Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 33
візитів сьогодні: 5216
візитів всього: 150091
Прогноз погоди
Положення про відділ по управлінню та приватизації комунального майна департаменту власності та ринкового регулювання Житомирської міської ради
 П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ по управлінню та приватизації комунального майна департаменту власності та ринкового регулювання Житомирської міської ради1. Відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради /далі - відділ/ є структурним підрозділом департаменту власності та ринкового регулювання міської ради.
Безпосередню координацію роботи відділу здійснює директор департаменту власності та ринкового регулювання міської ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-методичними рекомендаціями Фонду державного майна України з питань приватизації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, актами органів державної виконавчої влади в межах їх повноважень, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями відділу є:
здійснення повноважень щодо реалізації права комунальної власності міста щодо користування, володіння та розпорядження майном цієї власності у межах, визначених законодавством України та міською радою;
облік підприємств, що перебувають у комунальній власності міста;
участь у проведенні конкурсів на право укладення договорів оренди нерухомого майна;
підготовка пропозицій та проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань формування комунальної власності міста, приймання-передачі та відчуження майна, реорганізації, ліквідації та створення підприємств комунальної власності міста;
підготовка пропозицій виконавчому комітету з питань приймання-передачі об’єктів соціальної інфраструктури /житлового фонду, дитячих дошкільних та культурологічних закладів тощо/, які знаходяться на балансі підприємств, організацій, господарських товариств до комунальної власності міста;
здійснення методичного керівництва з питань управління майном комунальної власності міста;
підготовка документів для розгляду міською радою питання щодо переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають та не підлягають приватизації;
здійснення продажу об’єктів комунальної власності міста;
утворення і координація діяльності конкурсних комісій по приватизації об’єктів комунальної власності;
затвердження звітів з незалежної оцінки об’єктів приватизації;
забезпечення систематичного інформування населення міста, органів місцевого самоврядування про хід приватизації об’єктів комунальної власності міста;
укладення угод з посередниками щодо підготовки приватизації об’єктів комунальної власності міста;
складання щорічних звітів про хід приватизації, надходження грошових коштів від приватизації об’єктів комунальної власності міста;
здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених договорами купівлі-продажу об’єктів приватизації;
здійснення за дорученням виконавчого комітету інших повноважень, пов'язаних з управлінням та приватизацією комунального майна.
4. Для виконання покладених на нього функцій відділ має право:
виступати повноважним представником виконавчого комітету Житомирської міської ради в питаннях визначення складу комунальної власності, її оцінки, інвентаризації і передачі в інші форми власності, приватизації комунального майна;
одержувати від відділів, управлінь міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
укладати у встановленому порядку договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді з питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
утворювати комісії та робочі групи для розробки пропозицій, що входять в компетенцію відділу.
5. Відділ у своїй діяльності звітує перед міською радою та її виконавчим комітетом.
Відділ взаємодіє з депутатськими комісіями та депутатами міської ради, надає необхідну інформацію та матеріали, своєчасно реагує на депутатські звернення, запити.
При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради, виконавчого комітету, районними в місті радами та їх органами.
Відповідно до покладених на відділ завдань та в рамках принципів діяльності надає їм і отримує від них інформаційні матеріали, узгоджує з ними свою діяльність.
6. Відділ очолює заступник директора департаменту, начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
На посаду заступника директора департамента, начальника відділу призначаються особи, що мають повну вищу економічну освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 5 років.
Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні обов’язки та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує директор департаменту власності та ринкового регулювання.
7. Заступник директора департамента, начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу;
забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
видає в межах компетенції накази відділу;
розподіляє обов'язки між працівниками відділу та організовує його продуктивну роботу;
діє без доручення та представляє відділ у всіх установах, підприємствах, організаціях з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;
забезпечує додержання фінансової та штатної дисципліни, збереження матеріальних цінностей відділу;
контролює виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також актів вищих органів державної влади та державного управління;
несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
8. Структура та штатний розпис відділу затверджуються міським головою.
9. Відділ фінансується з міського бюджету, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, бланк зі своїми реквізитами.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове