Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 253
візитів сьогодні: 5465
візитів всього: 403287
Прогноз погоди
Питання-відповіді щодо пенсійного забезпечення
Питання-відповіді щодо пенсійного забезпечення
 
Чи зараховують до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, період роботи керівником фізичного виховання в професійно - технічному навчальному закладі?
 
У пункті „є” статті 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення” та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909 (далі - Перелік), передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти незалежно від віку за наявності спеціального стажу роботи 25 років у закладах освіти незалежно від форми власності чи відомчої належності цих закладів. У переліку в розділі „Освіта” передбачено посади: директора, його заступників із навчально - виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) роботи, старших майстрів виробничого навчання, майстрів виробничого навчання, викладачів, педагогів професійного навчання, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи у вищих навчальних закладах І - II рівнів акредитації, професійно - технічних навчальних закладах.
Посаду керівника фізичного виховання в професійно - технічному навчальному закладі в Переліку не передбачено, тому зарахувати до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, період роботи на цій посаді немає підстав.
 
Чи має право на призначення пенсії за вислугу років музичний керівник дитячого будинку?
 
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави. Переліком № 909 передбачені музичні керівники в дошкільних навчальних закладах. Однак розділом 1 «Освіта» цього Переліку дитячі будинки зазначені окремо (не у складі дошкільних навчальних закладів), і посаду музичного керівника в цих закладах Переліком № 909 не передбачено.
Отже, підстав для зарахування до спеціального стажу періоду роботи музичним керівником в дитячому будинку немає.
 
Чи можна працювати за сумісництвом медичною cecтрою та одночасно отримувати пенсію за вислугу років?
 
Відповідно до ст. 51 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.
Частиною 2 ст. 21 Кодексу Законів про працю України передбачено, то працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дозволяє працівникам, окрім основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумісництвом. Відповідно до ст. 7 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Отже, якщо особі призначено пенсію за вислугу років відповідно до ст. 55 вказаного Закону і в подальшому така особа праце влаштувалася, незалежно як: чи за основним місцем роботи, чи за сумісництвом на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, - така особа не буде маги права на продовження виплати пенсії за вислугу років.
Про всі обставини, які можуть вилинути на зміну розміру пенсійної виплати або припинення ЇЇ виплати, пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду.
 
Які зміни відбулися в порядку призначення пенсій на пільгових умовах?
Категорії осіб та умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах визначені статтями 13, 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення». З моменту набрання чинності цим Законом, тобто з 1 січня 1992 року, і по даний час вимоги щодо віку та стажу, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, залишались незмінними.
З 1 квітня 2015 року внесені зміни в зазначені статті, які стосуються збільшення пільгового пенсійного віку для жінок та необхідного страхового стажу як для жінок, так і для чоловіків. Вимоги щодо тривалості пільгового стажу не змінились.
Працівники, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці за Списком №1 мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стаж і роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Для жінок, які народилися з 01.04.1970 р. по 31.12.1975 p., та працювали на роботах за
Списком №1, поетапно підвищується пенсійний вік з 45 до 50 років, а саме, впродовж кожних 6 місяців народження жінок їх пенсійний вік збільшується на півроку.
Працівники, які зайняті повний робочий день на роботах за Списком №2 мають право на пенсію за віком після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Для жінок, які народилися з 01.04.1965 р. по 31.12.1970 p., та працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2, поетапно  підвищується пенсійний вік з 50 до 55 років, а саме, впродовж кожних 6 місяців народження жінок їх пенсійний вік збільшується на півроку.
Пільговий пенсійний вік для чоловіків залишається незмінним, тобто 50 років — для призначення пільгової пенсії за Списком №1 та 55 років - за Списком №2.
Крім того, для зазначених категорій осіб, як жінок, так і чоловіків, збільшується на 5 років тривалість необхідного страхового стажу. Збільшення стажу відбуватиметься у період до 1 квітня 2024 року поетапно на 6 місяців за рік.
Зокрема, жінкам, які не мають стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах (5 років), за наявності передбаченого загального стажу роботи, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим ч.І сг. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Приклад І: пенсія за віком на пільгових умовах за Списком МУ2 призначається жінці по досягненню 50 років та при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на пільгових роботах. З 1 квітня 2015 року така пенсія призначатиметься по досягненню жінкою 50 років 6 місяців та наявності необхідного страхового стажу 20 років 6 місяців, з них не менше 10 років па пільгових умовах.
Приклад II: жінка, 19.05.1964 р.н., яка має не меньше половини необхідного пільгового стажу роботи, а саме 3 роки 9 місяців по списку № 1 та загального стажу роботи* 3 1 квітня 2015 року гака пенсія призначатиметься по досягненню жінкою 56 років.
 
Які зміни відбулися з 1 квітни 2015 року в порядку призначення пенсій на пільгових умовах, зокрема для водіїв міського пасажирського транспорту та великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких та шкідливих виробництв?
Відповідно до п. «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» правом пільгового пенсійного забезпечення користуються водії міського пасажирського транспорту та великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких та шкідливих виробництв. їм пенсії на сьогоднішній день призначаються після досягнення чоловіками віку 55 років і при 25 - річному стажі роботи, в тому числі на пільговій роботі не менше 12 років 6 місяців та жінкам після досягнення віку 50 років і наявності стажу роботи 20 років, з них не менше 10 років на пільговій роботі.
З 1 квітня 2015 року встановлено єдиний вік виходу на таку пенсію як для жінок так і для чоловіків - 55 років. Крім того, зросте на 5 років необхідна тривалість страхового стажу, тобто чоловікам - до ЗО років, а жінкам - до 25 років.
З 1 квітня 2015 року підвищився також на 5 років вік виходу на пенсію жінок з числа працівників текстильного виробництва.  Збільшення як пенсійного віку, так і страхового стажу для вказаних категорій буде відбуватись не одночасно, а поступово до 1 квітня 2024 року. Вимога щодо пільгового стажу для них не зміниться.
 
Які зміни відбулися з 1 квітня 2015 року в порядку призначення пенсій за вислугу років, зокрема педагогічним та медичним працівникам?
Для зазначеної категорії працівників у період до 1 квітня 2024 року відбуватиметься поступове збільшення тривалості спеціального стажу з 25 до ЗО років з добавленням кожного року по 6 місяців.
Так, при зверненні за призначенням пенсії за вислугу років після 1 кві т ня 2015 року по 31.03.2016 року необхідний спеціальний стаж в закладах освіти чи охорони здоров’я має становити не менше як 25 років 6 місяців. Збільшення спеціального стажу роботи буде здійснюватись, поступово за визначеною в Законі схемою.
Якщо, зазначені особи до 01.04.2015 року мають 25 років спеціального стажу роботи в закладах охорони здоров’я чи освіти, пенсія за вислугу років таким працівникам, як і раніше, незалежно від віку та дати звернення.
Для всіх інших категорій працівників (геологи, залізничники, працівники лісу, морського, річкового флоту) однією з необхідних умов для призначення пенсії за вислугу років є досягнення певного віку. З 1 квітня 2015 року встановлений єдиний для жінок і чоловіків вік 55 років, по досягненню якого особа набуває право на даний вид пенсії. Крім того, збільшено необхідний страховий стаж на 5 років. Збільшення пенсійного віку та страхового стажу буде здійснюватись поступово за визначеною в Законі схемою.
 
Заступник начальника відділу з питань
призначення та перерахунку пенсій № 2
управління Пенсійного фонду України
в м. Житомирі Житомирської області                         О.М.Стоцька


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове