Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 21
візитів сьогодні: 5213
візитів всього: 150082
Прогноз погоди
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Житомирської міської ради
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та звітності Житомирської
міської ради

1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності Житомирської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом міської ради, має самостійний кошторис, печатку – утримується за рахунок бюджетних коштів міської ради, підзвітний і підпорядкований раді, яка утворила та підпорядкований її виконавчому комітету.
Безпосереднє керівництво роботою відділу здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов»язків.

2.Основними завданнями відділу є достовірна організація бухгалтерського обліку та звітності виконавчих органів міської ради головним розпорядником коштів яких є міськвиконком. Застосування затверджених в установленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання оформлення цієї документації.
Повний облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів забезпечення документального відображення на рахунках обліку операцій, пов»язаних з рухом грошових коштів, нарахування та перерахування податків та інших платежів до бюджету.
Складання в установлені строки звітності.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в Органах місцевого самоврядування», «Про Державний бюджет України», Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами , постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
З питань організації та методики ведення бухгалтерського обліку відділ керується Наказами Державного казначейства України.

4.Міська рада та її виконавчий комітет зобов»язані створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв»язком, сучасними засобами комп»ютерної техніки для виконання службових обов»язків, законодавчими та іншими нормативними актами, посібниками з бухгалтерського обліку та літературою з правових питань.

5.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
5.1.Організовує та забезпечує бухгалтерський облік та звітність виконавчих органів міської ради.
5.2.Складає кошториси витрат, помісячні плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів міської ради.
5.3.Відкриває особові та реєстраційні рахунки розпорядників за коштами отриманими із загального і спеціальних фондів місцевого бюджету.
5.4.Своєчасно повідомляє податкові органи про відкриття та закриття рахунків у банку.
5.5.Здійснює контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.
5.6.Складає в установлені строки фінансову звітність про використання позабюджетних коштів органам держказначейства і міськфінуправлінню.
5.7.Щорічно проводить інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів.
5.8.Стягує дебіторську та погашає кредиторську заборгованість.
5.9.Забезпечує зберігання бухгалтерських документів та бухгалтерського архіву в установленому порядку.

6.Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:
6.1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб довідки, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2.Вносити пропозиції щодо покращення фінансово-господарської діяльності виконкому міської ради.
6.3.Підписувати разом з керівником документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахунки, кредитні та фінансові зобов»язання, візувати господарські договори.
Вказані документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються.
6.4.Не приймати до виконання документи, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів, порушують договірну і фінансову дисципліну про що письмово повідомляти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
6.5.Погоджувати прийняття переведення та звільнення матеріально-відповідальних осіб.

7.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, державного казначейства, податковою інспекцією.

8.Відділ бухгалтерського обліку та звітності очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством.
На посаду начальника відділу призначаються особи, що мають повну вищу економічну освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3 років.
Права, посадові обов»язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов»язків.

9.Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради:
9.1.Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
9.2.Видає в межах своєї компетенції накази, щодо заохочення працівників відділу та про притягнення їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни, організує та контролює їх виконання.
9.3.Здійснює інші повноваження у визначеному Законом порядку.

Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове