повідомити про це Замовника у 3 – денний строк після припинення надання цих послуг. У цьому випадку Сторони зобов’язані у 5 – денний строк розглянути питання про доцільність і напрям продовження надання цих послуг.
3.4. У разі прийняття рішення про припинення надання послуг, складається акт здачі - прийняття послуг і Виконавець зобов’язується повернути Замовнику сплачену вартість фактично не наданих послуг згідно додатком 1 до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.
4.2. Замовник зобов’язується додержуватись строків оформлення і передачі документації та попередньої оплати за послуги.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

5.1. Строк дії Договору встановлюється з моменту підписання Договору до повного виконання обов’язків Сторонами по даному Договору.
5.2. Невиконання Замовником обов’язків по оплаті вартості послуг за цим Договором звільняє Виконавця від виконання робіт по даному Договору та є одночасно одностороннім розірванням Замовником цього Договору. У цьому випадку дія цього Договору припиняється з моменту спливу встановленого п. 2.2 цього Договору строку оплати вартості послуг згідно додатком 1 до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, про що Сторони будь-яких додаткових угод до цього Договору не складають.6. СПОРИ ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання даного Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа передається на розгляд суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади), які роблять неможливим (економічно недоцільним) виконання Сторонами своїх обов’язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за умови, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання. Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово – промисловою палатою України.
7.2. Розроблені Виконавцем матеріали є інтелектуальною власністю Виконавця.

7.3. Даний Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Виконавець                                                               Замовник
Комунальне підприємство “Реклама”
Назва _________________________________
Адреса ________________________________
р/р ___________________________________
Банк __________________________________ 
МФО _________________________________
Ідент. код _____________________________
ІПН __________________________________
Свідоцтво №   __________________________
 
Розповсюджувач зовнішньої реклами
Назва _________________________________
Адреса ________________________________
р/р ___________________________________
Банк __________________________________ 
МФО _________________________________
Ідент. код _____________________________
ІПН __________________________________
Свідоцтво №   __________________________
 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове