Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 31
візитів сьогодні: 5502
візитів всього: 441419
Прогноз погоди
Житомир залучає молодь до управління містом
28 жовтня 2010 року 15:31

РІшенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 28 жовтня 2010 року затверджено Положення про Молодіжну Громадську Раду. Склад Ради буде затверджено на найближчому засіданні виконавчого комітету.   

 


Фото із засідання «круглого столу»
з питань затвердження концепції молодіжної політики на 2011-2014 роки та погодження складу Молодіжної ради при Житомирському міськвиконкомі,яке відбулося 21 жовтня 2010 року.

 

 

 

У місті Житомирі зареєстровано 54 молодіжні громадські організації та об’єднання. У 2010 році міською радою спільно з громадськими молодіжними організаціями проведено 26 заходів за участю  16 тис. молоді.

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну Громадську Раду

при виконавчому комітеті Житомирської міської ради

 

 

I. Загальні положення

1.1. Молодіжна Громадська Рада  (далі за текстом — Молодіжна Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Житомирської міської ради з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з питань формування та реалізації молодіжної політики, а також сприяння участі молоді Житомира у формуванні та реалізації молодіжної політики міста у всіх сферах життя молоді,  координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства (далі за текстом — ІГС), та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна Рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики, рішеннями виконавчого комітету Житомирської міської ради, Статутом міста Житомира, а також цим Положенням.

 

II. Завдання 

Основними завданнями Молодіжної Ради є:

2.1. Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.2. Забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.3. Проведення аналізу проблем і потреб молоді, суспільної та соціально-економічної ситуації в місті.

2.4. Сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.

2.5. Сприяння молоді у реалізації її проектів, програм, заходів, акцій тощо, підтримка будь-яких молодіжних ініціатив, що не суперечать чинному законодавству України та даному Положенню.

2.6. Захист прав та інтересів молоді міста Житомира.

2.7. Різнобічне сприяння самореалізації молоді.

2.8. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню правової культури молоді.

2.9. Налагодження співпраці молоді Житомира з громадськими організаціями, фондами, державними установами, спілками, об’єднаннями громадян.

2.10. Інформування громади міста про власну діяльність, діяльність громадських організацій, органів студентського (учнівського) самоврядування, влади щодо провадження молодіжної політики в місті Житомирі.

2.11. Здійснення моніторингу діяльності ІГС у сфері реалізації молодіжної політики.

2.12.     Проведення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству, Статуту міста Житомира та цьому Положенню.

 

III. Повноваження та способи діяльності

Молодіжна Рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

3.1. Готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

3.2. Подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень.

3.3. Подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом.

3.4. Розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів.

3.5. Здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з  громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики.

3.6. Опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх в установленому порядку відповідному органу виконавчої влади.

3.7. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

3.8. Подає на розгляд виконавчого комітету Житомирської міської ради пропозиції до складу міської конкурсної комісії з проведення конкурсів та оцінки проектів, поданих на отримання муніципальних грантів.

3.9. Забезпечує проведення експертної оцінки  рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді міста та реалізації молодіжної політики.

3.10. Готує та проводить робочі засідання представників ІГС, які входять до її складу та власних асоційованих членів.

3.11. Утворює робочі та експертні  групи, редакційні комісії, узгоджувальні комітети.

3.12. Організовує обмін думками у формі «круглих столів», нарад, семінарів, конференцій тощо.

3.13.  Підтримує організацію та  проведення  різноманітних  молодіжних заходів.

 

IV. Права та обов’язки Молодіжної Ради 

4.1. Молодіжна Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

4.1.1. Отримувати  в  установленому  порядку  від   відповідного  органу виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї роботи.

4.1.2. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради.

4.1.3. Залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

4.1.4. Проводити асамблеї, конференції, збори.

4.1.5.  Вносити  міському  голові  пропозиції  з  питань   суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

4.1.6. Аналізувати проекти рішень виконавчого комітету Житомирської міської ради щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики.

4.1.7. Складати та вносити  на  розгляд  виконавчого комітету Житомирської міської ради проекти рішень з питань, що належать до компетенції Молодіжної Ради.

4.1.8. Сприяти  створенню  необхідних  умов  для  навчання  молоді, широкого залучення її до участі у підприємницькій діяльності.

4.1.9. Сприяти залученню  цільових  фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм в  місті;

4.1.10. Готувати та надавати пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань впровадження та реалізації молодіжної політики, молодіжних програм на місцевому рівні.

4.1.11. Здійснювати розробку проектів стратегій, концепцій та місцевих програм у сфері реалізації державної молодіжної політики в  місті;

4.1.12. Делегувати своїх представників для участі у засіданнях колегій, робочих груп, депутатських комісій, управлінь, відділів та служби виконавчого комітету Житомирської міської ради з розгляду питань, що належать до її компетенції.

4.1.13. Вносити пропозиції та давати висновки стосовно використання державних коштів на виконання молодіжних програм.

4.1.14. Співпрацювати із засобами масової інформації.

4.1.15. Проводити тренінги,  семінари,  навчання,  «круглі  столи» та конференції для членів Молодіжної Ради та інших активістів молодіжного руху.

4.2. Молодіжна Рада з метою виконання покладених на неї завдань зобов’язана:

4.2.1. Збиратись на засідання не рідше одного разу на місяць.

4.2.2. Публічно звітуватись про прийняті рішення.

 

V. Структура та членство

5.1. До  складу  Молодіжної Ради можуть бути включені громадяни України, члени територіальної громади міста Житомира, представники молодіжних громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, що здійснюють діяльність у сфері реалізації молодіжної політики віком до 35 років.

5.2.   До   структури  Молодіжної Ради  входять:

- Члени Молодіжної Ради;

- Голова Молодіжної Ради та його заступники;

- Секретар Молодіжної Ради;

- Асоційовані члени Молодіжної Ради з правом дорадчого голосу;

- Рада Старійшин з правом дорадчого голосу.

5.3. Кількість членів Молодіжної Ради становить 11 осіб.

5.4. З правом дорадчого голосу на засіданнях мають право бути присутніми представники органів місцевого самоврядування та державної влади.

5.5. Особистий склад Молодіжної Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради за поданням Молодіжної Ради.

5.6. Термін  повноваження  Молодіжної  Ради  становить один рік з моменту набуття повноважень.

5.7.  Члени  Молодіжної  Ради  можуть  обиратися  не  більше   трьох термінів підряд.

5.8.  Молодіжну  Раду  очолює  голова,  який  обирається  із  складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні, 2/3 членами від повного складу ради, строком на один рік, не більше ніж два рази підряд.

5.9. Голова Молодіжної Ради може мати заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.

5.9.1. Голова Молодіжної Ради:

5.9.1.1. Організовує діяльність Ради.

5.9.1.2. Скликає та організовує підготовку засідання Ради.

5.9.1.3. Підписує документи від імені Ради.

5.9.1.4. Представляє Раду у взаємовідносинах з  органами влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо.

5.10. Секретар Молодіжної Ради обирається з членів Молодіжної Ради та має повноваження відповідною посадовою інструкцією, яка затверджується рішенням Молодіжної Ради.

5.11. Асоційовані члени Ради мають право дорадчого голосу на засіданнях Молодіжної Ради і можуть брати участь в її діяльності, очолювати та входити до робочих груп, комітетів та інших тимчасових органів Молодіжної Ради. Прийом у Асоційовані члени Ради відбувається на підставі заяви встановленого зразка.

5.12. Кількісний та особовий склад Ради Старійшин Молодіжної Ради визначається Молодіжною Радою з подальшим затвердженням рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

VI. Прикінцеві положення 

  6.1.  Молодіжна  Рада  проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Молодіжної Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

6.2. Засідання Молодіжної Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6.3. У засіданнях Молодіжної Ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів влади, асоційовані члени Ради тощо.

6.4.  Право голосу при прийнятті рішень мають лише члени Молодіжної Ради.

6.5. Рішення Молодіжної Ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.6. Забезпечення Молодіжної Ради приміщенням, створення необхідних умов для роботи Ради здійснює виконавчий комітет Житомирської міської ради.

 

VII.        Перехідні положення.

7.1. Перший склад Молодіжної Ради подається на затвердження виконавчого комітету Житомирської міської ради управлінням у справах сім’ї молоді та спорту Житомирської міської ради.          

                                                                                                                                                                                                              

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове