Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 160
візитів сьогодні: 5610
візитів всього: 552145
Прогноз погоди
Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
Додаток
до рішення міської ради
від 05.12.14 № 797 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного  захисту населення Житомирської міської ради - самостійний виконавчий орган Житомирської міської ради (далі – управління).
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів державної влади, місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.4. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, штамп і бланк з реквізитами.
1.5. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурним підрозділом облдержадміністрації, до повноважень якого віднесені питання цивільного захисту та з міським підрозділом центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Основними завданнями управління є:
2.1. Організація реалізації повноважень органу місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту на території міста.
2.2. Організація виконання завдань міською ланкою обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
2.3. Розроблення та участь в реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної безпеки.
2.4. Надання пропозицій щодо створення та організація роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської евакуаційної комісії.
2.5. Узагальнення пропозицій з організації виконання відновлювальних робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій).
2.6. Організація оповіщення керівного складу, органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення міста про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.
2.7. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту міста.
2.8. Ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту міста.
2.9. Здійснення контролю утримання та стану готовності захисних споруд цивільного захисту міста.
2.10. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міста, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.
2.11. Організація видачі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.
2.12. Координація діяльності формувань, аварійно-рятувальних та спеціалізованих служб цивільного захисту міста, контроль за їх готовністю до дій за призначенням.
2.13. Розроблення та участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.
2.14. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.15. В разі виникнення надзвичайних ситуацій надання пропозицій щодо створення спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби).
2.16. Надання пропозицій щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;
2.17. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
2.18. Організація взаємодії з правоохоронними органами з питань охорони громадського порядку під час загрози або при виникненні надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків на території міста.
2.19. Здійснення разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту.
2.20. Координація діяльності відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районних в місті рад.
2.21. Організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, реєстрація, облік, систематизація, контроль та надання підготовлених виконавцями відповідей на інформаційні запити.
2.22. Участь у (в):
1) організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста та радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій, що проводяться силами міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
2) забезпеченні реалізації вимог техногенної безпеки на суб’єктах господарювання комунальної форми власності, не виконання яких може створити реальну загрозу виникнення аварії;
3) створенні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, та підтриманні у постійній готовності міської системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійсненні її модернізації та забезпеченні функціонування;
4) контролі за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
5) організації заходів щодо накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;
6) організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення;
7) організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час або внаслідок ведення воєнних (бойових) дій;
8) складанні довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;
9) забезпеченні соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;
10) навчанні з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійсненні підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
11) організації виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;
12) плануванні та організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
13) реалізації заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності;
14) плануванні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;
15) організації виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності (в межах своїх повноважень);
16) антитерористичних заходах на території та об’єктах міста.
2.23. Здійснення інших функції, які  передбачені законодавчими актами.
 
3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством.
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.2. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
визначає  ступінь  відповідальності  заступника  начальника управління, керівників структурних підрозділів та працівників управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
розпоряджається коштами міського бюджету в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням міської ради про міський бюджет.
3.3. До складу управління входять структурні підрозділи (відділи) без права юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні начальника управління. Відділи управління очолюють начальники.
3.4. Всі працівники управління, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.
3.5. Начальники структурних підрозділів управління безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні та підзвітні.
3.6. Положення про структурний підрозділ управління та посадові інструкції його працівників затверджує міський голова або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
4. КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ
4. До компетенції управління відносяться такі повноваження:
4.1. Підготовка та подання пропозицій щодо:
 віднесення міста до групи цивільного захисту;
 удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;
включення до проекту міського бюджету витрат по напрямках використання коштів управлінням;
розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
складу та оснащення сил і засобів міської ланки обласної територіальної підсистеми цивільного захисту;
внесення пропозицій щодо утворення спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та формувань;
4.2. Підготовка та подання на затвердження переліку суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління міської ради, щодо встановлення категорії цивільного захисту відповідно до основних показників.
4.3. Разом з міським підрозділом центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику  у сфері цивільного захисту:
організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;
готує пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту.
4.4. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.
 
5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
Для виконання покладених на нього завдань управління має право:
5.1. Звертатись та одержувати у встановленому законом порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Залучати на договірних (громадських) засадах науково-дослідні організації, учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські формування, а також окремих спеціалістів до виконання завдань цивільного захисту міста.
5.3. Проводити перевірку стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, власних наказів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до його компетенції, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності в установленому законом порядку.
5.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, вдосконалення управління та ефективності роботи в підпорядкованих структурних підрозділах, підприємствами, організаціями, установами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Житомира.
5.5. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.6. Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради та спеціально уповноваженими органами.
 
6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Фонд оплати праці працівників управління та видатки на утримання управління затверджуються рішенням міської ради.
      Фінансову діяльність управління здійснює через відділ бухгалтерського обліку і звітності міської ради.
6.2. Загальну чисельність, штатний розпис та кошторис витрат на утримання управління затверджує міський голова.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ
7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.
 
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 
 
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій  та ЦЗН міської ради                              М.В. Дідківський
 
 
Начальник організаційного
відділу міської ради                                                                        Т.М. Паламарчук


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare