Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 42
візитів сьогодні: 5204
візитів всього: 132156
Прогноз погоди
12.10.2016 - Про міський бюджет на 2017 рік
   
УКРАЇНА
 ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
                            
       
 
                 
від  ________  №  ____
         м. Житомир
 
                             
                                      
Про міський бюджет на 2017 рік
 
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки» та статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2017 рік:
 
-  доходи міського бюджету у сумі 2 073 132 519 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 2 019 880 700 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 53 251 819 гривень, у тому числі бюджету розвитку 21 190 000 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;
 
-  видатки міського бюджету у сумі 2 063 312 989 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1 736 060 051 гривня 32 копійки та видатки спеціального фонду міського бюджету 327 252 937 гривень 68 копійок, згідно з додатком №3 до цього рішення;
 
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 36 098 593 гривні згідно з додатком №4 до цього рішення, у тому числі:
 
 – надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам в сумі 1 196 138 гривень;
 
– надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 34 902 455 гривень, які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов’язань по кредитним договорам з Європейським банком реконструкції та розвитку та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);
 
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 35 017 566 гривні згідно з додатком №4 до цього рішення;
 
- профіцит міського бюджету у сумі 291 479 551 гривня 68 копійок згідно з додатком №2 до цього рішення, в тому числі:
 
–  профіцит загального фонду міського бюджету 282 741 048 гривень 68 копійок, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
 
– профіцит спеціального фонду міського бюджету 8 738 503 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;
 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 282 741 048 гривень 68 копійок згідно з додатком №2 до цього рішення.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1 736 060 051 гривня 32 копійки та спеціальному фонду 327 252 937 гривень 68 копійок згідно з додатком №3 до цього рішення.
 
3.  Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10 000 000 гривень.
 
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення в сумі 613 088 551 гривня, в тому числі:
 
-реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в сумі 38 553 700 гривень;
 
-субвенції загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів у місті в сумі 541 111 500 гривень;
 
інші субвенції загального фонду в сумі 33 423 351 гривня на виконання повноважень, делегованих міською радою:
 
- Богунській районній у м.Житомирі раді – 17 305 887 гривень;
Корольовській районній у м.Житомирі раді – 16 117 464 гривні.
 
5.  Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі   2 000 000 гривень.
        
6. Визначити на 2017 рік перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на:
 
         - оплату праці працівників бюджетних установ;
         - нарахування на заробітну плату;
         - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
         - забезпечення продуктами харчування;
                   - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
         - обслуговування місцевого боргу;
          - поточні трансферти населенню;
         - поточні трансферти місцевим бюджетам;
          - забезпечення  інвалідів  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату послуг енергосервису.
 
7. Затвердити видатки міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік згідно з додатком №7 до цього рішення.
 
8. Нерозподілені кошти в сумі 285 233 362 гривні 13 копійок передбачити за кодом відомчої класифікації видатків - 76 «Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)».
 
Розподіл зазначених коштів за напрямками між головними розпорядниками здійснювати за окремими рішеннями міської ради про внесення змін до міських цільових програм та до міського бюджету на 2017 рік.
 
9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2017 року в сумі 96 922 000 гривень.
 
10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
 
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 
-передбачити в повному обсязі асигнування на погашення кредиторської заборгованості минулого року;
 
-затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.
 
11. Надати право виконавчому комітету міської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій і дотацій з державного та обласного бюджетів з наступним внесенням змін до міського бюджету на сесії міської ради. 
 
12. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту бюджету та фінансів міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
 
-отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
 
-здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
13. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Житомирської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 
14. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
 
Поточне преміювання міського голови, секретаря міської ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат; преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.
 
15. Житомирському міському голові надається право:
-  визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь, відділів, служб) в межах загальної чисельності;
- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради, їх заступникам та іншим працівникам керівництва ради та виконкому в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу міської ради.
 
 
16. Установити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Житомирської міської ради щоквартально до 19 травня за        І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до            19 лютого за рік.
         
17. Визначити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості у м.Житомирі (крім об’єктів державної та комунальної власності) на 2017 рік:
 
         -       8,38 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числі  для проживання фізичних осіб;
 
-   16,76 грн. – для провадження виробничої діяльності;
 
-   25,15 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності.
 
18. Затвердити перелік відділів, управлінь, департаментів міської ради, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету м.Житомира в 2017 році (додаток №8).
 
19. Установити, що пільги інвалідам по зору I - II групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.
 
         Пільги    щодо   плати  за   житло,   комунальні  послуги,   тверде   паливо і скраплений  газ  надавати  інвалідам  по  зору I - II групи та  членам  їх  сім'ї ,  які проживають  разом  з  ними,  незалежно  від  виду  житла  та  форми  власності  на нього.  При наданні   пільг  до  членів  сімей   інвалідів  по   зору   належить:   дружина     (чоловік),    їхні     неповнолітні діти    (до 18 років);   неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає  разом з інвалідом I  групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
 
20. Додатки  № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.
        
 
Міський голова                                                                    С.І.Сухомлин     
                                      
Про міський бюджет на 2017 рік Завантажити
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове